Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Prøveformer og evaluering af kompetencer i biologi

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Prøveformer og evaluering af kompetencer i biologi"— Præsentationens transcript:

1 Prøveformer og evaluering af kompetencer i biologi
Fagdidaktik Prøveformer og evaluering af kompetencer i biologi

2 Prøveformer i biologi Stx Hf-2, nf Hf-e Htx C-niveau B-niveau A-niveau
min Spørgsmål min Fællesprøve med kemi og geografi Evaluerings-opgave + Eksperiment 24 – 24 min B-niveau Mindst 24 timer – 30 min Opgave på baggrund af artikler/bilag Opgave på baggrund af case/tema A-niveau Centraltstillet skriftlig prøve OBS! Ny eller gammel læreplan?

3 Biologi C-niveau stx Mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven skal indeholde en overskrift og præciserende underspørgsmål. Hver opgave vedlægges normalt såvel kendte som ukendte bilag. Det eksperimentelle arbejde skal indgå i så mange opgaver som muligt 24 min forberedelse 24 min eksamination Opgaver uden bilag skal være kendt af eksaminanterne inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse Hver opgave må bruges to gange. Sidste elev skal kunne vælge mellem fire opgaver. Bilag må indgå i flere opgaver

4 Biologi C-niveau htx Mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven skal indeholde en overskrift og præciserende underspørgsmål. Hver opgave vedlægges normalt såvel kendte som ukendte bilag. Det eksperimentelle arbejde skal indgå i alle opgaver 24 min forberedelse 24 min eksamination Opgaver uden bilag skal være kendt af eksaminanterne inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse Hver opgave må bruges to gange. Sidste elev skal kunne vælge mellem fire opgaver. Bilag må indgå i flere opgaver

5 Biologi C-niveau hf-e Mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven skal indeholde en overskrift og præciserende underspørgsmål. Hver opgave vedlægges normalt såvel kendte som ukendte bilag. Det eksperimentelle arbejde og projekterne skal indgå i så mange opgaver som muligt 24 min forberedelse 24 min eksamination Opgaver uden bilag skal være kendt af eksaminanterne inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse Hver opgave må bruges to gange. Sidste elev skal kunne vælge mellem fire opgaver. Bilag må indgå i flere opgaver

6 Naturvidenskabelig faggruppe
Den mundtlige prøve Forberedelse: 40 min Prøvetid: 40 min Todelt prøveform A (ca. 20 min): Eksaminanden præsenterer kort evalueringsopgaven og uddyber udvalgte områder i opgaven. Dernæst følger en samtale om både evalueringsopgaven og det faglige indhold i det dertil hørende fællesfaglige emne. B (ca. 20 min): Denne opgave tildeles ved lodtrækning. I denne del af prøven eksamineres med udgangspunkt i et eksperimentelt arbejde, feltarbejde eller andet empiribaseret arbejde, der er indgået i det samlede undervisningsforløb. Redegørelse Under prøven skal relevant apparatur, kemikalier og andet udstyr være til stede i den udstrækning, det er muligt. De tre fag skal være ligeligt repræsenterede i det samlede opgavesæt Hvert eksperimentielt arbejde må indgå i to opgaver. Fællesfaglige må indgå i tre.

7 Biologi B-niveau htx (fra 2010)
Mundtlig prøve på grundlag af en case- eller temaopgave udarbejdet af eksaminator Opgaven tager udgangspunkt i cases, problemstillinger, artikler eller lignende, som har sammenhæng med et eller flere af undervisningens temaer. Opgaven indeholder en uddybende undertekst og henvisninger til de dele af undervisningens temaer, som ønskes inddraget. Dokumentationer fra undervisningen kan inddrages. Opgaverne skal kunne danne basis for analyse af biologiske undersøgelsesresultater, redegørelse for relevant faglig baggrundsviden, inddragelse af undervisningens eksperimentelle og teoretiske indhold og perspektivering til problemstillinger af samfundsmæssig, erhvervsmæssig, sundhedsmæssig, miljømæssig eller bioetisk art. Forberedelsestid mindst 24 timer Eksaminationstid 30 min Opgaveteksten uden bilag kendt inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse Hver opgave må bruges to gange. Sidste elev skal kunne vælge mellem fire opgaver. Bilag må indgå i flere opgaver

8 Biologi B-niveau stx (fra 2010)
Mundtlig prøve på grundlag af opgave udarbejdet af eksaminator Opgaven indeholder en uddybende opgavetekst samt kendte og ukendte bilag i form af artikler, eksperimentelt relateret materiale og/eller andet materiale i tilknytning til et eller flere af de behandlede temaer Forberedelsestid mindst 24 timer Eksaminationstid 30 min Opgaveteksten uden bilag kendt inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse Hver opgave må bruges to gange. Sidste elev skal kunne vælge mellem fire opgaver. Bilag må indgå i flere opgaver

9 Biologi A-niveau stx (fra 2010)
Mundtlig prøve på grundlag af opgave udarbejdet af eksaminator Udgangspunkt i en eller flere problemstillinger med sammenhæng til undervisningens temaer Opgaven indeholder en uddybende opgavetekst samt kendte og ukendte bilag i form af artikler, eksperimentelt relateret materiale og/eller andet materiale i tilknytning til et eller flere af de behandlede temaer Forberedelsestid mindst 24 timer Eksaminationstid 30 min Opgaveteksten uden bilag kendt inden prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse Hver opgave må bruges to gange. Sidste elev skal kunne vælge mellem fire opgaver. Bilag må indgå i flere opgaver

10 Biologi A-niveau stx Den skriftlige prøve
Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt. Prøvens varighed er 5 timer. Det faglige grundlag for opgaverne er det under pkt. 2.2 beskrevne kernestof og problemstillinger i tilknytning hertil.

11 Forsøgslæreplan - bioteknologi A
Den skriftlige prøve - centralt stillet opgavesæt Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt. Opgavesættet består af opgaver stillet inden for kernestoffet og problemstillinger i tilknytning hertil. Prøvens varighed er 5 timer og er individuel.

12 Forsøgslæreplan - bioteknologi A
Den mundtlige prøve Opgaven omhandler en problemstilling i tilknytning til et eller flere af de i undervisningen behandlede temaer. Opgaven inddrager teoretisk stof og så vidt muligt eksperimentelt arbejde Bilag som fx figurer, data, en artikel eller en teknik i tilknytning til bioteknologi. Anvendt apparatur kan inddrages under prøven. Hver opgave må bruges to gange. Alle opgaver – op til to eksemplarer af hver – skal være til stede fra og med første eksaminand trækker sin opgave. Bilag må genbruges flere gange efter eksaminators valg. Opgaverne uden bilag skal være kendt af eksaminanderne senest 5 arbejdsdage før prøven, dog først efter prøveplanens offentliggørelse. Opgaven tildeles ved lodtrækning ved prøvens start. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid. Prøven former sig som en samtale mellem eksaminand og eksaminatorer.

13 Synopsis Redskab til at systematisere viden
Anvendes i forskellige sammenhænge og skal derfor udarbejdes i forhold dertil I forbindelse at(stx) og eksamensprojekt(hf) enkelte mundtlige prøver

14 Gruppearbejde

15 Udgangspunkt for udarbejd- else af prøveopgaver
Eksaminationsgrundlaget: Undervisningsbeskrivelsen Faglige mål -Kompetencerne (ikke alle kan testes ved eksamen) Fagligt indhold -Kernestof og supplerende stof, dvs alt, der er indgået i undervisningen Bedømmelseskriterier -De faglige mål

16 Udgangspunkt for udarbejd- else af prøveopgaverne
For hver opgave bør tages stilling til hvilke faglige mål, der indgår om opgaven med bilagsmateriale giver eksaminanden mulighed for at demonstrere disse faglige mål om opgaven giver mulighed for at bedømme eksaminanden efter de aktuelle bedømmelseskriterier

17 Udgangspunkt for udarbejd- else af prøveopgaverne
Bilagsmaterialet: Evaluering af de faglige mål/kompetencer Materiale eksaminanden kan bruge til at demonstrere de opnåede kompetencer Fx data, som eksaminanden skal analysere, behandle, præsentere Fx artikler, der skal analyseres og/eller perspektiveres til


Download ppt "Prøveformer og evaluering af kompetencer i biologi"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google