Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

DEN 3-delte prøve: Den skriftlige synopsis Den mundtlige fremlæggelse

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "DEN 3-delte prøve: Den skriftlige synopsis Den mundtlige fremlæggelse"— Præsentationens transcript:

1 DEN 3-delte prøve: Den skriftlige synopsis Den mundtlige fremlæggelse
Dialogen med eksaminator og censor

2 Det mundtlige oplæg Du fremlægger og uddyber resultater, konklusioner og perspektiver af din undersøgelse. Lærer og censor har læst din synopsis på forhånd - altså skal du især tænke på at fremføre synopsens hovedtanker og udfolde dens pointer. Til den mundtlige prøve skal du derfor udarbejde et talepapir på baggrund af din synopsis.

3 Dialogen Dialogen med lærer og censor viser omfanget af din viden.
Vær opmærksom på tidsrammen: ca minutter til fremlæggelsen ca minutter til dialogen.

4 Talepapir: Det er din disposition for den mundtlige fremlæggelse.
HUSK at denne fremlæggelse må være max 10 minutter Husk at fremlæggelsen IKKE er en oplæsning af synopsis

5 Talepapir En kort indledning, hvor du præsenterer emnet og problemformuleringen. Kort præsentation af hovedresultaterne af din undersøgelse Nu går du i dybden med din faglige dokumentation : fremlæg f.eks. grafer, tabeller, tekstanalyse. Du kan naturligvis ikke nå (på 10 minutter) at gå i dybden med alt. Vælg derfor nogle fokuspunkter. Her vil også en gennemgang af evt. nyt stof, der er kommet til siden synopsen blev skrevet være relevant at inddrage. En forklaring på fremgangsmåden: valg af materialer, teori og metode, og hvorledes det faglige samspil har givet en indsigt, som fagene hver for sig ikke alene kunne give En kobling til elementerne i studierapporten

6 Det er vigtigt At du medbringer studierapporten
At du får klargjort sammenhængen mellem din problemformulering og din konklusion At du får sat spot på dit valg af materialer, metoder og teorier

7 Materialer (empiri) kan fx bestå af
Statistikker Kildetekster Data fra eksperimenter og iagttagelser Materialet kan også være sproglige eller kunstneriske udtryksformer som billedkunst, teater, film, musik og skønlitteratur.

8 Eksempler på metoder er
Eksperimenter og opstilling af matematiske modeller er metoder, der benyttes hyppigt i naturvidenskabelige fag. Anvendelse af numeriske metoder (som Eulers metode og Runge Kutta’s metode) til løsning af differential-ligninger er eksempler på metoder, der hyppigt anvendes i matematik Kontrollerede kliniske undersøgelser med brug af statistiske test er metoder, der anvendes inden for medicinsk forskning.

9 Andre eksempler på metoder er
Kvantitative og kvalitative undersøgelser Tekstanalyse og fortolkning af skønlitteratur på nykritisk eller psykoanalytisk grundlag Close reading Diskursanalyse Kildekritik Psykoanalyse statistisk beskrivelse (med Poissonfordelingen)

10 Eksempler på matematisk-naturvidenskabelige modeller
sandsynlighedsteoretiske modeller for arvelighed (Hardy-Weinbergs love og andet) klimamodeller rovdyr-byttedyr modeller fiskerimodeller elektriske kredsløb

11 Eksempler på teorier er:
Talteori og kryptologi Nykritikkens tekstopfattelse Ødipuskomplekset Monetarisme Neofunktionalisme Rationel choice teorien Perceptionsteorien realisme

12 Hvor kan jeg få mere at vide?
På undervisningsministeriets hjemmeside om at:


Download ppt "DEN 3-delte prøve: Den skriftlige synopsis Den mundtlige fremlæggelse"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google