Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Problemløsningsheuristik I.1 Hvordan besvarer man sin problemstilling? I.Forstå problemstillingen 1.Hvad er det (i min problemstilling) som jeg ikke ved.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Problemløsningsheuristik I.1 Hvordan besvarer man sin problemstilling? I.Forstå problemstillingen 1.Hvad er det (i min problemstilling) som jeg ikke ved."— Præsentationens transcript:

1 Problemløsningsheuristik I.1 Hvordan besvarer man sin problemstilling? I.Forstå problemstillingen 1.Hvad er det (i min problemstilling) som jeg ikke ved endnu? Dvs. hvad søger jeg efter (og hvorfor er det vigtigt/interessant at søge efter det)?

2 Problemløsningsheuristik I.2 2.Hvad er forudsætningen for at jeg kan få at vide, hvad jeg ikke ved endnu? Praktiske betingelser – tilgang til videnskilder (offentlige: fx biblioteksdatabaser, private: virksomhedsoplysninger, personer der sidder inde med en viden som jeg har brug for). Hvilke data har jeg brug for for at kunne besvare problemstillingen. Data kan her være både empiriske data som jeg enten kan hente fra andre undersøgelser om samme problemstilling eller gennem egen undersøgelse. I sidste tilfælde: hvilken metode er mest givende mhp. dataene jeg har brug for (interview, spørgeskema, (deltagende) observation, eksperiment (fx egen undervisning af en brugergruppe, kommunikationstræning, designudkast). Data kan også være relevante teorier og metoder. Teorier som er eksisterende besvarelser af samme/lignende problemstilling(er), metoder som er eksisterende fremgangsmåder der er blevet anvendt til besvarelse af lignende problemstillinger.

3 Problemløsningsheuristik I.3,4 3.Hvad er det jeg ved (mhp. min problemstilling)? Hvilken forviden har jeg, hvilke data (kendsgerninger; noget jeg ved med stor sikkerhed er sandt mhp. problemstillingen)? 4.Er det muligt at besvare problemstillingen på baggrund af min forviden + de nye data jeg skal indhente? (Det kan man måske ikke vide, men dog prøve at skønne på forhånd).

4 Problemløsningsheuristik I.5,6 5.Gør din problemstilling synlig! Prøv at tegne en figur de viser de vigtigste elementer i problemstilling. Marker hvad du ved omkring den og hvor du har brug for ny viden samt hvilken slags viden og hvor du kan hente den! 6.Gør din problemstilling forståelig! Prøv at forklare en udenforstående, ikke-faglig person, måske et barn hvad du vil undersøge og hvorfor! Kæreste, familiemedlemmer kan godt bruges i den sammenhæng. Hvis muligt optag det på lydbånd; hvis ikke, så lav notater bagefter. Hvordan reagerede samtalepartneren på din forklaring? Hvad mener du selv der manglede eller var svært/umuligt at formulere og forklare. Spørg dig hvorfor. Hvis forsøget ikke gik så godt, så gentag det med en anden person. Hvis det gik godt, så prøv igen med første person.

5 Problemløsningsheuristik II.1 II.Planlæg undersøgelsesforløbet 1.Skitser en arbejds- og tidsplan (der løbende skal opdateres) ud fra din problemstilling, din nuværende viden omkring de nødvendige undersøgelser og arbejdsskridt. Konsulter din vejleder om han/hun mener planen ser fornuftig ud.

6 Problemløsningsheuristik II.2 2.Lav en litteraturliste (som løbende skal opdateres). Hvilken litteratur findes omkring din problemstilling eller lignende problemstilling. Prioriter listen: hvad er den mest relevante, hvad den mindre relevante. Hvad skal der læses grundigt, hvad mindre grundigt eller bare skimtes igennem? Tilpas litteraturlisten med tidsplanen. Hvornår vil jeg læse hvad og hvor megen tid skal jeg bruge på det? Holder arbejds- og tidsplanen stadigvæk? Hvis ikke revider den! Konsulter din vejleder om han/hun mener listen svarer til problemstillingen. Hvis vejlederen ikke har litteraturforslag mhp. spørgsmål hvor du stadigvæk mangler litteratur, så spørg andre undervisere eller medstuderende til råds.

7 Problemløsningsheuristik II.3 3.Lav en foreløbig disposition af specialet – sådan som du på nuværende tidspunkt mener den kommer til at se ud! Dispositionen (der i takt med det videre arbejdsforløb skal opdateres) er en synliggørelse/eksplicitering hvordan du på nuværende tidspunkt mener specialerapporten kommer til at se ud. Lav dispositionen så nuanceret og præcis som muligt. Det gør ikke noget at du i mange henseender sandsynligvis tager fejl. Det bevirker i hvert fald at du aktiverer din fantasi dvs. din kreative forestilling mhp. det videre forløb af din undersøgelse og dens skriftlige dokumentation i specialerapporten.

8 Problemløsningsheuristik II.4 4.Lav en liste over de teorier og metoder (i forbindelse med den allerede læste litteratur fra din litteraturliste) der svarer på lignende problemstillinger og besvarer dem efter din mening bedst. Kan du bruge dem og på hvilken måde i din egen undersøgelse? Hvad kan du overtage som udgangspunkt for at gå videre og komme nærmere en besvarelse af din egen problemstilling? Husk: videnskab er et kollektivt foretagende! Du må gerne overtage og bygge videre på det andre allerede har fundet ud af.

9 Problemløsningsheuristik III. III. Udfør planen Check hvert skridt om det fører til det forventede resultat (delkonklusion!). Hvis ikke, revider planen og konsulter din vejleder. Hvis plan og resultat stemmer overens, kan du bevise, dvs. har du gode grunde for at mene, at det er det rigtige resultat? Check om dine delresultater (delkonklusioner) stadigvæk leder hen til det endelige resultat (den forventede besvarelse/konklusion)? Hvis ikke, led efter fejlkilden og revider, hvis nødvendig, planen.

10 Problemløsningsheuristik IV.1, 2, 3 IV.Check det hele 1.Besvarer konklusionen faktisk problemstillingen? Du skal selv være mest kritisk (undgå enhver form for ønsketænkning). Har du virkelig saglige grunde for at påstå at konklusionen besvarer på den bedst mulige måde problemstillingen? 2.Svarer konklusionen til dine data? Støtter din analyse af datamaterialet konklusionen? Dvs. drager du de rigtige slutninger af dine analyseresultater? 3.Hænger konklusion og delkonklusioner argumentativ sammen? Dvs. stemmer logikken i din specialerapport (= din egen teori omkring problemstillingen)?

11 Opgave 1.Med udgangspunkt i din problemstilling besvar skriftligt heuristikkens pkt. I.1-I.6. Hvis du skriver speciale i gruppe med andre studerende må du godt løse opgaven i fællesskab med dem. 2.Find en sparringpartner blandt dine med- speciale-studerende og forklar ham/hende vha. dine notater (+ figurer?) fra opgave 1 din problemstilling og din besvarelsesplan.


Download ppt "Problemløsningsheuristik I.1 Hvordan besvarer man sin problemstilling? I.Forstå problemstillingen 1.Hvad er det (i min problemstilling) som jeg ikke ved."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google