Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Analyse af praksis.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Analyse af praksis."— Præsentationens transcript:

1 Analyse af praksis

2 Materiale Målformuleringer Planer Iagttagelser Dagbøger Elevtekster
overordnet mål konkrete mål for jeres workshop Planer Iagttagelser Dagbøger Elevtekster

3 Mål: At eleverne møder tre kanontekster. At de får en mulighed for at opleve tekstens verden, sprog og stemme, gerne gennem en eller anden form for æstetisk bearbejdning og at de får et indtryk af, hvor teksten kommer fra

4 Opgave – produktkrav (7-10 sider)
Indledning Opgave og kontekst Målformuleringer Kort sammenskrivning af iagttagelser med konkrete illustrative eksempler – ”eksempelfortællinger” Analyse og fortolkning af praksis - Hvilke mønstre og sammenhænge fik I øje på? Hvad kan I konkludere ud fra det I så? og med hvilken begrundelse? Handlingsperspektiv i forhold til egen videre uddannelse

5 Arbejdsproces Gennemgå målene, formulere jeres egne mål -. Præcis hvad var jeres hensigt. Hvad vil i med teksten, hvorfor lige den tekst of hvorfor på den måde? Nærlæs praksisbeskrivelserne og diskuter jer frem til centrale mønstre, sammenhænge og konklusioner. Vær kritisk i forhold til, hvad I har belæg for at sige. Tænk også i alternative årsager. Vær skarpe på jeres iagttagelser og vær opmærksomme på, at I fortolker. Skriv afsnittene sådan at I har jeres beskrivelse af praksis er levende og anskuelig, og så I har den at vise hen til, når I fortolker og konkluderer. Drøft det afsluttende handlingsaspekt – hvilke konsekvenser skal dette have for jeres videre uddannelse og lærervirksomhed. Hvordan kan I bruge dette til at udvikle undervisning?

6 Mundtlig præsentation
Præsenter jeres forløb i anskuelig form, så jeres medstuderende kan leve sig ind i situationen: Mål Tekst Forløb Analyse og fortolkning i begrundede pointer (illustrative ekempler) Handlingsperspektiv


Download ppt "Analyse af praksis."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google