Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vt-9 kursus program 2. møde

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vt-9 kursus program 2. møde"— Præsentationens transcript:

1 Vt-9 kursus program 2. møde
viden videnskab videnskabsteori erkendelsesteori vidensmodel bevidsthed metodologi fagl. metoder projektskrivning

2 Vt-9, 1. Møde program Time Vidensmodel Gode/dårlige opgaver
Videnstransformation Vurderingstaksonomi Time Metodologi: analyse, syntese, teori Time Problemløsningsheuristik Opgave

3 Vidensmodel - projektarbejde
problemstilling meningsdannelse/opdagelses- sammenhæng (abduktion) mening viden sandhed dataindsamling: fakta, det der er sandt om den undersøgte situation begrundelse Analyse af data, hypotesedannelse(induktion); afledning (deduktion) og afprøvning af konsekvenser syntese konklusion

4 Gode opgaver er videnstransformerende, dvs. bruger elementer af fagets viden til et formål skriveren har defineret kan ses som ét argument hvor der er meget konkret stof der giver begreberne substans, dvs. meget belæg diskuterer pro et contra . analyserer, syntetiserer og vurderer . behandler f emner og begreber som sættes i forbindelse med hinanden begrunder afsnits relevans, har afsnits- og sætningssammenkædende ord.

5 Dårlige opgaver er kun vidensrefererende
dokumenterer, men argumenterer ikke for en faglig pointe har enten ingen eller mange påstande; har kun argumentets pro, uden dets contra behandler mange emner, begreber og titler uden at forbinde dem savner sammenkædning mellem afsnit og sætninger.

6 Hvad er videnstransformation? (i projektsammenhæng)
Videnstransformation er omformning af den viden omkring problemstillingen man har indhentet gennem Empiriske undersøgelser Litteraturlæsning (problemstillingsrelevante teorier og metoder) til ny viden som besvarer problemstillingen. Her er tale om en omformning fra erfaringsviden til teoretisk viden – hvor ’erfaring’ står for alt man har lært gennem analyse af (teoretisk/metodisk) forhåndsviden og empiriske data. Videnstransformation er en overgang fra analytisk behandling til syntetisk forarbejdelse af erfaringsviden.

7 Hvordan fremmes videnstransformation? Gode råd 1 (til hvert afsnit) :
Følg den følgende procedure (som arbejdsgrundlag) hver gang du bruger en kilde: Referér eller parafrasér kilden Analysér den, forklar den, fortolk den Konkluder, fortæl hvilket spørgsmål den er svar på og hvordan svaret bidrager til at svare på din problemformulerings spørgsmål og dermed til din konklusion

8 Hvordan fremmes videnstransformation? Gode råd 2:
Sæt underoverskrifter (gerne spørgsmålsformede) ind i din tekst, én til hvert hovedafsnit (som kan bestå af flere underafsnit), og husk at der i hvert afsnit skal være ét tema (”afsnitsemne”), én hovedtanke (som skrives i begyndelsen af afsnittet) og én pointe (en delkonklusion – som skrives til sidst i afsnittet). Der skal som tommelfingerregel være mindst én, gerne 3 mellemrubrikker på hver A4-side (du kan altid fjerne dem i renskrivningen hvis du synes det bliver for meget af det gode.

9 Hvordan fremmes videnstransformation
Hvordan fremmes videnstransformation? Gode råd 3 (til opgaven i sin helhed) : Skriv på din konklusion her og nu, så du har en ramme bestående af problemformuleringens spørgsmål og konklusionens svar. – Du har nu mulighed for at placere dine mellemregninger (afsnittende) i forhold til udgangspunkt og slutresultat.

10 Hvordan fremmes videnstransformation? Gode råd 4 (til sproget):
Sørg for sprogligt at bringe dig selv på banen ved at nævne når du gør noget, dvs. nævn dine sproghandlinger (jeg analyserer, jeg konkluderer, jeg vælger den kilde, fordi …).

11 indlæringsmål Vurdere bedømme ud fra forskellige kriterier
opstille normer /handleforskrifter Syntetisere gå fra dele til helhed fortolke Analysere nedbryde i dele, skille se system/struktur Anvende afprøve, bruge Forstå forklare med egne ord indlæringsmål Vide referere, parafrasere, genkende


Download ppt "Vt-9 kursus program 2. møde"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google