Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Danehofskolens værdigrundlag

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Danehofskolens værdigrundlag"— Præsentationens transcript:

1 Danehofskolens værdigrundlag
Sep. 2011

2 Én institution og ét værdigrundlag

3 Én fælles vision

4 Danehofskolen - en pædagogik til forskel
Danehofskolen har en vision om at skabe livsglade, aktive og kreative elever/børn, der udfordres i et fagligt og anerkendende miljø, hvor fællesskab spiller en vigtig rolle for børnenes selvstændighed.

5 Ét anerkende menneskesyn

6 Et anerkendende menneskesyn - som fundamentet for læring og udvikling
Menneskesynet er medbestemmende for, hvilke forventninger vi har til andre mennesker, hvordan vi omgås og behandler andre mennesker og hvordan de mennesker, vi omgås, kommer til at opfatte sig selv. Vi opfatter elever/børn som selvstændige og aktive individer med viden, drømme, meninger og tanker om sig selv og omverdenen. Vi ser elever/børn som sociale individer, der er afhængige af fællesskabet med andre mennesker, og vi anser dem som nysgerrige i at udforske både sig selv og deres omverden. Danehofskolens personale ønsker at møde elever/børn, forældre, kollegaer og samarbejdspartnere med respekt og anerkendelse. Anerkendelse er det fundament vi udvikler den pædagogiske relation omkring og som har stor betydning for vores egen og andres mulighed for læring og udvikling. At anerkende er evnen til at tillade flere oplevelser af virkeligheden og at kunne rumme flere forståelser, sandheder og betydninger for derigennem at sikre mangfoldighed blandt elever/børn og personale. Målet på Danehofskolen er at vi kontinuerlig udvikler evnen til at være anerkendende udadtil overfor andre mennesker og indadtil på os selv.

7 `En fællesskabs værdi

8 Fællesskab Fællesskab handler om aktiv deltagelse i et forpligtende fællesskab, hvor man både bidrager med det man har mulighed for og samtidig tager ansvar for fællesskabet. Fællesskab er også evnen til at føle samhørighed overfor hinanden, hvor elever/børn og personale både giver og modtager. Danehofskolen ønsker at fremme elevernes/børnenes og personalets fælleskabsfølelse ved at tilrettelægge undervisning og aktiviteter, der sikrer at elever/børn og personale kan se værdien i at skulle tage hensyn til hinanden og vores forskelligheder. Målet for Danehofskolen er at udvikle børnenes anerkendelse af andre og derigennem at blive anerkendt som en del af fællesskabet.

9 Én kreativitets værdi

10 Kreativitet Kreativitet handler om evnen til at overskride og forandre vores måde at tænke og handle på. Kreativitet handler også om at kombinere ting , handlinger og tanker på nye måder. Kreativitet fordrer således en særlig åben indstilling for at turde og ville eksperimentere for at bevæge sig ad nye veje . Danehofskolen ønsker at fremme et indbydende og kreativt miljø ved at skabe rum for elevernes/børnenes nysgerrighed og ved at skabe positive betingelser for kreativitetsfremmende læring og udvikling. Spontanitet, åbenhed og det legende er vigtige elementer for at skabe et miljø, hvor eleverne/børnene får mulighed for at sætte deres kreative potentiale på spil individuelt og i samspil med andre. Målet for Danehofskolen er at udvikle elevernes/børnenes iboende kreative potentialer gennem kreativitetsfremmende miljøer både for elever/børn og personale.


Download ppt "Danehofskolens værdigrundlag"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google