Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Implementeringsudfordringen Fra projektjungel til koodineret udvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Implementeringsudfordringen Fra projektjungel til koodineret udvikling"— Præsentationens transcript:

1 Implementeringsudfordringen Fra projektjungel til koodineret udvikling
Viden, praksis og etik i demensindsatsen Demenskoordinatorer i Danmark Årskursus 12. september 2012

2 Når projekterne lever deres eget liv…
Mange udviklingsprojekter Mange forsøg Mange eksempelsamlinger og idékateloger Mange ressourcepersoner og netværk Men nogle gange også: Svag forankring i forhold til driften og driftens medarbejdere Svag oversættelse til praksis

3 De bagvedliggende opdelinger
Tænkning Design Udvikling Frirum/netværk Handling Implementering Drift Hierarki På tide at overveje disse sondringer!

4 Tre faldgruber - tre svar
“Spredt fægtning” Langsigtet strategi 1 “Projektet lykkedes, effekten udeblev” Forankring i driften 2 “Økonomien spænder ben” Økonomi og faglighed hånd i hånd 3 “Modstand” Fra konflikt til synergi 4

5 Summeøvelse: Hvad er mit brændende spørgsmål?
Vend dig mod sidemanden: Hvad har du oplevet som mest afgørende for, at resultaterne fra gode udviklingsprojekter bliver ført ud i livet? Og hvornår sker det bare ikke? Hvad er dit mest påtrængende spørgsmål, du gerne vil have besvaret? Hver af jer har 3 min. til at fortælle

6 ”Spredt fægtning” 1 Forgrenet projekt- og forsøgskultur
Rastløst kredsløb af design og implementering Fravær af fælles mål og systematisk vidensopbygning Definér langsigtede innovationsspor, hvor projekter modnes, gennem-føres og forankres – gerne på tværs af kommuner Gør porteføljestyringen til fælles opgave i direktion og chefgruppe Kobling til den almindelige styrings- og budgetcyklus Metodeprogrammer som fælles referenceramme – fælles sprog mellem specialister og “almenområde” Opbyg koalitioner for hvert innovationsspor

7 ”Projektet lykkedes, effekten udeblev”
2 Projektledelsen fokuseret på at levere produktet til tiden Herefter svag forankring – manglende opmærksom på hvad der skal til for at realisere effekterne Integrere udvikling og drift – bedre samspil mellem projektleder og driftsleder Forandringsteori som fælles omdrejningspunkt for læring Tildeling af klart ledelsesansvar for effekter Forandringsteori Udvikling Produkt Effekt Projektleder Driftsleder

8 ”Økonomien spænder ben”
3 Mangelfulde metoder til at kalkulere omkostninger og gevinster ved nye velfærdsløsninger Fokus på økonomi opleves som i konflikt med intentionen om innovation – “er det bare et spareprojekt?” Ingen udviklingsprojekter uden økonomiske mål – også gerne for de enkelte dele af de nye løsninger (target costing) Sammenhæng mellem innovationsspor og budgetproces Oprigtighed om rammer Fokus på synergier mellem faglige og økonomiske målsætninger (og ærlighed, når det ikke kan lade sig gøre) Kan diskuteres

9 ”Modstand” 4 Brugere og medarbejdere stejler over for nye løsninger
Dårlige historier i omløb Politisk mandat smuldrer Ophæv adskillelsen mellem design og implementering: implemen-teringen starter ikke efter, løsningen er designet, men begynder fra den tidligste start – tro ikke lineære forløb! Invitér og opbygning koalitioner. Forandring sker kun i kraft af stærke koalitioner. Skab fælles narrativer. Anerkend al kritik som muligheder for at blive klogere Prøv af og ret til Tag aldrig opbakning for givet – koalitioner skal vedligeholdes

10 Samlet pointe “Spredt fægtning” Langsigtet strategi “Projektet lykkedes, effekten udeblev” Forankring i driften “Økonomien spænder ben” Økonomi og faglighed hånd I hånd “Modstand” Fra konflikt til synergi 1 2 3 4 Implementering skal medtænkes i alle faser af udviklingen af ny løsning Den er strategisk – og skal bygges op gennem langsigtede og stærke koalitioner og fortællinger

11 Momentum = Rationalitet + Magt + Kærlighed
Fokus og stringens Strategiske mål og innovationsspor Forandringsteori Fokus på og ansvar for effekter Magt Koalitioner Legitimitet Langsigtet koalitionsopbygning Systematisk vedligeholdelse Kærlighed Nærvær Dedikation Etisk modent og reflekteret engagement Åben og nøgtern feedback

12 Spørgsmål Fik du svar på dit brændende spørgsmål?
Er der et andet spørgsmål, der nu trænger sig mere på?


Download ppt "Implementeringsudfordringen Fra projektjungel til koodineret udvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google