Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjertelig velkommen til årets uddannelseskonference.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjertelig velkommen til årets uddannelseskonference."— Præsentationens transcript:

1

2 Hjertelig velkommen til årets uddannelseskonference.

3 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 22 ”Vi når målet - men hvordan?” Uddannelse til alle - 95 %-målsætningen i Roskilde Kommune Roskilde, 9. september 2010 Frank B. Gravesen, UU-Roskilde UTA-konference 2010

4 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 33 Forudsætninger •At vi løfter sammen •At der er opbakning til opgaven og løsningsmuligheder Intentioner •Styrket medansvarlighed fra alle parter, der har med de unge at gøre •Ønske om et endnu tættere tværsektorielt samarbejde Langsigtede målsætning •At opfylde 95 % (og 50 %) målsætningen – ungdoms- (og videregående) uddannelse •At Lejre og Roskilde udmærker sig ved et forbilledligt samarbejde på uddannelses- og beskæftigelsesområdet Kortsigtede målsætning •Fortsat udvikle aktiviteter og metoder, der motiverer de unge til uddannelse

5 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 44 Initiativer, der er sat i gang for at fremme målet: •Fortsat styrkelse af indsatsen af og fokus på de svageste elever og unge - jf. ny lovgivning (herom senere) •Projekt ”Fastholdelseskaravanen” •Projekt ”LUP-Roskilde” (Peter Fløe om dette senere) •Projekt ”Den rummelige virksomhed” •Mentorsamordning og -koordinering •Deltagelse i udvikling af tilbagemeldingssystem (UURS)

6 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" Profilmodellen: Roskilde 25 år efter 9. klasse

7 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" Profilmodellen: Hele landet 25 år efter 9. klasse

8 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" Profilmodellen: Roskilde 9 år efter 9. klasse

9 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" Profilmodellen: Hele landet 9 år efter 9. klasse

10 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" Profilmodellen http://www.uvm.dk/service/Statistik/Tvaergaaende/Andel%20der %20faar%20uddannelse/Profilfigurer.aspx

11 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 10 Finansloven Børnefamilieydelsen omlægges til en ungeydelse for de 15-17årige Ungepakke 2, Lovgivningsændringer Undervisningsministeriet Uddannelsesparathed: lærere, forældre, uddannelserne og UU. Pligt til at følge uddannelsesplanen. Kommunal forpligtigelse af tilbud til de ikke uddannelsesparate, så de gøres parate. Skaber mulighed for etablering af 10. klasse på erhvervsskoler. E-vejledning. Central etablering af datagrundlag. Introkurser – Brobygning. 70% - 30% (herom senere) Beskæftigelsesministeriet Praktik, mentor, opkvalificering, vejledning mv. til de 15 – 17-årige. Strakstilbud. Tilbud om læse-, skrive- og regne- kurser. Læse- skrivetest for de unge, der har behov. Central etablering af datagrundlag.

12 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 11 •Uddannelsesparathed: •alle elever efter 9. og 10. klasse uanset alder •Fritagelse for uddannelsesforpligtelse (kommunalbestyrelsesbeslutning) •Fratagelse af ungeydelse (kommunalbestyrelsesbeslutning)

13 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 12 Ungdomsud- dannelse med SPS / mentor og anden støtte Ungdoms- uddannelse med SPS Ungdoms- uddannelse Ungepakke II – det forebyggende jf. UVM Introkurser 8. klasseErhvervspraktik BrobygningVejledningssamtale UddannelsesplanTilmelding E-vejledning (markedsføres) Vurdering af uddannelsesparathed + Ekstra brobygningEkstra praktik Inddragelse af forældreIndividuel vejledning Overleverings- møde + § 9.4, § 33 stk. 4-7 E-klasser UngdomsskoleMentor Tværfaglige møder Overleverings- møde IKKE UDDANNELSESPARAT Målrettede tilbud som skal gøre den unge uddannel- sesparat 70 % 10 %

14 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 13 Ungepakke II – de ikke uddannelsesparate - tilbud i Lejre og Roskilde Uddannelsesplan Produktions- skoleophold Planen SKAL følges EGU Mentorordning (Jobcenter/EUD/UU) Opkvalificering på erhvervsskoler Virksomhedspraktik Jobcentret / UU? Opkvalificering i kommunalt regi? Fælles datagrundlag fra januar 2011 10. klasse 15 – 17-årige Ungeydelsen 15 – 17-årige Ungeydelsen Projektet LUPFritidsjob VUC, AVU

15 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 14 Kompetencer i UU-Roskilde Kernekompetencer i UU-Roskilde - kender de unge 13 - 24-årige - er altid opdateret på målgruppen via UVdata - har opdateret viden om uddannelserne - kender hele specialvejledningsområdet - har højt fagligt niveau - skaber netværk - handler her og nu - finder skæve vinkler og nye veje - er løsningsfokuseret Kernekompetencer i UU-Roskilde - kender de unge 13 - 24-årige - er altid opdateret på målgruppen via UVdata - har opdateret viden om uddannelserne - kender hele specialvejledningsområdet - har højt fagligt niveau - skaber netværk - handler her og nu - finder skæve vinkler og nye veje - er løsningsfokuseret

16 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 15 Indsatser i UU-Roskilde Indsatser - vurdering af uddannelsesparathed - screeningsmetoder - samarbejde med erhvervslivet - udvikling af datagrundlag - kommunale tilbud - differentiering af vejledning - udvikling af mentorsamarbejde - samarbejde på tværs Indsatser - vurdering af uddannelsesparathed - screeningsmetoder - samarbejde med erhvervslivet - udvikling af datagrundlag - kommunale tilbud - differentiering af vejledning - udvikling af mentorsamarbejde - samarbejde på tværs

17 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 16 Uddannelsesplanen Uddannelsesparat – ungeydelse – plan der skal følges! UU bevæger sig over mod en myndighedsrolle! Uddannelsesplan Alle elever i 9. og 10. kl. skal udarbejde en uddannelsesplan, som underskrives af elev, forældre og UU. De 15 - 17-årige får pligt til at følge deres uddannelsesplan. Kommunen / UU får pligt til at føre tilsyn med, at de 15 - 17-årige følger deres uddannelsesplan. Lovhjemmel til udveksling af data  KL, UVM og BM i uddannelsesplanen oplyses om dataudveksling. Vurdering af uddannelsesparathed skal fremgå af uddannelsesplanen. UU skal oplyse elev og forældre om, at såfremt pligten ikke overholdes, kan udbetaling af ungeydelsen stoppes. Kommunen kan fritage unge fra pligten efter drøftelse med forældrene.

18 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 17 Her er vi! -Vi har et billede af de 15 – 17-årige ikke-parate, Bjarne -Har til hensigt omkring nytår at have et billede af antal fokuselever – heraf ikke-uddannelsesparate – i 7. – 10. klasse -Har veletablerede netværk omkring de unge -Mangler målrettet kommunikation på tværs i kommunerne -Mangler et tydeligt billede af ikke-parathed -Mangler et tydeligt billede af tilbud til de ikke-parate

19 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 18 Cefu: ”Vejen mod de 95 %”

20 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 19 Cefu

21 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 20 Cefu

22 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 21 Cefu

23 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 22 Cefu

24 9. september 2010"Vi når målet - men hvordan?" 23 Udfordringer - Oprettelse af kommunale tilbud - Samarbejde og kommunikation på tværs - Hurtigere opfølgning ved frafald + nyt tilbud - EUD og uddannelsesparathedsvurdering - Ungedatabasen - Mentorordninger - Forældresamarbejdet - Ungeydelsen – en løftet pegefinger - hvordan? - Effektmåling - 10. klasse Nogle af disse udfordringer skal debatteres i workshop. Til workshopoplægsholder: Kort oplæg med efterfølgende debat og inputs.


Download ppt "Hjertelig velkommen til årets uddannelseskonference."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google