Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dialogmøder 2012 De private tilbud og kommunerne - fælles udfordringer og muligheder Geert Jørgensen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dialogmøder 2012 De private tilbud og kommunerne - fælles udfordringer og muligheder Geert Jørgensen."— Præsentationens transcript:

1 Dialogmøder 2012 De private tilbud og kommunerne - fælles udfordringer og muligheder Geert Jørgensen

2 Program 09:30 Ankomst og kaffe 10:00 Velkomst v/ bestyrelsesformand Kim Simonsen 10:05 Den aktuelle situation på det sociale område v/ Direktør Geert Jørgensen 10:20 Bestyrelsens overvejelser om LOS' fremtidige arbejde v/ bestyrelsesformand Kim Simonsen 10:35 Skoleudvalgets forslag til styrkelse af skoletilbuddene v/ formand for skoleudvalget i LOS, Ulrik Rosendahl 10:45 Debat af LOS oplæggene 11:15 Pause 11:30 Samarbejde om opgaveløsningen - udfordringer og muligheder v/ Henrik Hauschildt Juhl, Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør, Kalundborg Kommune 11:50 Paneldebat mellem salen og oplægsholderne 12:30 Frokost 13:15 Tre parallelle netværksmøder for hhv. opholdssteder, botilbud og skoler 14:45 Afrunding Dialogmøder Januar – februar 2012

3 Den aktuelle situation  Belægning og anbringelser  Politiske udmeldinger  Specialundervisning Dialogmøder Januar – februar 2012

4 Ledige pladser 2005 - 2011 Dialogmøder Januar – februar 2012 Feb JanFeb Jan 20052006200720082009201020112012 Opholds- steder 23%24%21%25%23%32%28%63% Botilbud 19% 17%22%13%19%18%57% Skole- tilbud 19%22%13%18%9%16%4%58% I alt 22%24%20%24%19%24%25%59%

5 Nyanbringelser børn og unge 2006 - 2010 Dialogmøder Januar – februar 2012

6 Nyanbringelser børn og unge 2010 - 2011 Dialogmøder Januar – februar 2012

7 Voksenområdet  Fald i efterværn efter § 76  Kommunerne vil hellere bruge § 85  Stigende konsekvenser af ændringerne i f.m. lovændringen om handle- og betalingskommune  Kommunale serviceniveauer  Hjemtagelser  Stigende antal ankesager – også vundne Dialogmøder Januar – februar 2012

8 Den aktuelle situation, politiske udmeldinger  Partnerskab mellem regeringen og KL  Ændret finansiering, omfang endnu uklart  Kulegravning af kommunernes tilsyn, ny Bekendtgørelse og vejledning.  Ny Bekendtgørelse i f.m. ændringerne i Retssikkerhedslovens § 43, stk. 1 koordineres med de øvrige Dialogmøder Januar – februar 2012

9 Specialundervisning  Som opfølgning på kommuneaftalerne for 2011 og 2012 er der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe om anbragte børn og unges undervisning på interne skoler.  Social- og integrationsministeriet, Finansministeriet, KL og Ministeriet for Børn og Undervisning er repræsenteret i arbejdsgruppen.  Arbejdsgruppen vil gerne drøfte de centrale udfordringer og forslag til ændringer på området med de centrale interessenter og har planlagt at indbyde til en række møder med Socialchefforeningen, Børne- og kulturcheferne, LOS og FADD Dialogmøder Januar – februar 2012

10 Specialundervisning  Ifølge kommissoriet skal arbejdsgruppen dels gennemføre den længe planlagte undersøgelse af undervisningen på de interne skoler, dels komme med forslag til ændringer i organiseringen, finansieringen, samarbejdsrelationer m.v., der kan sikre, at flere af de anbragte børn gennemfører videre uddannelse.  Arbejdsgruppen skal endvidere forberede forslag til en lovændring, således at den anbringende kommune fremover skal medvirke ved udarbejdelsen af og godkendelse af det endelige specialundervisningstilbud. Lovforslaget er planlagt fremsat i indeværende folketingssamling. Dialogmøder Januar – februar 2012

11 Undersøgelsen af undervisningen af anbragte børn  Undersøgelsen er en kortlægning af den faktuelle undervisning. Formålet med undersøgelsen er at etablere et samlet overblik over den undervisning, der finder sted på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud.  Undersøgelsen omfatter to dele. For det første telefoniske interviews med ledelse eller lignende på 50 udvalgte institutioner, hvor der indhentes oplysninger for 5 udvalgte elever på interne skoler på anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud. Oplysningerne skal være fra skoleåret 2010-2011.  For det andet gennemføres besøg på 15 udvalgte anbringelsessteder og dagbehandlingstilbud. Formålet er blandt andet at beskrive eksempler på god praksis.  Skal være færdig april 2012 Dialogmøder Januar – februar 2012

12 For yderligere gj@los.dk los@los.dk www.los.dk Materialet: www.los.dkwww.los.dk > Aktuelt > Kurser og arrangementer > Dialogmøder Dialogmøder Januar – februar 2012


Download ppt "Dialogmøder 2012 De private tilbud og kommunerne - fælles udfordringer og muligheder Geert Jørgensen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google