Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Underoverskrift.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Underoverskrift."— Præsentationens transcript:

1 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Underoverskrift MAX 2 linjer Integration og uddannelse - et samarbejde mellem Vestegnen og Fastholdelseskaravanen Oplæg ved Integrationsministeriet, Afdelingschef Henrik Kyvsgaard, Park Hotel Glostrup, onsdag den 6.april 2011

2 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Disposition 1. Positive tendenser 2. Udfordringer 3. Handling

3 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Positive tendenser I Flere unge, særligt etniske minoritetspiger, gennemfører en ungdomsuddannelse Andel af de unge på landsplan, som i 2009 forlod grundskolen, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse: 26. juni 2014 Kilde: UVM, Profilmodellen

4 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Positive tendenser II Uddannelse fører til beskæftigelse – både for etniske danskere etniske minoriteter Beskæftigelsesfrekvens på landsplan for 25-64-årige indvandrere og efterkommere fra ikke- vestlige lande fordelt på fuldført dansk uddannelse – 2008: 26. juni 2014

5 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Udfordringer I Etniske minoritetsunge fuldfører i mindre grad en ungdomsuddannelse på normeret tid end danske unge – og udfordringen er størst på de erhvervsfaglige uddannelser Andele af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande samt etniske danskere, der har fuldført en ungdomsuddannelse på normeret tid i 2008 26. juni 2014 K ilde:Undervisningsministeriets dynamiske database, www.uddannelsesstatistik.dk www.uddannelsesstatistik.dk

6 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Udfordringer II Særligt etniske minoritetsdrenge har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse – særligt en erhvervsfaglig uddannelse •Ca. hver anden etnisk minoritetsdreng mellem 25 og 39 år har grundskolen som højeste uddannelse – og tallene har ikke ændret sig siden 2005 •Frafaldet på ungdomsuddannelserne blandt etniske minoritetsdrenge er næsten dobbelt så stort som blandt etnisk danske drenge

7 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Udfordringer III Erhvervsskolernes udfordring – og hvorfor vejledning og erhvervsskolerne er helt centrale Gruppen af etniske minoritetsunge vokser i de kommende år – de udgør et potentiale for dansk erhvervsliv, dansk vækst og dansk velfærd 26. juni 2014 Etniske minoritetsunge - læsevanskeligheder - modkultur - snævre uddannelsesvalg - erhvervsuddannelser har ofte lav prestige blandt etniske minoriteter Mangel på faglært arbejdskraft i de kommende år (DA/DI) Erhvervsskolerne

8 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Hvordan ser det ud på Vestegnen?

9 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Hvordan ser det ud på Vestegnen? 26. juni 2014 Karaktergennemsnit 9. klasse afgangsprøve og karakterer, 2010 Kilde: UNI-C, UVM, egen bearbejdning

10 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Hvordan ser det ud på Vestegnen? Kilde: UVM, Profilmodellen

11 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Hvordan ser det ud på Vestegnen? Positive tendenser på Vestegnen: -Flere unge i aldersgruppen 16 til 20 år er i gang med en uddannelse – ifølge UUs egne opgørelser -Begyndende bedring i praktikpladssituationen gennem det sidste år -Stort engagement blandt lærere, vejledere og skoleledere

12 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Integrationsministeriets samarbejde med Vestegnens kommuner •Fastholdelseskaravanen ved Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet •Brug for alle unge ved Integrationsministeriet •Partnerskabssamarbejde imellem Albertslund kommune og Integrationsministeriet •En række indsatser støttet af Integrationsministeriets puljer

13 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Fastholdelseskaravanen Udvikling og gennemførelse af strategiske indsatser i samarbejde med produktionsskoler, erhvervsskoler og UU vejledninger målrettet etniske minoritetsunges valg og gennemførelse af ungdomsuddannelse Øge fastholdelsen af etniske minoritetsunge i en påbegyndt erhvervsuddannelse – senest særligt fokus på drengene •Understøtter regeringens 95 pct. målsætning •Bidrager til opfyldelse af erhvervslivets behov for veluddannet arbejdskraft

14 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Vestegnen og Fastholdelseskaravanen Intensive vejledningsforløb Personlig og faglig afklaring og motivation, en øget positiv selvbevidsthed og et personligt ressourcesyn hos den unge Der arbejdes med at udvikle modeller for intensive vejledningsforløb sammen med bl.a. ungdomsskoler, produktionsskoler og i UU-regi 26. juni 2014

15 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Vestegnen og Fastholdelseskaravanen Etniske vejledningscoaches UU rekrutterer etniske vejledningscoaches fra de større etniske grupper i lokalområdet – der fungerer som døråbnere til eget kulturbagland og hjælper UU vejledere med at informere og vejlede såvel unge som forældre 26. juni 2014

16 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Vestegnen og Fastholdelseskaravanen Fællesindsats om praktikpladser Samarbejde imellem UU, jobcentre, erhvervsskoler, produktionsskoler og lokale virksomheder om praktikpladser til etniske minoritetsunge – også under ordningerne ny mesterlære, EGU og trainee-aftaler 26. juni 2014

17 Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Brødtekst starter uden bullets, hvis du vil have bullets brug ”Forøge / Formindske indryk” for at få de forskellige niveauer frem Samarbejde omsat i praksis Grundskolen 10. kl. Ungdomsskole Mentorer Uddannelsesguider UU-vejledning Overgangs- vejledning Praktik Trainee Forpraktik Produktions- skole Kontaktlærer EGU Virksomhed Erhvervs- uddannelse Virksomhedsmentor


Download ppt "Vælg layout på masteren: Højreklik på siden / Layout / Vælg mellem ”Fastholdelseskaravenen” eller ”Brug for unge” Overskrift MAX 2 linjer Underoverskrift."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google