Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Unge-indsatsen i Skive

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Unge-indsatsen i Skive"— Præsentationens transcript:

1 Unge-indsatsen i Skive
Sæby : Unge-indsatsen i Skive Præsentation Unge-tal Historien i Skive Kommune Skive-modellen Ny ungepakke

2 Unge-tal Skive Ikke i uddannelse Kontanthjælp 18-24 år 1.-4.-06
16 år 6 % 5 % 2 % 17 år 12 % 11 % 8 % 18 år 18 % 15 % 14 % Ikke i uddannelse Ledig 32 58 104 82 Ledig + andre problemer 80 93 209 200 I alt 112 151 (4.1 %) 313 (8 %) 282 Kontanthjælp år Vigtigste måletal. Nu: Nye mål?? Unge ledige årige på dagpenge (forsikrede): 110 16-24 årige på Produktionsskole: 52

3 Folke skole UU Kom- mune Alder Tværs Udd Instit/ Prod. 10. ekspres
0 ulovligt fravær Mentor til 15-17 årige Flere EGU pladser Social mentor U D A N E L S 95 % Ondt i livet Klar til uddannelse Indsats på tværs UTA- Styregruppe Ungeteam Mentor 16 års møder Task force Aftaler Mentor 9. kl. Unge godt I gang Op gangen 12 år 15 år 18 år 24 år Hold fast Unge- netværk EUD Psykolog + koordinator Sundhed Projekt Fokus Integrations konsulent Efter historie: Strategi- og handleplan vedtaget i Byrådet. Det uformelle er resultatet: Jeg ringer til Ann: Gir du frokost, så vi kan få lagt jeres budget? Når noget ikke fungerer: Udmeldt fra HG, CJ træt af det. SOF kritiserer vejl. I radioen, NK kontakter ung på PH Stifinder Tutor Ung-til-ung Spec.pæd støtte Unge koordinator Mentor Vejleder PH Lærlinge projekt PH

4 Tiltag i Skive Tid Hvem Emne Bem 04-07 Skive Handelsskole (HG)
Projekt ”Ung-til-ung”: Tutorer ansættes til at støtte nye HG-elever Bevilget kr. fra FOU til 2-årigt projekt 05-07 Skive Handelsskole (HG og HHX) Opkvalificering af lærerne til mentorer Bevilget kr. fra Regionsrådet 08-07 4 kommunale forvaltninger Aftale om unge årige på vej mod de 18 UU Skive og Skoleafdelingen Elever med ”ondt i livet”, forebyggende indsats. To vejledere og to lærere.. Egen finansiering UU Skive og Jobcenter Skive Projekt 2007: Klar til uddannelse, med omvej ad arbejdsmarkedet. Bevilget af LBR kr. 02-08 SOSU, Skive Unge-koordinator Skive Tekniske Skole Soc.pæd. tiltag: Mentor, psykolog, soc.pædagog 1.4 mill. kr. Alle lærere med Alle udd. + UU Skive + PH-skole Tværgående samarbejde om frafaldsstrategier Mentorsamarbejde Aftaler om drop-out

5 Samarbejde UTA Skive Deltagere i Styregruppen ang. projekt ”Ungdomsuddannelse til alle”: Ledere fra de lokale uddannelsesinstitutioner: Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Social- og Sundhedsskolen, Skive Produktionshøjskole Ledere fra de kommunale forvaltninger: Skoleforvaltning, Jobcenter, Sprogcenter, PPR og Familieafdeling Leder af Skive Kommunes 10. klasse og Ungdomsskole Leder UU Skive Unge-team, inkl. unge-rådgivere 16 års udvalg Mentorgruppe

6 Aktører i unge- indsatsen
Ane ringer direkte til soci.rådgiver.

7 CEFU 2009 Side 9 For at sikre indsatsernes forankring bredt set anbefales det, at man etablerer tværgående og tværinstitutionelle organer på alle niveauer, dvs både overordnet politisk, ledelsesmæssigt og på frontmedarbejderniveau. Dermed skabes gode muligheder for at udvikle tværfaglige samarbejder på tværs af forvaltnings- og institutionsgrænser om unge og uddannelse Beskrevet i mine cases, at det virker i praksis, og se kludetæppet. Det lyder enkelt, og det er det, når det først kører… Udvikle: Ann Ø ang. ADHD-kursus: Hvorfor laver I det uden at invitere os???

8 Mentor Klar til uddannelse

9 15-24 årige med bopæl i Skive Kommune, april 2010
(I alt unge): Afbrudt uddannelse i 2009 Afbrudt i alt i 2009: 452. Heraf ikke i ny uddannelse, april 2010: 183 (3 %) Størst frafald fra erhvervsuddannelser: 335 (142 ikke i ny udd.) Mindst fra de gymnasiale uddannelser: 98 (31 ikke i ny udd.) Mål for fremtidige indsatser: Kontakt i alle 183 tilfælde, og en reduktion i antallet af frafald uden ny aktivitet. Især fokus på eud-frafald. Her er vi nu i samarbejdet!

10 Ungepakken og Skive 2010 Samarbejde: Skive-modellen
Fælles aftale om uddannelsesparathed Aftale om overgang fra folkeskole til uddannelse Særlige forløb årige: Projekt ”FOKUS” Kommunalt samarbejde: Projekt ”Opgangen” Strakstilbud: Aktivering fra dag 1 Aftale om de årige – Jobcenter/UU Aftale om mentorstøtte til unge i uddannelse 18-29

11

12 Ledige unge (i gråzonen)– hvem er de?
Negativ skolegang Svage sociale kompetencer Svag familiebaggrund Lav selv-opfattelse (Urealistiske, ensomme, ingen visioner) Virkelig meget bøvl derhjemme Har det svært med den stigende individualisering CEFU: Marginalisering: Det går godt for de fleste, men de udsatte unge: Det er mit eget ansvar… min egen skyld, når det går galt. Selvfølelsen er under hårdt pres, og mange har psykiske problemer eller ”ondt i livet”

13


Download ppt "Unge-indsatsen i Skive"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google