Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fælles kompetenceudviklingsdag 25. september 2012, CABI

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fælles kompetenceudviklingsdag 25. september 2012, CABI"— Præsentationens transcript:

1 Fælles kompetenceudviklingsdag 25. september 2012, CABI

2 Program Kaffe, velkomst og dagens program Siden sidst – opsamling på jeres obs-punkter Unge – trivsel, mistrivsel og udfordringer v/ Jens Christian Nielsen, forskningsprogramleder ved Center for ungdomsforskning Egne opmærksomhedspunkter Frokost Progressionsarbejde i teamet og i samarbejdet med virksomhederne Kaffepause Afprøvning og justering af progressionsredskab Opsamling, finjustering og implementeringsplan

3 Formålet med dagen At sætte fokus på de unge som ikke trives. Hvad ved vi? Hvem er de, og hvilke udfordringer stiller det os overfor? 2) At introducere og arbejde med progression for den enkelte unge både i samarbejdet i teamet og i samarbejdet med virksomhederne.

4 Siden sidst - opmærksomhedspunkter
Formiddagen Hvad var for dig de vigtigste pointer i formiddagens oplæg? Hvilke ideer vil du tage med hjem i ungeteamet? Hvad blev du nysgerrig efter at vide mere om? Eftermiddagen Hvad var for dig de vigtigste pointer i eftermiddagens oplæg og dialog?

5 Siden sidst - opmærksomhedspunkter
Find opmærksomhedspunkter fra sidst frem: Snak to og to: Kunne I huske dem? Når I kigger på dem – giver de så stadig mening? På hvilken måde har I arbejdet med dem / haft opmærksomhed på dem? Hvad optager jer lige nu i hvert jeres team?

6 Egne opmærksomhedspunkter
Formiddagen Hvad var for dig de vigtigste pointer i formiddagens oplæg? Hvad giver det anledning til for dig af opmærksomhedspunkter? Hvad vil du tage med i din egen praksis og hvad giver det anledning til af opmærksomhed i teamet? Eftermiddagen Hvad var for dig de vigtigste pointer i eftermiddagens oplæg og træning?

7 FROKOST

8 Progression Hvorfor: Hvad: Hvordan: Et hjælpeværktøj til
de professionelle - jer virksomhederne den unge En ledelses- og styregruppebeslutning Fokus på mål/delmål Hvad: 3 skemaer Hvordan: I teamet Ved samtaler med den unge I virksomhederne

9 Progression Hvad betyder det: Hvad er der tale om her: Anskues:
Latin: pro-gredior - jeg bevæger mig fremad Hvad er der tale om her: Opbygning af viden eller kunnen, færdighed eller kompetence Anskues: Læringsspiral – ikke lineær udvikling

10 Progression Roller vi indtager som professionel Proces-hjælp
Den professionelle giver støtte til den unges egen afklarings-, problemløsnings- eller udviklingsproces. Hjælp til selvhjælp. Autoritet: Viden om den type processer, som kan kvalificere den unges egen afklaring og problemløsning. Resultat: Bemyndigelse

11

12 Progression Redskabet er 3 skemaer: 1 skema til brug for alle i teamet
1 til samtale med den unge – primært JC og UU + virksomhedskonsulenten 1 til brug i virksomhederne – virksomhedskonsulenten, den unge og virksomheden + JC/UU ved sagsopfølgning Et on-line og papir dokument Ikke registrerbart Scannes/klippes ind i journal

13 Progressionsarbejdet i teamet
En hjælp til at sikre ”alle vinkler” En hjælp til at kunne se ”huller” i en sag En hjælp til sammen at kunne opstille delmål og mål En fælles indsats i.f.t. den virksomhedsrettede indsats – ”oversætte” progressionsmål til en kontekst der

14

15 Ungeteam progressionsskema
Hvert ungeteam: Se på de 5 ”områder”: Drøft hvilke ting I synes der kan høre ind under hvert område Skriv de ting ned I mener der ”hører under” hvert område En fremlægger det i plenum senere

16 Øvelse i brug af skemaet
En case I kender Læs igennem: UU/JC fremlægger I andre byder ind UU/JC ”fører pennen” i skemaet – hvad tænkes der om områderne – hvad er delmål / mål? Skriv erfaringerne ned – til plenum

17 PAUSE

18 Opsamling på teamskema

19

20

21 Progressionsskema - samtale
Kig skemaet igennem: På hvilken måde kan den unge inddrages aktivt, så der sikres ejerskab og at det giver mening Er der ting I tænker giver anledning til særlig opmærksomhed Hvor ser I evt. forbedringspunkter Hvordan kan de 5 områder oversættes til indsatsområder i en virksomhedspraktik – giv hinanden nogle eksempler f.eks. hvordan ”trænes” generthed, stabilitet, lydhørhed, opgaveforståelse, …… Opmærksomhedspunkter Opmærksomhedspunkter og evt. forbedringspunkter skal med til plenum

22

23

24 Progressionsskema – i virksomheden
Hurtige tips og tricks til virksomhedskonsu-lenten: Opmærksomhedspunkter Gode forslag til andre spørgsmål Andet Skriv Jeres 5 bedste tips og tricks ned – medbring til plenum

25 Opsamling

26 Plan for implementering
Vi samler op på Jeres input I morgen arbejder koordinatorer og virksomhedskonsulenter videre Vi redigerer skemaerne Besked til koordinatorer vedr. skemaer til ibrugtagning Vi regner med start på pilotperiode – og vi følger op på teammøde sidst på året

27 Tak for i dag! Kom godt hjem og på gensyn! Kort feedback på dagen
Der kommer et spørgeskema ud Kom godt hjem og på gensyn!


Download ppt "Fælles kompetenceudviklingsdag 25. september 2012, CABI"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google