Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvad er vi (bl.a.) optaget af i UVM?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvad er vi (bl.a.) optaget af i UVM?"— Præsentationens transcript:

1 Hvad er vi (bl.a.) optaget af i UVM?
Frafald Uddannelsesparathedsvurdering EUX Praktikpladssituationen Andet … Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

2 Frafald De merkantile uddannelser har en udfordring i overgang fra grundforlbø til hovedforløb Flerårsaftalen sætter fokus på frafaldet i hovedforløbet – afsat penge på finansloven Ses også i handlingsplaner for øget gennemførsel - initiativer til ”forventningsafstemning”, kontakt til elev og virksomhed under praktikophold, osv. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

3 Ungepakke II – ”Flere unge i uddannelse og job” :
Lovforslag til ændring af vejledningsloven m.fl. love udmønter de dele af aftalen der omhandler vejledning Eksempler: Pligt til aktivitet for årige (nyt) Uddannelsesplaner Kommunernes ansvar og pligter (bl.a. at kommunen skal stille relevante tilbud til rådighed for unge, der ikke er udd. parate) Uddannelsesparathedsvurdering Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

4 Uddannelsesparathedsvurdering af de 15 – 17 årige:
Besidder den unge de nødvendige faglige, personlige og sociale kompetencer? Vurderingen foretages af UU (på baggrund af uddannelsesplanen) Vurderingen kan efterprøves af uddannelses- institutionen Unge, der ikke er uddannelsesparate, skal have tilbud fra kommunen, så de kan blive det. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

5 EUX Også et led i udmøntningen af Ungepakke II – Flere unge i uddannelse og job Fleksibilitet, forbedre erhvervsuddannelsernes omdømme og fastholde de stærke elever Der etableres en ny eksamen (eux) på gymnasialt niveau, Erhvervsuddannelse med relevante fag m.v. på gymnasialt niveau giver erhvervskompetencen + generel studiekompetence. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

6 EUX Eux-forløbet tilpasses den aktuelle erhvervsuddannelse, og den obligatoriske fagrække bliver således forskellig i et eux-forløb for elever i en elektrikeruddannelse og et eux-forløb for elever i en merkantil erhvervsuddannelse. Alle eux-forløb skal dog indeholde dansk A, engelsk B, matematik C og samfundsfag C. Ministeren beslutter, om der skal udvikles eux-forløb i tilknytning til bestemte erhvervsuddannelser. Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

7 Praktikpladssituationen
Der er blevet iværksat forskellige tiltag for at forbedre praktikpladssituationen – bl.a kr. præmien. Lille stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler Skolernes praktikpladsopsøgende arbejde Skolernes indsats overfor elever i praktik (forventningsafstemning) Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer

8 Andet … Erhvervsskolernes omdømme (Flerårsaftalen)
Kvalitetspatruljen (Flerårsaftalen) Gennemgang af kompetencemål (ungepakke II) Udviklingsredegørelser Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer


Download ppt "Hvad er vi (bl.a.) optaget af i UVM?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google