Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til dag 5 omsorg for personer med demens

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til dag 5 omsorg for personer med demens"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til dag 5 omsorg for personer med demens
omsorg for personer med demens 5 dage Sopu Velkommen til dag 5 omsorg for personer med demens

2 Dagens program Registreing Opsamling fra i går
omsorg for personer med demens 5 dage Sopu Dagens program Registreing Opsamling fra i går Serviceloven, omsorgspligt & -svigt, magtanvendelse. -Tavshedspligt Arbejdsmiljø og stress Opsamling Tak for nu

3 Magt og omsorg – en hårfin balance
omsorg for personer med demens 5 dage Sopu Magt og omsorg – en hårfin balance Magtens dimensioner Direkte magt Indirekte magt bevidsthedskontrollerende magt institutionel magt

4 omsorg for personer med demens 5 dage Sopu
Direkte magt Direkte magt sker i de beslutninger, som afgør, hvad der bliver accepteret, tilladt og tilbudt.

5 omsorg for personer med demens 5 dage Sopu
Indirekte magt Den indirekte magt handler om definitioner af forskellige handlinger og adfærd. Et eksemplelpå indirekte magt kan være ikke at informere om f.eks en tid til tandlægen – ikke at tage kontakt til en borger der tavst beder om det, fordi ”det så vil tage rigtig langt tid etc.

6 bevidstheds kontrollerende magt.
omsorg for personer med demens 5 dage Sopu bevidstheds kontrollerende magt. Den bevidstheds kontrollerende magt. kan bevidst og ubevidst kan beboeren manipuleres til at have interesser der i virkeligheden er hjælperens.

7 Den institutionelle magt
omsorg for personer med demens 5 dage Sopu 6 Den institutionelle magt Magten ligger i de organisatoriske rammer og regler, som styrer hverdagen.

8 Retten til selv at bestemme
omsorg for personer med demens 5 dage Sopu Retten til selv at bestemme Kommunen har pligt til at yde en særlig hjælp og støtte til mennesker, der har fysisk, psykisk eller sociale problemer. Dette tilbud kan det enkelte menneske frit vælge at tage imod. Retten til selv at bestemme er sikret i Grundloven § 71. Som hovedregel må der aldrig anvendes magt eller tvang i plejen af mennesker. Kilde: Omsorg og magt; Socialministeriet

9 omsorg for personer med demens 5 dage Sopu
Omsorgspligt Servicelovens §82 præciserer, at kommunen har aktiv omsorgspligt, når personer med betydeligt nedsat varig psykisk funktionsevne ikke selv formår at efterspørge den nødvendige hjælp. Hjælpen må ikke ydes i form af tvang. Hverken værge eller pårørende kan give tilladelse til anvendelse af magt. Kilde: Videncenter for hjerneskadede

10 omsorg for personer med demens 5 dage Sopu
Aktiv omsorgspligt Omsorgspligten gælder uanset om den pågældende samtykker Skal gives med udgangspunkt i hvilken hjælp der er væsentligt for borgeren og den måde borgeren ønsker at modtage hjælp Pligten er vedvarende: dvs at man fortsat har pligt til at finde den måde, borgeren vil modtage hjælp på

11 Selvbestemmelsesret Retten til selv at bestemme indskrænkes når:
omsorg for personer med demens 5 dage Sopu Selvbestemmelsesret Retten til selv at bestemme indskrænkes når: Man ikke kan tage vare på sig selv eller Man er til fare for sig selv eller andre eller Den enkeltes værdighed er i fare og personen ikke er i stand til at give informeret samtykke. Kilde: Omsorg og magt; Socialministeriet

12 Serviceloven og magtanvendelser
omsorg for personer med demens 5 dage Sopu Serviceloven og magtanvendelser Bestemmelserne i serviceloven om magtanvendelse er indført for at: sikre retssikkerheden for mennesker med nedsat psykisk funktionsevne herunder mennesker med demenssygdomme, der ikke selv er i stand til at gennemskue konsekvenserne af deres valg og handlinger, og som ikke er i stand til at give et informeret samtykke. Formålet med lovgivningen er at begrænse magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten til et absolut minimum.

13 Arbejdsglæde og stresshåndtering! I arbejdet med demensramte og deres
pårørende 1

14 Arbejdsglæde og trivsel
Balance mellem krav og ressourcer Klare forventninger og krav Indflydelse Der skal være mere af det der giver dig energi end det der dræner dig for energi  2

15 Stressende job og belastninger
Forholdet mellem krav og indflydelse: Krav Udvikling Høje Stressende job og belastninger Udviklende job, flow, energi Passivt job, rutiner, stagnation Let job, kedsomhed Lave Stilstand Lav Høj Indflydelse 3

16 Hvad er Stress? Kortvarig stress Langvarig stress Positivt 
Negativt  4

17 Hvordan kan vi arbejde med stress? Identificere! • Håndtere!
Forebygge! 5

18 Identificering af stress
Fysiologiske stresssymptomer Psykologiske symptomer Adfærdsmæssige og sociale symptomer Signe Lillegaard Haldgran og Anne 6 Klitgaard, kursusafdelingen, 2012

19 Stressens røde, gule og grønne trafiklys
Der er igennem lang tid blevet stillet langt større krav til dig, end du har haft mulighed for at opfylde. Der er med andre ord en stor ubalance mellem dine ressourcer og de krav, der stilles eller som opleves af dig. Gul stress vil i daglig tale være det samme som at være opkørt Og hvor du gennem længere tid stiller større krav til dig selv end du reelt kan klare. Grøn stress er kortvarig.. Du mærker at din hjerne arbejder godt. Du bliver udfordret, men ikke mere end du kan klare. Du er tændt og energisk © Copyright Clear7Vision

20  Grøn stress er kortvarig.
Gul stress Rød stress  Du er tændt og energisk  Du mærker at din hjerne arbejder godt.  Du bliver udfordret, men ikke mere end du kan klare.  Grøn stress er kortvarig.  Grøn stress er dog kun positivt, når der er tale om midlertidige, kortvarige situationer og perioder, og når der bagefter er mulighed for at kunne slappe mere af og holde pauser.  Det er den form for stress, som man kan kalde travlhed eller et positivt arbejdsflow  Du er opkørt, men mærker måske ikke selv, at du bliver presset for meget.  Du er gennem længere tid blevet stillet overfor flere, vanskeligere eller større opgaver, end du reelt kan klare.  Gul stress vil i daglig tale være det samme som at være opkørt.  Selv om man kun har gul stress kortvarigt, kan det tage tid at komme sig over  Både dit helbred og dit sociale liv er i fare. Måske er du på vej mod en personlig krise, en depression eller udbrændthed.  Der er igennem lang tid blevet langt større krav til dig, end du har haft mulighed for at opfylde.  Der er med andre ord en stor ubalance mellem den enkeltes ressourcer og de krav, der stilles til eller som opleves af den enkelte.  Ofte er det på dette stressniveau nødvendigt at søge professionel hjælp for at afhjælpe belastningen. 8

21 Symptomer fra det autonome hormonforandringer nervesystem &
Fysiologiske stresssymptomer Symptomer fra det autonome hormonforandringer nervesystem & Hjertebanken Muskelspændinger Hovedpine Søvnforstyrrelser som svært ved at falde i søvn, afbrudt søvn m.m 9

22 Psykologiske symptomer Kognitive: Følelsesmæssige: Irritabilitet • •
– Koncentrations og hukommelsesproblemer – Manglende overblik Følelsesmæssige: Irritabilitet Rastløshed Let til tårer aggressivitet 10

23 Kvaliteten af arbejdet falder
Adfærdsmæssige og sociale symptomer Øget forbrug af stimulanser Trækker sig fra relationer Kvaliteten af arbejdet Effektiviteten falder falder Sygefraværet stiger 11

24 Hvad med dig? Hvad er dine første svage symptomer?
Hvad er dine første svage symptomer? (Grøn og gul stress) Hvad er de alvorligere (Rød stress) alarmsignaler? Hvad kan dine stresssymptomer lære dig? 12

25 Håndtering af stress Individuelt -Hvad giver dig energi i hverdagen?
(Gør dig det klart og skab mere af det) -Hvor tit er du alene i stilhed? (Stop op, og find tid til ro og nærvær) 14

26 Signe Lillegaard Haldgran
Kunsten er at kunne sige: Fortæl hvad du i virkeligheden har IL T brug for RA Fortæl hvor dine grænser går – med F god samvittighed T P Y Giv slip og træk skuldrene Copyright Signe Lillegaard Haldgran SigSnøe rLgillaegltaiadrdfoHraladtgr”arnøoregtA”nener taget Klitgaa–rda,tkduresnusafddeleinngeong, s2å01ly2tter 15

27 Håndtering af stress Fælles Har I •Hvad gør I, når en kollega bliver
en stresspolitik på jeres arbejdsplads? Har I •Hvad gør I, når en kollega bliver ramt af stress? 16

28 Forebyggelse af stress
Faglig viden om demens Mulighed for sparring Støtte fra kolleger og ledelse Supervision Mulighed for og omsorg at tale om dilemmaer, som magt 17

29 Tak for nu Hvad har du fået med Nævn en god ting
omsorg for personer med demens 5 dage Sopu Tak for nu Hvad har du fået med Nævn en god ting En ting du gerne ville have haft mere af En god ide til fremtiden


Download ppt "Velkommen til dag 5 omsorg for personer med demens"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google