Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mennesker gør det rigtige – Hvis de kan!!

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mennesker gør det rigtige – Hvis de kan!!"— Præsentationens transcript:

1 Mennesker gør det rigtige – Hvis de kan!!
Camilla Aicha Malika Hasnaoui Autoriseret psykolog

2 Det handler om adfærd – især den udfordrende adfærd!!
Det er rigide strategier – umodne og uregulerede strategier (kravafvisende, diskuterende, insisterende) Det er at have svært ved at forstå årsag og konsekvens (det er alle de andres skyld – hvorfor er i altid efter mig) Det er nedsat evne til at lære af sine fejl (urealistiske forventninger til egne evner og muligheder) Det er nedsat evne til at planlægge fremadrettet (hvis jeg vil nå derhen må jeg igennem det her tiltag først) Det er ikke at belønnes socialt som forventet (ikke at anerkende andres hjælp eller give anerkendelse tilbage) Sort-hvid tænkning (altid eller aldrig –idealisere og devaluere)

3 Perspektivet ændre adfærd
Både deres og vores adfærd – de 33 breve At erkende egne og den den unges strategier og adfærdsmønstre At erkende at al adfærd er brugbar om end uhensigtsmæssig At erkende hvilke krav det unge menneske reelt har kompetencerne til at honorere.

4 Rigiditetens udtryk Øget følsomhed over for brud på rutiner - reagerer med angst og stress Konkret tænkende, mangler at kunne bruge sproget abstrakt – misforståelser og vrede – en følelse af ikke at blive forstået og mødt Manglende evne til at danne et overblik - bliver frustreret hvis det ønskede mål ikke lige er forude – opgiver eller udebliver Paranoide ideer om omverdens motiver og intentioner – I gør ikke det her for min skyld – modstand og fjendtlighed.

5 Mødet med den unge - udviklingsperspektivet
Reducering af stres og angst faktorer Kigge efter mønstre og gentagelser i deres handlinger Realitetstestning Inddrage borgeren i problemløsningen – give dem en følelse af medstyring Afdækning af funktionsniveau – etnisk med diagnoser ???

6 Den samarbejdende tilgang – rammen
Reducering af stres og angst faktorer – mød dem med empati og ikke bebrejdelse Systemisk tilgang – det handler om hele deres tilværelse – kan de overhoved realistisk følge op på jeres aftaler Adfærdsregulering og realitetstestning – hvad kan vi tilbyde af hjælp og hvad er jeres ansvarsområde Struktur, forudsigelighed, gentagelser, tydelighed – bare fordi i siger det, er det ikke sikkert forstået Visuelle hjælpemidler – tydeliggør aftaler Indlæring af fornuftige sociale regler – tydeliggør vores regler

7 Det konkrete arbejde – før samtalen
Kigge efter mønstre og gentagelser i historikken – hvorfor gentage det der ikke virker. Forberede de spørgsmål du vil stille – hvis ikke du spørger får du intet svar, og vores forestillinger er ikke altid de rigtige. Forbered den tid du har med det unge menneske - hvor lang tid skal denne her samtale vare, og hvilke emner er de vigtigste som skal nås Lav en disposition - giver dig mulighed for at forberede på hvad der skal tale om

8 Det konkrete arbejde – i samtalen med borgeren
Den åbne eller den lukkede dør Hvor meget magter den unge denne dag – i talesæt at det er ok at sige fra Invitere til samarbejde – øger den ungens interesse i at løse problemet Identificer den ungens uhensigtsmæssige strategier (uden bebrejdelse) – hjælper den unge med at se hvad der ikke fungere og hvad der fungere i forhold til systemet Medtage den unge oplevelse af hvad der virker, og hvad der ikke virker

9 Det konkrete arbejde – at afslutte samtalen
Takke for samarbejdet Opsummere hvad der er blevet talt om og aftalt Bed den unge om at kunne genfortælle jeres aftaler Visualiser jeres aftaler – næste møde dato, hjælp eventuelt med at få dette indført i kalender Spørg om den unge har brug for at blive hjulpet med at huske på aftalerne

10 Det konkrete arbejde – efter samtalen
Registre registre registre………………………………. Så har vi et bedre udgangspunkt næste gang til at arbejde ud fra når vi går i gang med at identificere mønstre og gentagelser.


Download ppt "Mennesker gør det rigtige – Hvis de kan!!"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google