Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VELKOMMEN TIL PÅRØRENDE PSYKOEDUKATION Session 1 - Introduktion.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VELKOMMEN TIL PÅRØRENDE PSYKOEDUKATION Session 1 - Introduktion."— Præsentationens transcript:

1 VELKOMMEN TIL PÅRØRENDE PSYKOEDUKATION Session 1 - Introduktion

2 Opus – Klinik for unge med skizofreni • Tidlig intervention virker • 2 –årigt behandlingstilbud • I en forsøgsperiode medio 2009-2010: 5-årigt tilbud • 18 – 30 årige • Region Midt: Kompetencecenter og klinik i Århus • Klinikker i Horsens og Herning • Derudover OPUS-teams i København, Odense, Esbjerg og Ålborg • Tværfagligt behandlerteam • Ca. 120 patienter i Århus • Socialpsykiatrisk Unge-Team

3 Psykoedukation = Undervisning i psykisk sygdom - I dette tilfælde skizofreni

4 Formål med pårørende psykoedukation • At erstatte usikkerhed og gamle myter med nutidig realistisk viden • At øge forståelsen for sygdommens indvirkning på jeres pårørende • At reducere skyld- og skamfølelser • At forstå og evt. hjælpe med at træffe beslutninger om behandlingen • At identificere tilbagefaldssymptomer og dermed være med til at reducere risiko for tilbagefald • Møde andre i samme situation, lære af andres erfaringer, evt. knytte venskaber/netværk

5 Hvad er en krise ? • En uventet situation man har svært ved at forlige sig med • Individuelt, hvordan man oplever og kommer igennem en krise. Bl.a. afhængig af: - ens sårbarhed overfor stress - grad af belastning i forvejen - personlighedsmæssige træk - tidligere erfaringer med traumatiske episoder

6 Faser i et kriseforløb Vender tilbage til sit liv-Handleorienteret -Søger oplysninger -Benægtelse -Handlingslammelse -Trække sig ind i sig selv -Irrationel adfærd -Søvnproblemer -Koncentrationsprobl. -Irritabel, vrissende Reaktioner/ Adfærd -Ro, balance -Mere plads til glæde Frustration, ex. hvis manglende tilbud -Sorg -Fortvivlelse -Afmagt -Overvældet -Angst -Vrede -Skyld -Sorg -Afmagt -Uretfærdighed -Uvirkelighed Følelser -Lagt krisen bag sig -Aldrig det samme som før -Men forlige sig med det -Klar til at vende blikket udad igen -Mere realistisk og nuanceret syn -Gradvis accept -Klar til at tænke i løsninger BegyndendeMangler Erkendelse/ Tanker År1-6 mdr.1-6 ugerTimer/dage Varighed NyorienteringBearbejdningReaktionAkut

7 Komplikationer i et kriseforløb • Hvis ens ægtefælle, den pårørende eller behandlingssystemet befinder sig i en anden fase i kriseforløbet end én selv • Ved tilbagefald i sygdommen • Andre sammenfaldende svære hændelser • Ingen at tale med, eller oplevelsen heraf, fordi psykisk sygdom opleves som et tabubelagt emne • Ikke mulighed for at give kriseprocessen den tid og ro den kræver

8 Hvad har man brug for i en krisesituation • Tid, ro, omsorg og støtte • Tag følelser og reaktioner alvorligt. • Søg viden om situationen. Det kan give ro og overskuelighed • Brug for at tale om de samme ting igen og igen • Pas på med at dulme ubehaget med alkohol eller beroligende medicin • Find tilbage til hverdagen • Mulighed for tilskud til psykologhjælp via sygesikring og pårørendeforeninger

9 Psykologhjælp • En krise udløst af, at en pårørende har fået en alvorlig psykisk lidelse, giver ret til henvisning til psykologhjælp hos praktiserende læge via sygesikringen • En henvisning giver ret til max. 12 samtaler • Egenbetaling: Ca. 250 kr. • Medlemskab af Danmark giver yderligere tilskud på 100 kr. pr. time • Kommunen kan i visse udfra økonomisk trangsvurdering yde hel eller delvis dækning af egenbetalingen. Forskelligt fra kommune til kommune • Medlemskab af nogle pårørendeorganisationer kan også give tilskud til psykologhjælp • Med en henvisning i hånden kan man frit vælge mellem de psykologer, der er tilknyttet overenskomsten med sygesikringens forhandlingsudvalg • Se ex. www.psykologhjaelp.dk


Download ppt "VELKOMMEN TIL PÅRØRENDE PSYKOEDUKATION Session 1 - Introduktion."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google