Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Arbejdspladsudvikling

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Arbejdspladsudvikling"— Præsentationens transcript:

1 Arbejdspladsudvikling
[indsæt selv arbejdspladsnavn og dato]

2 Start med at vælge ét fokusområde. Max. 10 minutter

3 Introduktion 10-15 minutter
Velkomst og præsentation [indsæt selv ansvarsgruppens formål og mål med mødet. I skal desuden præsentere jer selv og give deltagerne mulighed for at hilse på hinanden og tale sammen om deres forventninger til mødet] Hvor er vi i APV processen? Hvilke resultater er relevante for os? Hvad er besluttet i Hoved MED? (indsatsområder) Hvad er ellers besluttet eller behandlet? Er der noget, der har betydning for budgetter? Hvor står vi selv? Hvilke udfordringer har vi ? Hvordan er APV resultaterne prioriteret? Tidsplan

4 Hvad er Arbejdspladsudvikling?
En metode hvor: Vi sammen undersøger vores ønsker og drømme om den gode arbejdsplads. Vi fokuserer på fremtiden og på muligheder; den anerkendende tilgang. Alle får mulighed for at komme til orde. Vi arbejder med forslag til handlemuligheder for de vigtigste ønsker. Vores forslag danner grundlag for en handleplan. Arbejdsform: 2 møder à ca. 2 timers varighed. Hvert møde har 3-4 runder og foregår skiftevis i grupper og i fællesskab.

5 De 2 møders forløb ca. 2 x 2 timer
Lav score på kollegialt samarbejde 1. Velkomst og introduktion (fælles) 2. Interview og drøftelse af den gode arbejdsdag (grupper) Deltagerne interviewer hinanden og finder frem til positive oplevelser Gruppen drøfter de positive oplevelser og sammenfatter dem i ønsker til den gode arbejdsplads. På flip over 3. Udstilling i plenum – på opdagelse i kollegernes arbejdsglæde (fælles) Gruppernes arbejde udstilles Der samles op på de centrale ønsker. Møde 2 1. Fra ønsker til muligheder (grupper) Grupperne vælger et ønske, de vil arbejde videre med. 2. Fra ønske til handling (grupper) Gruppen udarbejder forslag til, hvordan ønsket kan realiseres. 3. Opsamling – fremlæggelse af handleforslag (fælles) Grupperne fremlægger resultatet af deres arbejde Ansvarsgruppen samler op. 4. Evaluering (fælles) Dialog om udbyttet af metoden.

6 2. Interview og drøftelse af den gode arbejdsdag 45 min.-1 time
I skal arbejde i grupper på 4 I jeres grupper skal I gøre følgende: Interview hinanden 2 og 2 om positive oplevelser, der giver energi i arbejdet. 10 min. til hvert interview. Se interviewguide [uddeles til grupperne]. Genfortæl alle 4 efter tur særlige kendetegn ved de positive oplevelser fra interviewene. Drøft ud fra de positive oplevelser, hvad der er centralt for god trivsel på arbejdspladsen. Skriv alle de vigtigste ønsker til den gode arbejdsplads på et flipover-ark. Skriv de tre vigtigste ønsker øverst. 5 min./par 5 min i alt 5 min.

7 Interviewguide: Find de positive oplevelser i arbejdet
Tænk tilbage på en god arbejdsdag, hvor du oplevede arbejdsglæde. Hvad var det for en situation? Hvad skete der Hvem var involveret? Hvad gjorde de? Hvad gjorde du? Hvad tror du, der gjorde denne situation mulig? Kan du trække særlige kendetegn ud af situationen/oplevelsen? Hvis I på din arbejdsplads skal foretage en forandring, hvad er så den mindste ting, som vil skabe den største forandring? Hvis du har tre ønsker til, hvad der kan forbedre dit arbejde og psykiske arbejdsmiljø i fremtiden, hvordan lyder de tre ønsker så?

8 3. Udstilling i plenum – på opdagelse i kollegernes arbejdsglæde 20-30 minutter
Spring over. Grupperne hænger deres flipover-ark op Gå på opdagelse hos hinanden! En fra hver gruppe bliver stående ved eget ark og svarer på spørgsmål (I kan skiftes) Fælles opsamling: Hvad er de mest centrale ønsker for vores arbejdsplads?

9 Arbejdspladsudvikling Møde 2
[indsæt arbejdspladsnavn og dato]

10 Møde 2 Program for møde 2 1. Fra ønsker til muligheder (grupper)
Grupperne vælger et ønske, de vil arbejde videre med 2. Fra ønske til handling (grupper) Gruppen udarbejder forslag til, hvordan ønsket kan realiseres 3. Opsamling – fremlæggelse af handleforslag (fælles) Grupperne fremlægger resultatet af deres arbejde Ansvarsgruppen samler op 4. Evaluering (fælles) Dialog om udbyttet af metoden

11 Fra ønsker til muligheder Ca. 20 minutter
Vi kigger på udstillingen igen – hvad var de centrale ønsker for vores arbejdsplads? Nyt gruppearbejde [skriv om det er nye eller gamle grupper] Alle fortæller på skift til gruppen, hvad de har tænkt over fra udstillingen: Er der noget, jeg finder særlig vigtigt? Er der noget, der overrasker mig? Hvad synes jeg, der skal arbejdes videre med? Find gennem dialog frem til det ønske, som I vil arbejde med handleforslag til. Spring over 10 min. Brug evt.post it

12 2. Fra ønske til handling 45-60 minutter
I skal udarbejde skriftlige forslag til, hvordan ønsket kan realiseres. Brug ”IGLO” til at blive konkrete: Hvem skal handle (individ, gruppe, ledelse og/eller organisation)? Hvilke ressourcer kræver det? Hvornår kan det sættes i gang og af hvem? [IGLO-ark kan uddeles til grupperne, eller grupperne kan selv tegne det over på et flipover-ark. Designforslag følger] 10 min.

13 Individ Gruppe Ledelse Organisation Find løsninger
Kilde: Teamledelse med det rette twist, NFA 2008

14 3. Opsamling – fremlæggelse af handleforslag Ca. 15 minutter
Spring over Kort fremlæggelse af gruppernes arbejde Ansvarsgruppen fortæller om den videre proces Ansvarsgruppen indsamler alle gruppers ark til brug i udarbejdelse af en handleplan

15 Opsamling (fortsat) 5-10 minutter
Det skal der ske nu: [indsæt punkter om, hvordan I samler op på dagens møde. Hvordan udarbejdes handleplanen, og hvornår går man i gang?] [Vær tydelig på, at ikke alle forbedringer kan sættes i gang på én gang. Nogle temaer kan måske ikke realiseres med det samme pga. økonomi og andre temaer skal måske kortlægges grundigere, før man går man i gang?]

16 4. Evaluering 5 minutter Hvad har vi fået ud af at bruge Arbejdspladsudvikling som metode? Hvad har været det vigtigste udbytte af de to møder?


Download ppt "Arbejdspladsudvikling"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google