Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvem er jeg? Hvor bor jeg? Hvem bestemmer over mig?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvem er jeg? Hvor bor jeg? Hvem bestemmer over mig?"— Præsentationens transcript:

1 Hvem er jeg? Hvor bor jeg? Hvem bestemmer over mig?
Den faglige vejleder Hvem er jeg? Hvor bor jeg? Hvem bestemmer over mig?

2 Hvad kan du nu forvente? Konteksten. Vigtigheden af den, mulighederne i den. At vejlede. Hvad indebærer det? Vejlederens rolle i inklusionspolitikken. Finns visioner for de faglige vejledere. Refleksion: Hvad er min kontekst? Hvad er en vejleder? Fælles opsamling.

3 Kontekst ’without context, words and actions have no meaning at all’ (Gregory Bateson) Hånd i bord – hårdt træ Sten i bord – blødt træ Hvad i er som vejledere afhænger af den kontekst som er og som I skaber

4 Kontekst Kontekst = Sammenhæng
Eksempler: Sprog, tonefald, kropssprog, relation, tidligere erfaringer, forforståelser, fysisk placering, position, kultur, økonomisk og politisk status osv. osv.

5 Hvad ser du?

6

7 Konteksten Konteksten bestemmer den mening og betydning som alle ord og handlinger får for os. Konteksten er så stor, at vi altid kan skifte fokus i konteksten. Der findes ikke ét rigtigt svar, men mange mulige anskuelser. Jeg kan altid tage et nyt perspektiv i konteksten.

8 Fag og proces Altid dobbelt fokus:
Min faglige viden og erfaring, som jeg skal bringe i spil, der hvor den efterspørges. På hvilken måde skal jeg bringe min viden i spil, så den kommer til størst mulig nytte og gavn? (hvordan skal jeg planlægge processen?)

9 Hvad er en faglig vejleder?
Faglig: Man har en specialiseret viden, som man kan vejlede andre i. Hvis man ikke har viden indenfor et fag, kan man ikke være vejleder. Så vil ingen opsøge dig! Faglig ikke knyttet til skolefag, men til det vidensområde man vejleder indenfor. F.eks. Pædagogik, matematik, IT, psykologi osv.

10 Proces At intervenere ved hjælp af måden processen tilrettelægges på.
Bevidst valg af metode, handlinger og tavshed. Bevidste valg om mødeafholdelse, mødedeltagere, procesansvar, enesamtaler, forældremøder, undervisning osv. At lave kontrakter, at stille spørgsmål, at møde modstand, at evaluere, at…

11 Vejlede: Vejledning: hjælpe nogen som er mindre vidende eller erfaren end én selv på et bestemt område, fx ved at give oplysninger eller vise hvordan noget skal udføres ( Der findes 1 rigtig vej at gå.

12 Rådgivning At få kvalificeret sine overvejelser i problemstillinger, hvor der er flere mulige veje at gå.

13 Træning At træne konkrete færdigheder i praksis.

14 Proces og relationer Afholdelse af møder, forhandling af kontrakt med ledelse, kolleger, forældre, planlægning af intervention, håndtering af modstand osv.

15 En vejleder: Rådgiver, vejleder, træner.
Vejledere skal være fagkyndige og proceskyndige. Har viden og erfaring indenfor et fag, som skal videreformidles til kolleger. Har viden om tilrettelæggelse af processer, så man når igennem med sin faglige viden. Vigtigt at kende sin organisatoriske placering.

16 Organisatorisk placering
Love, politikker. Sådan skal vi gøre. Finn Mikkelsen, chef for skoler og dagtilbud i Norddjurs kommune Hvordan gør vi i Norddjurs kommune? Ledelsesret og ansvar. Skole- og dagtilbudsledere Hvordan gør vi på min skole/institution? Lærere, pædagoger. Faglige vejledere Hvordan gør jeg? Ingen ledelsesret, men ansvarlige medarbejdere

17 Politik for inklusion og tidlig indsats
Kommunens skoler og dagtilbud skal tilpasses til børnene og ikke omvendt. Visionen: Alle børn og unge oplever mulighed for at være aktive og ligeværdige deltagere i anerkendende og inkluderende fællesskaber i skole- og dagtilbud med fokus på læring og udvikling. Der sikres en tidlig opsporing…

18 Inklusion fortsat Læs Politik for inklusion og tidlig indsats. …I Norddjurs kommune er inklusion…. Udgangspunktet er, at tilbuddene skal være tilpasset børnene – og ikke omvendt…

19 De faglige vejlederes rolle i inklusionspolitikken
Politikken skal bl.a. opfyldes via fagprofessionelle med stærke faglige kompetencer. Man kan øge kompetencer ved faglig refleksion og sparring med kolleger i teamsamarbejdet. Faglige vejledere skal opprioriteres og vidensdele både lokalt og kommunalt. Ledelsen skabe stærkt fagligt miljø gennem supervision og feedback til den enkelte medarbejder. Fagprofessionelle skal fagligt begrunde valg af mål og metoder.

20 Faglige vejledere skal være med til at opfylde inklusionspolitikken
Finn er ved at udarbejde sin vision for de faglige vejledere i Norddjurs kommune. Formålet med de faglige vejledere er at skabe miljøer, hvor børn og unge får den bedste læring og udvikling. De bedste faglige vejledere er karakteriseret ved viden, nysgerrighed, ambition, engagement.

21 Ledelse Skole- og dagtilbudsafdelingen Børns læring og udvikling
Kommunikation Lovgivning m.v. Kommunikation Kommunikation Børns læring og udvikling Kommunikation Kommunikation Kommunikation Lærere/pædagoger Vejlederen Skole- og dagtilbudschefen

22 Hvor kan jeg få indflydelse?
Lovgivningen, politik. Brug ikke børnenes tid! Får du den legitimering, opbakning og tydelighed fra din leder som du ønsker? Kan du kalde på det du mangler? Brug energien, der hvor du kan skabe forandring. Med din egen rolle og faglighed! I kontraktforhandling med din leder, i processen med dine kolleger, sammen med børnene.

23 Hvad er konteksten på/i din skole/institution?
Hvilke forventninger har din ledelse til dig? Hvilke forventninger har du til din ledelse? Hvordan er din rolle og dit ansvar overfor dine kolleger i din rolle som vejleder? Disse spørgsmål knytter an til den opgave I kommer herfra med.

24 Opsummering Det er konteksten, der bestemmer hvad vi ser. Vigtige kontekster her er altså: Inklusionspolitikken med klare opgaver til faglige vejledere. Finns vision for de faglige vejledere. Ambition, viden, procesfærdigheder, supervision. Vi går efter det bedste! Rammesætning, legitimering og aftaler på jeres egne skoler og institutioner. Jeres egen forståelse af jeres rolle.

25 Hvad er en faglig vejleder?
Konteksten er afgørende for hvad vi ser. Vi har nu sat fokus på dele af konteksten for den faglige vejleder. Hvad ser du nu? Opgave: Deles i grupper a 4 personer. Drøfte spørgsmålet: HVAD ER EN FAGLIG VEJLEDER?

26 Spørgsmål til inspiration i gruppearbejdet:
Hvad er en faglig vejleder? Hvilken funktion udfylder I? Støttespørgsmål: Hvad laver jeg? Hvordan løser jeg mine arbejdsopgaver? Hvilke metoder og evt. teorier er vigtige for mit arbejde? Hvad er vigtigt for, at jeg kan være en vidende, ambitiøs og proceskyndig vejleder? Hvad har jeg brug for fra min ledelse? Hvor er grænsen? Hvad er ikke mit arbejdsområde?

27 Opsamling i plenum Del og mærk glæden ved en fælles refleksion!
Efterfølgende vil vi samle jeres overvejelser i en definition af rollen som faglig vejleder. Denne får I efterfølgende på skrift.

28 Tak for din tid og opmærksomhed!


Download ppt "Hvem er jeg? Hvor bor jeg? Hvem bestemmer over mig?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google