Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Supervision og faglig feedback

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Supervision og faglig feedback"— Præsentationens transcript:

1 Supervision og faglig feedback

2 Supervision og faglig feedback
Mødeprogram Oplæg om supervision og stress Øvelse i ”god hjælp” Roller og faser i kollegial supervision Muligheder og faldgruber i kollegial supervision – oplæg Praksisforsøg – kollegial supervision Supervision og faglig feedback

3 Supervision og faglig feedback
Baggrund Undersøgelser viser, at supervision på arbejdspladsen er den vigtigste faktor i forebyggelsen af stress hos personer, som arbejder med mennesker, fx i social- og sundhedssektoren. Supervision og faglig feedback

4 Definition på supervision
Supervision er kyndig vejledning – en vejledning der er planlagt og accepteret af alle parter som noget, der kan give arbejdet større mening og bringe det i overensstemmelse med dets formål. Supervision og faglig feedback

5 Den gode supervision kan..
…i bedste fald: Styrke den enkeltes faglige identitet. Vise supervisanden egne styrker og ressourcer. Anvise nye idéer og nye veje i forhold til faglige problemer. Sænke stress-niveauet. Forhindre at man bliver udbrændt. Sikre eller udvikle kvaliteten af arbejdet. Vende skuffelser, skyldfølelser og følelser af utilstrækkelighed til professionelle dilemmaer, som kan løses. Supervision og faglig feedback

6 Supervision og faglig feedback
Øvelse (10 minutter) Tal sammen to og to Fortæl på skift hinanden om en situation, hvor I har modtaget god hjælp. Hvad kendetegner god hjælp? Skriv det ned. Meld tilbage i plenum Supervision og faglig feedback

7 Oplæg: Tre roller i supervision
En supervisand med en faglig problemstilling, som hun ønsker at blive klogere på. En gruppe fra arbejdspladsen, der påtager sig at give kollegial supervision (minimum 4). En ordstyrer der vælges blandt gruppens medlemmer og som har rollen som leder af processen. Mulighed for ’time out’ – kan bedes om af ordstyrer, supervisand og gruppe Supervision og faglig feedback

8 Oplæg: Faserne i supervision
Start med to minutters ro for at komme til stede i rummet. Herefter: 1. Fase: supervisanden fremlægger en faglig problemstilling. 2. Fase: Gruppen af supervisorer anerkender de ting, som supervisanden allerede har gjort i forhold til problemstillingen. 3. Fase: Undersøgelse: Gruppen af supervisorer spørger opmærksomt, nysgerrigt m.v. for at få et tydeligt billede af problemstillingen. 4. Fase: Gruppen giver respons – gennem fremlæggelse af hypoteser og refleksioner if. til problemstillingen. 5. Fase: Supervisanden afslutter og siger tak for forløbet, fortæller hvad hun har fået ud af det, og hvad hun vil arbejde videre med. 7. Fase: Evaluering Supervision og faglig feedback

9 Supervision og faglig feedback
Oplæg: Spilleregler Datoer fastlægges ½ år frem – ca. månedligt. Mødernes varighed, max. 2 timer. Mødepligt. Tavshedspligt. Supervision og faglig feedback

10 Supervision og faglig feedback
Oplæg: Faldgruber Faldgruber ved kollegial supervision: Manglende nysgerrighed. Lederen med i supervision. Aflysning. Følelsen af ikke at have et problem. Moraliserende, belærende eller bedrevidende adfærd. Supervision og faglig feedback

11 Supervision og faglig feedback
Praksisforsøg Praksisforsøg (20 minutter) Grupper på tre: En interviewer, en der interviewes og en observatør. Interview hinanden ud fra følgende spørgsmål: Hvad har du sagt af betydning de sidste 14 dage? Hvad har du været lige ved at sige? Hvad sætter du især pris på at andre har sagt? Hvad er du træt af at høre dig selv sige? Hvad vil du ønske at høre dig selv sige, når…? Hvad vil du grygte at høre dig selv sige, når…? Hvad er det vigtigste for dig, du får sagt til hvem i løbet af de næste 14 dage? 15 minutters interview, 5 minutters evaluering Supervision og faglig feedback

12 Supervision og faglig feedback
Opsamling Ønsker vi at gå videre med kollegial supervision? Hvis ’ja’ - Hvornår starter vi? - Hvem tager sig af det? Supervision og faglig feedback


Download ppt "Supervision og faglig feedback"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google