Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Omsorg for personer med demens Dag 1

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Omsorg for personer med demens Dag 1"— Præsentationens transcript:

1 Omsorg for personer med demens Dag 1
Velkommen til SOPU Omsorg for personer med demens Dag 1

2 Dagens program Registrering og praktiske informationer Hvem er vi
omsorg for personer med demens dag 1 Dagens program Registrering og praktiske informationer Hvem er vi Mål for kurset Forventninger til kurset Omsorg for personer med demens Tak for i dag

3 Omsorg for personer med demens
omsorg for personer med demens dag 1 Omsorg for personer med demens MÅL for AMU kursus 44327 Omsorg for personer med demens genkende almindelige forekommende symptomer på demenssygdom forebygge stress og udbrændthed gennem planlagte samtaler med kolleger har viden om retssikkerheden – kender regler om magtanvendelse viden om livshistorien og hverdagsliv og kan tilrettelægge samarbejdet ud fra den viden basal støtte og vejledning til pårørende ved hjælp af dialog varetage individuelle behov hos borgere og pårørende yde omsorg på et socialpædagogisk og psykologisk grundlag

4 Hvor er du? Brug et par minutter for dig selv til at skrive ned:
omsorg for personer med demens dag 1 Hvor er du? Brug et par minutter for dig selv til at skrive ned: hvilke forventninger har du til kurset? Hvor er du på skydeskiven? Hvordan vil du bidrage til at få opfyldt dine forventninger

5 Psykolog og professor v. Bradford University, England.
1 Tom Kitwood Psykolog og professor v. Bradford University, England. At gå fra: Den DEMENTE person til PERSONEN med demens

6 Kitwood mener, at den socialpsykologiske holdning har en afgørende
2 Kitwood mener, at den socialpsykologiske holdning har en afgørende betydning for, hvordan det enkelte menneskes demens udvikler sig.

7 Forskellige plejekulturer
omsorg for personer med demens dag 1 Forskellige plejekulturer En sygdomsorienteret plejekultur: Patologisk svækkelse Fornægtelse af sociale og psykologiske behov Personalet har minimal interaktion og primært omkring fysiske/plejekrævende opgaver. En personcentreret pleje og omsorgskultur: Mennesket er unikt og anerkendes og respekteres i dets fulde menneskelighed Fysiske, psykiske, åndelige og sociale aspekter er lige vigtige

8 Via personcentret omsorg
4 Målet er trivsel Via personcentret omsorg At blive At opfylde de At tilbyde behandlet som psykologiske positivt en person behov personarbejde

9 omsorg for personer med demens dag 1
Trivsel og mistrivsel Viser glæde – kropslig afslappethed-selvsikkerhed-kreativ- humor- interesse for andres behov- initiativ til social kontakt- hengivenhed- giver udtryk for negative og positive følelser – selvrespekt- selvudfoldelse. Trist – ked af det – viser sorg –ængstelig-frygt- Kedsomhed- fysisk ubehag-uro- apati –indesluttethed- fremmedgørelse.

10 At blive behandlet som en person
7 At blive behandlet som en person Forudsætningen for at opleve trivsel er, at mennesket bliver mødt og behandlet som en person.

11 Udviklingen af demens afhænger af:
8 Udviklingen af demens afhænger af: D=P+B+H+N+SP (Demensligning) • D står for den demensramte persons adfærd • P for personligheden inden sygdommen satte ind • B for biografien dvs. livshistorien • H for helbred (somatisk status, sygdomme, virkninger og bivirkninger ved medicin ) • N betyder de neurologiske forandringer • SP står for socialpsykologi altså samspillet mellem den dementsramte person og det omgivende sociale miljø

12 hvor: Tom Kitwood anskuer demens som en tilstand
9 Tom Kitwood anskuer demens som en tilstand hvor: • Færdighederne går tabt • Stemnings- og handlemønstre s Vi kan medvirke til at: • Forsinke eller • Forværre tilstande afhængig af vores omsorg og pleje ændre

13 hænger sammen med belastninger:
10 Ændrede handlemønster hænger sammen med belastninger: • Sorg over at miste • Ængstelse over at være en byrde • Frustrationer over ikke at kunne • Angst for at blive forladt • Følelse af at være truet og forfulgt • At være mærkelig og ekskluderet • Panik

14 ikke kan dele nærvær eller skabe relation i hverdagen.
11 Belastninger • Ensomhed, er den smerte vi føler, når vi ønsker, men ikke kan dele nærvær eller skabe relation i hverdagen. • Kedsomhed, er den smerte vi føler, når vi mangler variationer og spontanitet i vores hverdag. • Hjælpeløshed, er den smerte vi føler, når vi altid modtager omsorg, og har sådan brug for at kunne give omsorg i hverdagen.

15 forståelse kan det skabe:
12 Hvis personen ikke mødes med forståelse kan det skabe: • Rædsel • Raseri • kaos Det kan fører til • Fortvivlelse, depression og apati

16 At opfylde de 5 psykologiske behov
13 At opfylde de 5 psykologiske behov Tilknytning Trøst Kærlighed Inklusion Identitet Beskæftigelse

17 De vigtigste psykologiske behov hos mennesker med demens:
14 De vigtigste psykologiske behov hos mennesker med demens:  Trøst: rummer i oprindelig betydning ord som ømhed, nærvær, menneske, er at sørge for den varme og styrke, som kan sætte denne er i fare for at bryde sammen.  Tilknytning: vi mennesker tilhøre en social art. Vi knytter tætte fornemmelse af sikkerhed som tilknytning giver, er det vanskeligt  Inklusion: Menneskelivets sociale natur har et andet aspekt…at behovet ikke, er det sandsynligt at personen vil trække sig lindring af smerte, sorg og tryghed. – at trøste et andet vedkommende i stand til at holde sammen på helheden, når relationer, som en form for sikkerhedsnet under os. Uden den for nogen person, uanset alder at fungere optimalt. være en del af en gruppe…er essentielt for at overleve. Opfyldes tilbage, og gå i forfald. ..Frit efter Tom Kitwood

18 mennesker med demens, fortsat..:
15 De vigtigste psykologiske behov hos mennesker med demens, fortsat..:  Beskæftigelse: at være beskæftiget betyder at være involveret på en måde, som trækker på personens evner og kræfter. Allerede som barn tilegner man sig en erkendelse, at det er muligt at fremkalde respons fra andre, og få ting til at ske. Fratager man mennesket muligheden for beskæftigelse, svinder deres evner hen, selvværdet forsvinder og kedsomheden, apati og håbløshed træder i stedet.  Identitet: at have en identitet er at vide, hvem man er. Det betyder at have en fornemmelse for kontinuitet med fortiden…en beretning at fortælle andre. Identiteten opstår i et samspil ..Frit efter Tom Kitwood

19 16 Alt har en mening • Alt hvad et menneske gør og siger er meningsfuldt og derfor vigtigt • Vi skal respektere den identitet, som personen har på det pågældende tidspunkt i demensforløbet

20 over den andens lidelsessituation og
17 Forudsætningen er: • At hjælperen har mulighed for at skaffe sig et overblik over den andens lidelsessituation og • Erkende at hvert enkelt menneske er et særtilfælde

21 omsorg indeholder følgende elementer:
18 Den gode, direkte demens- omsorg indeholder følgende elementer: •At anerkende personen som den vedkommende er •At udgangspunktet altid er personens ønsker og behov •At personens kunnen og initiativ altid involveres så meget som muligt.

22 • Samarbejde • Validering • Leg • Omfavnelse
19 At tilbyde positivt personarbejde • Anerkendelse • Fest • Forhandling • Afslapning • Samarbejde • Validering • Leg • Omfavnelse • Sansestimulering • Facilitering

23 Anerkendelse •At anerkende det virkelige ved personens følelser og
20 Anerkendelse •At anerkende det virkelige ved personens følelser og respondere på disse på et følelsesmæssigt plan (validering)

24 Validering • At acceptere den andens følelser og oplevelser som
21 Validering • At acceptere den andens følelser og oplevelser som virkelige og betydningsfulde og at man svarer på følelserne

25 22 Omfavnelse • Hold af • Hold om • Hold fast

26 23 Forhandling • At man spørger ind til personens ønsker og behov i stedet for at vi antager

27 Samarbejde • Samarbejde om hverdagens gøremål og aktiviteter
24 Samarbejde • Samarbejde om hverdagens gøremål og aktiviteter • Fx: Vi arbejder sammen om at komme i tøjet

28 Facilitering, leg, sansestimulering, fest og afslapning
25 Facilitering, leg, sansestimulering, fest og afslapning • At personen får mulighed for spontanitet og selvudtrykkelse (facilitering og leg) • At personen får sanselige oplevelser (sansestimulering) • At personen oplever højdepunkter i hverdagen (fest) • At der er balance i aktiviteterne (afslapning) ..At der er mulighed for fortsat aktivitet og deltagelse i hverdagslivet

29 Hvad er det vigtigste, du har fået
26 Opsamling Hvad er det vigtigste, du har fået ud af dagen i dag?


Download ppt "Omsorg for personer med demens Dag 1"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google