Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 25 Pligt til at hjælpe andre fartøjer og personer i nød

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 25 Pligt til at hjælpe andre fartøjer og personer i nød"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 25 Pligt til at hjælpe andre fartøjer og personer i nød
Der vil altid være en vis risiko forbundet med at begive sig ud på havet og ulykker og havarier til søs sker. Det kan være ”mand over bord”, kollisioner med andre skibe eller genstande, kæntringer, grundstødninger og strandinger, brand, arbejdsulykker ombord, alvorlig og pludselig sygdom, vandindtrængen og lækage fra skrogskader (under vandlinjen), utætte skroggennemføringer, defekte søventiler, kølesystemer til motoren, rørføringer til toilet og afløb m.v., der bevirker at din båd kan synke. I dårligt vejr øges risikoen for ulykker; samtidig resulterer de dårlige vejrforhold ofte i, at redningsarbejdet kompliceres.  Du kan læses om aktuelle nødsitiationer på SOK SAR hjemmeside. Alle skibe har pligt til at yde hjælp, såfremt det kan ske uden alvorlig fare for eget skib og besætning, og såfremt anden og bedre hjælp ikke er påbegyndt. © Dragør Navigationsskole

2 Pligt til at hjælpe andre fartøjer og personer i nød
Søfartsstyrelsens bekendtgørelse (erhvervsfartøjer): Regel 15. Nødmeldinger - forpligtelser og fremgangsmåder 1) Enhver skibsfører, som i søen modtager et signal fra en hvilken som helst kilde om, at personer er i nød til søs, og som er i stand til at yde assistance, er forpligtet til i største hast at komme dem til undsætning, og så vidt muligt underrette dem eller eftersøgnings- og redningstjenesten om, at han gør dette. Hvis skibe, som modtager nødsignalet, ikke er i stand til, eller efter sagens særlige omstændigheder anser det for urimeligt eller unødvendigt at komme de nødstedte personer til undsætning, skal skibets fører i skibsdagbogen indføre grunden til at undlade at gå til undsætning og i overensstemmelse med Organisationens anbefalinger informere den pågældende eftersøgnings- og redningstjeneste herom. 2) Føreren af et skib i nød eller den pågældende eftersøgnings- og redningstjeneste har ret til, så vidt muligt efter samråd med førerne af de skibe som har besvaret nødsignalet, at vælge et eller flere af de skibe, som føreren af skibe i nød eller eftersøgnings- og redningstjenesten anser for bedst egnet til at yde hjælp, og føreren eller førerne af det eller de pågældende skibe har pligt til at efterkomme anmodningen ved så hurtigt som muligt at komme de nødstedte personer til hjælp. © Dragør Navigationsskole

3 Pligt til at hjælpe andre fartøjer og personer i nød
Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 11775 Regel 15. Nødmeldinger - forpligtelser og fremgangsmåder6) 3) Førere af skibe er frigjort fra den pligt, der påhviler dem i henhold til litra 1 i denne regel, når de bliver klar over, at deres skib ikke er blevet udvalgt til at yde hjælp, og at et eller flere andre skibe, der er blevet udvalgt til at yde hjælp efterkommer anmodningen om hjælp. Denne stillingtagen skal så vidt muligt formidles til de andre skibe, som er udvalgt til at yde hjælp og til eftersøgnings- og redningstjenesten. 4) Føreren af et skib er frigjort fra den pligt, der påhviler ham i henhold til litra 1 i denne regel og, hvis skibet er blevet udset til at yde hjælp, fra den pligt, der påhviler ham i henhold til litra 2 i denne regel, hvis han af de nødstedte personer eller af eftersøgnings- og redningstjenesten eller af føreren af et andet skib, der er nået frem til disse personer, får underretning om, at hjælp ikke længere er påkrævet. © Dragør Navigationsskole


Download ppt "Lektion 25 Pligt til at hjælpe andre fartøjer og personer i nød"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google