Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 15 – Afgøre om fare for sammenstød

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 15 – Afgøre om fare for sammenstød"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 15 – Afgøre om fare for sammenstød
Når to skibes kurser skærer hinanden, kan der være fare for sammenstød. Ved at undersøge om retningen til det andet skib ændrer sig, kan man finde ud af, om faren er reel.  Regel 7 (Søvejsreglerne) Fare for sammenstød (a) Ethvert skib skal bruge alle forhåndenværende midler, som er hensigtsmæssige under de foreliggende omstændigheder og forhold, til at afgøre, om der er fare for sammenstød. Hvis der er nogen som helst tvivl herom, skal sådan fare anses for at være til stede. (b) Hvis radaranlæg forefindes og er i drift, skal det benyttes på behørig måde, herunder til fjernafsøgning for at få tidlig varsko om fare for sammenstød og endvidere til plotning eller tilsvarende systematisk observation af konstaterede genstande. (c) Antagelser må ikke bygges på mangelfulde oplysninger, især ikke mangelfulde radaroplysninger. (d) Ved afgørelsen af, om der er fare for sammenstød, skal bl.a. følgende forhold tages i betragtning: (i) sådan fare skal anses for at være til stede, hvis kompaspejlingen af et skib, der nærmer sig, ikke kendeligt forandrer sig; (ii) sådan fare kan undertiden være til stede, selv når en kendelig forandring i pejlingen er tydelig, især ved nærmelse til et meget stort skib, eller til et slæb, eller ved klos nærmelse til et skib. © Dragør Navigationsskole

2 Fare for sammenstød. Pejlingen til det andet skib ændrer sig ikke!!!
Du skal kunne huske (udenad): ”Hvis jeg ser et andet skib, pejler jeg pejle dette gentage gange over kompasset*. Hvis pejlingen ikke ændrer sig, kan der være fare for sammenstød**. Hvis der er fare for sammenstød, og jeg skal vige, skal jeg gøre dette i god tid og med en klar og tydelig manøvre. Hvis det andet skib skal vige, vil jeg fortsat holde godt øje med skibet indtil det andet skib er klart af mig. Jeg skal holde kurs og fart indtil da”. * Du kan også pejle ”relativt” til det andet skib over et fast punkt på dit eget skib (f.eks et scepter (rækværk), klampe eller andet fast punkt på dækket). Dette fordrer dog, at du sidder i samme position, når du pejler det andet skib, samt at du ligger støt på samme kurs. ** Selvom pejlingen er konstant til det andet skib, er der ikke altid fare for sammenstød, idet det andet skib jo også kan sejle væk fra dig på en kurs der også bevirker, at pejlingen ikke ændrer sig.

3 Forholdsregler for det skib der skal gå af vejen
Regel 16 Forholdsregler for det skib, der skal gå af vejen Ethvert skib, der er forpligtet til at gå af vejen for et andet skib, skal så vidt muligt i god tid tage effektive forholdsregler til at holde godt klar. © Dragør Navigationsskole

4 Forholdsregler, for det skib der skal holde kurs og fart
Regel 17 Forholdsregler for det skib, der skal holde kurs og fart (a) (i) Når det ene af to skibe skal gå af vejen, skal det andet holde sin kurs og fart; (ii) sidstnævnte skib kan imidlertid tage forholdsregler for at undgå sammenstød ved selv at manøvrere, så snart det bliver klar over, at det skib, der er forpligtet til at gå af vejen, ikke tager fornødne forholdsregler i overensstemmelse med disse regler. (b) Når af en eller anden årsag det skib, der er forpligtet til at holde kurs og fart, er kommet så nær, at sammenstød ikke kan undgås ved forholdsregler alene fra det skibs side, der skal gå af vejen, skal det tage sådanne forholdsregler, som bedst vil kunne bidrage til at undgå sammenstød. (c) Et maskindrevet skib, der i overensstemmelse med denne regels punkt (a) (ii) tager forholdsregler for at undgå kollision med et andet maskindrevet skib på skærende kurs, må, dersom omstændighederne i det givne tilfælde tillader det, ikke dreje til bagbord for et skib, som det har på sin bagbords side. (d) Denne regel fritager ikke det skib, som skal gå af vejen, for forpligtelsen til at gå af vejen. Læs mere her: © Dragør Navigationsskole


Download ppt "Lektion 15 – Afgøre om fare for sammenstød"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google