Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 5 Siden sidst Tilbagekaldelse af forvaltningsakter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 5 Siden sidst Tilbagekaldelse af forvaltningsakter"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 5 Siden sidst Tilbagekaldelse af forvaltningsakter
Gennemgang på grundlag af materialesamlingens afsnit 8 Drøftelse af cases Opgaven om Lille Niels Oplæg til næste lektion

2 Eksempel Kan kommunalbestyrelsen trække afgørelsen tilbage?
Lov om forurenet jord (efter foreslået lovændring). § 8. Når en ejer har modtaget underretning om kortlægning, jf. § 12, stk. 1, skal ejer eller bruger ansøge kommunalbestyrelsen om tilladelse, før den pågældende ændrer anvendelsen af det kortlagte areal til et af de i § 6, stk. 2, nævnte formål. § 8 a. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 8 skal være i overensstemmelse med en indhentet udtalelse fra regionsrådet. Regionsrådets udtalelse skal foreligge senest 4 uger fra modtagelsen af sagen fra kommunalbestyrelsen. Kommunen giver en tilladelse efter § 8, men bliver senere gjort opmærksom på, at tilladelsen afviger fra en indhentet udtalelse fra regionsrådet, jf. § 8a. Kan kommunalbestyrelsen trække afgørelsen tilbage?

3 Eksempel En medarbejder i kommunen bevilger specialundervisning til lille Oda. Han kommer bagefter i tanker om, at det strider mod kommunens praksis. Kan han trække bevillingen tilbage?

4 Eksempel En medarbejder i kommunen bevilger specialundervisning til lille Oda. Skoleudvalget er uenigt med medarbejderen. Kan skoleudvalget trække afgørelsen tilbage?

5 Eksempel Betyder det noget for besvarelsen, om rederiet kendte til, hvad færgen rent faktisk skulle bruges til? Om kommunalbestyrelsen gjorde det?

6 Eksempel Betyder det noget, hvis ophugningen ikke blot er arbejdsmiljøbelastende, men tillige belastende for det ydre miljø?

7 Eksempel Ældrechefen i kommunen bevilger genoptræning og hjemmepleje til fru Hansen, der er udskrevet fra sygehuset efter en hofteoperation. Det har kommunen tidligere ydet i tilsvarende situationer. Socialudvalget er nu af kommunalbestyrelsen blevet pålagt et sparekrav og vil derfor stramme op på visitationskriterierne. Kan udvalget pålægge ældrechefen at trække bevillingen til fru Hansen tilbage? Kan udvalget ændre praksis for fremtiden? Kan udvalget beslutte, at alle ansøgninger om genoptræning skal behandles politisk?

8 Eksempel En nystartet turistforening får bevilget et løbende tilskud på kr. årligt. Efter fire år beslutter byrådet at inddrage en række tilskud, bl.a. turistforeningens.

9 Eksempel Kan Dragør Kommunalbestyrelse trække tilladelsen tilbage?
Forslag til lov om forpligtende kommunale samarbejder  § 6. Den delegerende kommunalbestyrelse kan i et møde ændre afgørelser truffet efter bemyndigelse i medfør af § 2, stk. 1, i det omfang, kommunalbestyrelsen ifølge lovgivningen ville kunne ændre afgørelsen, såfremt denne var truffet af et udvalg eller administrationen i den delegerende kommune. Kan kommunalbestyrelsen efter lovgivningen ikke træffe afgørelse i sagen, kan det organ i den delegerende kommune, som efter lovgivningen i kommunalbestyrelsens sted kan træffe afgørelse i sagen, under tilsvarende betingelser ændre afgørelsen. Tårnby og Dragør kommuner er deltagere i et forpligtende kommunalt samarbejde. Tårnby kommune giver en borger tilladelse til byggeri i landzone i Dragør. En nabo er stærkt utilfreds. Det samme er et markant flertal i Dragør kommunalbestyrelse. Kan Dragør Kommunalbestyrelse trække tilladelsen tilbage? Kan Tårnby Kommunalbestyrelse?

10 Eksempel Tårnby og Dragør kommuner er deltagere i et forpligtende kommunalt samarbejde. Tårnby kommune giver en borger afslag til byggeri i landzone i Dragør. Borgeren er utilfreds. Kan Dragør Kommunalbestyrelse trække tilladelsen tilbage? Kan Tårnby Kommunalbestyrelse?

11 Eksempel Tårnby Kommune visiterer en handicappet borger i Dragør til en meget kostbar institutionsanbringelse. Dragør Kommune hører om det fra den handicappedes forældre, der er meget glade; de har endnu ikke fået brev om afgørelsen. Kan Dragør Kommune trække afgørelsen tilbage?

12 Eksempel Som forrige, men forældrene har fået brevet.
Kan Dragør Kommunalbestyrelse klage over afgørelsen?

13 Eksempel To landmænd, der er naboer, søger om tilladelse til at opstille hver 6 vindmøller. Kommunalbestyrelsen mener, at landskabet i området kan bære op til 4 vindmøller, ikke flere, og giver tilladelse til landmand A til at rejse dem. Kommunalbestyrelsen indsætter vilkår om, at tilladelsen kan tilbagekaldes, hvis den ikke er udnyttet senest efter et år. Er dette vilkår lovligt?

14 Eksempel Da der er gået 367 dage ansøger landmand B på ny og henviser til nævnte vilkår, hvorefter kommunalbestyrelsen kan trække tilladelsen til A tilbage. Hvad gør kommunalbestyrelsen?

15 Kriterier for tilbagekaldelse
Afvejning af en lang række faktorer: hvor vigtigt er det for myndigheden at tilbagekalde? hvor alvorligt er det for adressaten, hvis der tilbagekaldes? hvad skyldes ønsket om at tilbagekalde afgørelsen? andre forhold


Download ppt "Lektion 5 Siden sidst Tilbagekaldelse af forvaltningsakter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google