Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lektion 16 – Søvejsreglerne (vigereglerne)

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lektion 16 – Søvejsreglerne (vigereglerne)"— Præsentationens transcript:

1 Lektion 16 – Søvejsreglerne (vigereglerne)
Maskindrevne skibe Maskindrevne skibe har fri manøvreevne og kan uden problemer dreje til begge sider eller ændre deres fart. I vigereglerne for maskindrevne skibe skelner man mellem situationer, hvor skibene sejler direkte mod hinanden, på skærende kurser og overhaler hinanden. Maskindrevne skibe, som sejler direkte mod hinanden, skal begge dreje til styrbord og herved passere hinanden om bagbord : Klik på tegningen for at se animation af manøvrerne © Dragør Navigationsskole

2 Søvejsreglerne (vigereglerne)
Maskindrevne skibe på skærende kurser: Det skib, der har det andet skib på sin styrbord side, skal vige (ved at dreje styrbord eller mindske farten), og det andet skib skal holde kurs og fart: Klik på tegningen for at se animation af manøvrerne © Dragør Navigationsskole

3 Søvejsreglerne (vigereglerne)
Maskindrevne skibe , som overhaler hinanden: Det overhalende skib skal altid vige ved at dreje styrbord eller bagbord om det andet skib: Klik på tegningen for at se animation af manøvrerne © Dragør Navigationsskole

4 Søvejsreglerne (vigereglerne)
Sejlskibe Vindens retning er en begrænsning for et sejlskibs handlefrihed. I vigereglerne for sejlskibe skelner man mellem at have vinden ind fra samme side og fra modsat side. Det kalder man at være på "samme halse" og at være på "modsat halse”. (Det er storsejles vindføring, der er afgørende for om skibet er på styrbord eller bagbord halse) Sejlskibe på samme halse: Det skib der er til luv (vindsiden) skal vige for det skib der er i læ: Luv skib Vindretning Klik på tegningen for at se animation af manøvrerne © Dragør Navigationsskole

5 Søvejsreglerne (vigereglerne)
Sejlskibe på modsatte halse: Det skib, der har vinden ind fra bagbord (bagbord halse), skal vige for det skib der har vinden ind fra styrbord (styrbord halse): Skib med vinden ind fra styrbord Vindretning Skib har vinden ind fra bagbord Klik på tegningen for at se animation af manøvrerne © Dragør Navigationsskole

6 Søvejsreglerne (vigereglerne)
Sejlskibe på modsatte halse og modsatte kurser: Det skib, der har vinden ind fra bagbord (bagbord halse), skal vige for det skib der har vinden ind fra styrbord (styrbord halse)_ (DER ER INGEN REGEL FOR SEJLSKIBE PÅ MODSATTE KURSER (som for maskindrevne skibe), kun regler for sejlskibe med vinden ind fra samme side eller modsatte side) Skib med vinden ind fra styrbord Vindretning Skib har vinden ind fra bagbord Klik på tegningen for at se animation af manøvrerne © Dragør Navigationsskole

7 Søvejsreglerne (vigereglerne)
”Tvivlsreglen” for sejlskibe: Hvis et skib med vinden ind fra bagbord ser et skib til luv, og ikke med sikkerhed kan afgøre om skibet har vinden ind fra bagbord eller styrbord, skal skibet vige for det andet skib til luv. Du kan komme i situationer, hvor du ikke kan se om det andet skib er på bagbord eller styrbord halse, f.eks hvis skibet til luv har spiler oppe (der dækker for storsejlet), er en stor råsejler for læns (vinde ind fra agten) med bl.a. sejlføring, eller vejret er usigtbart og slører skibets sejlføring. Din vigepligt kan således skifte afhængig af det andet skibs sejlføring (vind ind fra samme side eller modsatte side). Da du har vinden ind fra bagbord, skal du vige for det andet skib, hvis dette har vinden ind fra styrbord (modsatte halse, bagbord halse viger for styrbord halse). Hvis det andet skib har vinden ind fra bagbord, er det den anden vigeregel der træder i kraft (samme halse, skib til luv viger for skib i læ - altså dig. Altså tvivl om hvem der skal vige, hvorfor denne ”tvivlsregel” træder i kraft. Klik her for at se animation af manøvrerne Vindretning © Dragør Navigationsskole

8 Søvejsreglerne (vigereglerne)
Sejlskibe indhenter andet sejlskib. Indhentende sejlskib SKAL altid vige for det sejlskib det sejlskib (eller maskindrevet skib!), som det indhenter. Ofte vil indhentende sejlskib overhale mod det andet sejlskibs luv side hvis muligt, således at det skib der overhales, ikke ”tager vinden” fra det overhalende skib (som vil være tilfældet hvis skibet overhaler det andet sejlskib til læ). Vindretning Klik her for at se animation af manøvrerne © Dragør Navigationsskole

9 Søvejsreglerne – skibes forpligtelser for hinanden
Der er skibe, som der skal tages særlig hensyn til. Dette kan f.eks. være fiskeskibe, trawlere, uddybnings-fartøjer, slæbebåde med stort slæb, skibe med stor dybgang og skibe med maskin- og/eller styremaskine-svigt. Nedenfor er oplistet den rækkefølge, som skibe af forskellige kategorier skal vige for hinanden. Maskindrevet skib Sejlskib Fiskeskib Skib begrænset i manøvre Skib ikke under kommando Regel 18 - Skibes forpligtelser over for hinanden (a) Et maskindrevet skib, der er let, skal gå af vejen for: (i) et skib, der ikke er under kommando; (ii) et skib, der er begrænset i sin evne til at manøvrere; (iii) et skib, der er beskæftiget med fiskeri; (iv) et sejlskib. (b) Et sejlskib, der er let, skal gå af vejen for: (iii) et skib, der er beskæftiget med fiskeri. (c) Et skib, der er beskæftiget med fiskeri, og som er let, skal så vidt muligt gå af vejen for: (ii) et skib, der er begrænset i sin evne til at manøvrere. (d) (i) Ethvert skib, bortset fra et skib, der ikke er under kommando, eller et skib, der er begrænset i sin evne til at manøvrere, skal, dersom omstændighederne i det givne tilfælde tillader det, undgå at vanskelig-gøre sikker passage for et skib, der er hæmmet af sin dybgang, og som fører signaler efter regel 28; (ii) et skib, der er hæmmet af sin dybgang, skal navigere med særlig forsigtighed under fuld hensyntagen til dets specielle situation. Læs mere her: © Dragør Navigationsskole


Download ppt "Lektion 16 – Søvejsreglerne (vigereglerne)"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google