Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Børnerådet Danske børns trivsel Lisbeth Zornig Andersen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Børnerådet Danske børns trivsel Lisbeth Zornig Andersen"— Præsentationens transcript:

1 Børnerådet Danske børns trivsel Lisbeth Zornig Andersen
Tandplejens rolle over for udsatte børn Konference 25. marts 2010, Odense

2 Børnerådet Politisk uafhængigt Medlemmerne Vælges for 3 år af socialministeren efter indstilling fra børnefaglige organisationer. Formanden Udpeges for 3 år af regeringen Sekretariatet Jura, sociologi, psykologi og kommunikation Årligt budget 6,0 mill. kr.

3 Bekendtgørelse: Dansk lovgivning og Børnekonventionen Børnerådet sætter fokus på børns rettigheder Børnerådet taler børns sag i den offentlige debat Børnerådet rådgiver og informerer myndigheder om børns vilkår

4

5 Hvad ved vi p.t. om overgreb mod børn?
86% af drengene, 75% af pigerne: Helbred godt/virkelig godt 2% drenge, 3% piger: Helbred dårligt/meget dårligt Seksuelle overgreb: Seksuel kontakt med voksne: 2 % drenge 7,8 % piger 1% drenge og 9% piger vurderer selv, at de har været udsat for et seksuelt overgreb. 3976 unge i 9. klasse Unges trivsel År Statens Institut for Folkesundhed, Karin Helweg-Larsen m.fl. 5

6 -------------------------
Hvad ved vi p.t II Vold: 3% drenge og 7% piger oplyser at være blevet slået hjemme Særligt udsatte unge: 2% drenge og 6% piger har været udsat for både seksuelle overgreb og fysisk vold Knap halvdelen af drengene og 40% af pigerne ved ikke, hvor de kan henvende sig, hvis de føler sig i fare for overgreb, eller har været udsat for seksuelt overgreb 3976 unge i 9. klasse Unges trivsel År Statens Institut for Folkesundhed, Karin Helweg-Larsen m.fl.

7 Hvad burde vi mon vide om overgreb mod børn?
Fortsat mørketal, hvorfor? Tøndersagen, Brønderslev-, Sønderborg- Hvad gør vi forkert? Alle voksne har en pligt, nogle mere end andre! Barnets Reform: Nye regler om udveksling af oplysninger og om underretning Ny § 153 i Serviceloven

8 Hvad siger loven? Barnets Reform: ”§ 153. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte, 2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold eller 3) at et barn eller en ung under 18 år er udsat for vold eller andre overgreb. Gældende servicelov: § 153. …personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte.

9

10 Hvad mener Børnerådet? Regeringens handlingsplan 2003 om bekæmpelse af af seksuelt misbrug af børn skal opdateres: Uddannelsen af særlige erhvervsgrupper skal styrkes, herunder børnetandlægerne/plejere Børnetandlægerne/plejerne skal inddrages i handlingsplaner i alle kommuner Etableringen af særlige Børnehuse under medvirken af børnetandlæger/plejere

11 De unge peger selv på, at overgreb kan undgås hvis:
De unge peger selv på, at overgreb kan undgås hvis: * Børn får bedre kendskab til deres rettigheder * - der er nem adgang til rådgivning og hjælp *- voksne reagerer på børns signaler * - forældre passer bedre på deres børn ”Unges trivsel. År 2002. Statens Institut for Folkesundhed”

12 12

13


Download ppt "Børnerådet Danske børns trivsel Lisbeth Zornig Andersen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google