Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne."— Præsentationens transcript:

1 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Forebyg arbejdsulykker - to værktøjer til den grafiske branche Præsentation til sikkerhedsorganisationen

2 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Hvorfor forebygge ulykker? Arbejdsulykker fører til •Menneskelige omkostninger •Driftsforstyrrelser •Dårlig stemning på virksomheden •Udgifter til sygedagpenge •Et blakket offentligt image

3 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Eksempel: Hvad koster en ulykke? En 44-årig mand får en rygskade (diskusprolaps) og ender på førtidspension •For virksomheden: –Produktionstab –Løn under sygdom –Jobannonce –Ansættelse –Oplæring –Kurser •For manden: –Løntab under 2 års sygdom –Løntab under 21 års førtidspension –Medicin og kiropraktor = 100.000 kr. = 3.500.000 kr. Hertil kommer samfundets udgifter på i alt 2.500.000 kr.

4 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Sker det i grafiske virksomheder? •I år 2002 kom over 500 mennesker i den grafiske branche ud for en arbejdsulykke. (Arbejdstilsynets statistik) •Måske var der også arbejdsulykker, der aldrig blev anmeldt...

5 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Sker det hos os? •Arbejdsulykker kan ske alle steder –også på kontorarbejdspladser •På en del små virksomheder hører vi, at –”vi har da ikke haft en ulykke i flere år. Men det er da godt at de store virksomheder gør noget.” •Men måske oplever den lille virksomhed to ulykker i år –netop fordi forebyggelsen mangler

6 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Jamen, vi bruger jo AT-skemaets bagside •God forebyggelse kræver, at sikkerhedsgruppen finder frem til alle årsager til, at det kunne gå galt. •Men AT-skemaets bagside er ikke en grundig guide til, hvordan I kommer hele vejen rundt

7 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Virksomhedernes ønsker I 1999 og 2000 modtog Grafisk BAR mange meldinger fra grafiske virksomheder om, at der var brug for et branchetilpasset værktøj til at forebygge arbejdsulykker. Virksomhederne ønskede, at værktøjet skal –Udfyldes af sikkerhedsgruppen og den tilskadekomne - men også involvere andre medarbejdere –Være overskueligt og let at forstå –Kunne udfyldes på 20-30 min. ved en simpel ulykke –Kunne bruges også før det går galt Virksomhederne lagde også vægt på, at sagens akter bør kunne samles på en praktisk måde.

8 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Resultatet: Det nye, brancherettede værktøj blev udviklet i samarbejde med flere grafiske virksomheder. Værktøjet findes i et ringbind, der indeholder: –Introduktionshæfter –Værktøjer til arbejdsulykker –Værktøjer til farlige situationer Ringbindet har plads til at arkivere alle de udfyldte værktøjer sammen med AT-blanketter o.lign.

9 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Tag ved lære, når det går galt •Så kommer I rundt om hele ulykken •Og I får øje på mange muligheder for at forebygge •Der er kun fem sider at udfylde - plus en bagside til opslagstavlen. •Værktøjet til arbejdsulykker bruges hver gang, der er sket en ulykke – uanset om den er lille eller stor.

10 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Eller tag fat før det går galt •Det er selvfølgelig bedst at forebygge før der sker en ulykke. •Værktøjet til farlige situationer kan bruges til alt –lige fra kosten der altid flyder –til trucken der næsten ramte værkføreren •Det er kun på tre sider - plus en bagside til opslagstavlen.

11 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Hvem skal bruge værktøjet? Værktøjerne bør udfyldes hurtigt efter en arbejdsulykke eller efter, at en farlig situation er opdaget. •Hvis I ikke har en sikkerhedsgruppe, bør den daglige ansvarlige for virksomhedens sikkerhed udfylde værktøjet sammen med den involverede. •Hvis I har en sikkerhedsgruppe, bør gruppen udfylde værktøjet sammen med den medarbejder, der er kommet til skade eller har opdaget den farlige situation. •Hvis I har et sikkerhedsudvalg, bør udvalget løbende gennemgå arbejdsulykkerne for at sikre, at der er forebygget i alle afdelinger.

12 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Synliggørelsen er populær Det skyldes, at medarbejderne –Også bør lære af ulykken eller den farlige situation –Hellere skal vide, hvad der er sket end høre de løse rygter –Ofte er bekymrede for den tilskadekomne –Ofte selv har behov for at tale om ulykken –Ikke selv vil udsættes for en ulykke –Måske har flere gode idéer til forebyggelse Mange sikkerhedsfolk er blevet glade for, at begge værktøjer har en bagside til at hænge op på sikkerhedstavlerne.

13 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Få fat i værktøjerne •På www.grafiskeULYKKER.dk kan I få både hæftet og værktøjerne tilsendt gratis.www.grafiskeULYKKER.dk •En stor del kan desuden hentes elektronisk. •På hjemmesiden finder I også en elektronisk præsentation, som kan bruges, når I skal introducere værktøjerne for medarbejderne.

14 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Det handler om at forstå og handle - og ikke om at finde skyldige eller lade skæbnen være den eneste forklaring. Derfor har vi i november 2002 udsendt en plakat, som viser, at arbejdsulykker er noget, både ledelsen og medarbejderne bør tage alvorligt – og kan gøre noget ved. Hæng plakaten op og find sammen ud af, hvad I kan gøre bedre for at undgå arbejdsulykker.

15 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Hvis det er gået galt Ulykkens 10 bud 1.Stands ulykken 2.Giv førstehjælp og tal med den tilskadekomne 3.Ring efter hjælp på 1-1-2 eller kør til læge / skadestue 4.Tilkald Arbejdstilsynet, før forholdene ændres 5.Orientér de pårørende 6.Tal med alle vidner 7.Tag et billede eller tegn en skitse af ulykkesstedet 8.Udfyld værktøjet til ulykker 9.Få mere at vide hos den tilskadekomne. Tag evt. på hospitalet eller hjemmebesøg 10.Hæng bagsiden af værktøjet op hurtigt

16 Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne SiD Forebyg arbejdsulykker – to værktøjer til den grafiske branche Værktøjerne er udviklet i samarbejde med:


Download ppt "Dansk El-Forbund Dansk Journalistforbund Dagbladene DDFF Emballageindustrien Grafisk Arbejdsgiverforening HK/Industri Kvindeligt Arbejderforbund Lederne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google