Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pligt til uddannelse for unge under 25 år Ved lovændring pr. 1/4-06 er der indført en pligt til uddannelse for unge under 25 år, der modtager kontanthjælp.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pligt til uddannelse for unge under 25 år Ved lovændring pr. 1/4-06 er der indført en pligt til uddannelse for unge under 25 år, der modtager kontanthjælp."— Præsentationens transcript:

1 Pligt til uddannelse for unge under 25 år Ved lovændring pr. 1/4-06 er der indført en pligt til uddannelse for unge under 25 år, der modtager kontanthjælp eller starthjælp på unge-satserne.

2 Målgruppen for uddannelse er: •Unge under 25 år, der ikke har forsørgerpligt over for børn, altså modtager kontanhjælp eller starthjælp på den lave sats, og •tilhører målgruppen i § 2, nr. 2, altså modtager kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik alene på grund af ledighed, og •som ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, og •hvor kommunen vurderer at den unge kan gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår.

3 Kommunens vurdering: •om den unge kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår •om uddannelsen er relevant, dvs. om den er rimelig i forhold til den unges uddannelsesmæssige forudsætninger og beskæftigelsesmuligheder i øvrigt, •om den unge har en realistisk mulighed for at gennemføre uddannelsen, herunder mulighed for at få en evt. fornøden praktikplads, •om den unge opfylder de almindelige betingelser for optagelse på uddannelsen med SU eller elevløn. Som led i det individuelle kontaktforløb skal kommunen vurdere, om den unge vil kunne gennemføre en uddannelse. Kommunen skal vurdere

4 Unge med særlige vanskeligheder: Hvis kommunen vurderer, at en ung kan have særlige vanskeligheder med at gennemføre uddannelsen, er kommunen forpligtet til at underrette den pågældende uddannelsesinstitution, om at den unge er omfattet af uddannelsespålæg. Formålet er at støtte disse unge i, at de fastholdes i uddannelse, og at de - hvis de har valgt en forkert uddannelse - påbegynder en ny uddannelse, inden de falder fra. Underretningen bør i overensstemmelse med god forvaltningsskik så vidt muligt ske med samtykke fra den unge. Underretning kan dog ske uden den unges samtykke.

5 Oversigt over kommunens og den unges forpligtelser

6 Trin 1 - Kommunen skal •vurdere om ung kan gennemføre uddannelse på normale vilkår, •fastsætte frist for at komme med forslag til uddannelse •vejlede om sanktionsmuligheder

7 Trin 2 - Kommunen skal •pålægge den unge at søge optagelse på en eller flere uddannelser inden for en fastsat frist, •påse at der er SU eller elevløn mv. •vejlede om sanktionsmuligheder

8 Trin 3 - Kommunen skal •hvis det vurderes, at den unge kan få særlige vanskeligheder med at gennemføre uddannelsen, skal der gives besked til uddannelsesinstitutionen. Kommunen skal i denne underretning uden nærmere begrundelse oplyse om, at den unge forud for uddannelsesstart har været omfattet af et uddannelsespålæg. •standse udbetaling af kontanthjælp/starthjælp, når den unge påbegynder uddannelse •iværksætte sanktioner, hvis den unge ophører med uddannelse og søger kontanthjælp/starthjælp

9 Trin 1 - Den unge skal •komme med forslag til en eller flere mulige uddannelser inden for en fastsat frist, •hvis der er flere uddannelsesønsker - prioritere disse.

10 Trin 2 - Den unge skal •søge optagelse på en eller flere uddannelser inden for en fastsat frist

11 Trin 3 - Den unge skal •påbegynde og gennemføre den valgte uddannelse

12 Sanktioner Hvis den unge ikke kommer med forslag til en uddannelse inden fristens udløb - og der ikke foreligger særlige grunde til, at dette ikke er sket - skal kommunen stoppe kontanthjælpen henholdsvis starthjælpen til den unge, indtil den unge kommer med forslag. Hvis den unge ikke indgiver ansøgning inden fristens udløb - og der ikke foreligger særlige grunde til, at dette ikke er sket - skal kommunen stoppe hjælpen til den unge, indtil den unge søger om optagelse på den uddannelse, som kommunen har pålagt den unge at søge ind på, forudsat at ansøgningsfristen ikke er overskredet. Hvis den unge uden rimelig grund opgiver uddannelsen efterfølgende, kan kommunen yde hjælp med tilbagebetalingspligt.

13 Unge på kontanthjælp i Struer og Thyholm Ud af 386 kontanthjælpsmodtagere er 83 unge under 25 år.

14 Matchkategori: 1Umiddelbar match11 2Høj grad af match7 3Delvis match13 4Lav grad af match44 5Ingen match8 §2 nr. 2 §2 nr. 3


Download ppt "Pligt til uddannelse for unge under 25 år Ved lovændring pr. 1/4-06 er der indført en pligt til uddannelse for unge under 25 år, der modtager kontanthjælp."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google