Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forholdsregler under nedsat sigtbarhed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forholdsregler under nedsat sigtbarhed"— Præsentationens transcript:

1 Forholdsregler under nedsat sigtbarhed
Når sigtbarheden er dårlig stilles der større krav til sejladsen og manøvrerne. Ved sejlads i tåge, dis, tæt regn og kraftig snefygning er det svært, og nogle gange umuligt, at se andre skibe og faren for sammenstød større end, når sigtbarheden er god. Generelt gælder vigereglerne kun for skibe i sigte af hinanden! Men regel 19 i Søvejsreglerne beskriver hvorledes du skal forhold dig under nedsat sigtbarhed. Regel 19: Forholdsregler for skibe under nedsat sigtbarhed  (a) Denne regel gælder for skibe, der ikke er i sigte af hinanden, når de sejler i eller nær et område med nedsat sigtbarhed. (b) Ethvert skib skal gå med sikker fart afpasset efter de under nedsat sigtbarhed foreliggende omstændigheder og forhold. Et maskindrevet skib skal maskinen klar til øjeblikkelig manøvre. (c) Ethvert skib skal ved iagttagelsen af reglerne i afsnit I i dette kapitel tage behørigt hensyn til de under nedsat sigtbarhed foreliggende omstændigheder og forhold. (d) Et skib som alene ved hjælp af radar konstaterer tilstedeværelsen af et andet skib, skal fastslå, om det vil komme på klos på det andet skib, og/eller om fare for sammenstød er til stede. I så fald skal det i god tid tage forholdsregler herimod. Såfremt sådanne forholdsregler består i kursændring, skal følgende manøvre så vidt muligt undgås: (i) drejning til bagbord for et skib foran for tværs, medmindre der er tale om et skib, der overhales; (ii) drejning mod et skib, der er tværs eller agten for tværs. (e) Bortset fra tilfælde, hvor det er konstateret, at fare for sammenstød ikke er til stede, skal ethvert skib, der tilsyneladende foran for tværs hører tågesignal fra et andet skib, der befinder sig foran for tværs, mindske fart til den laveste fart, ved hvilken skibet kan holdes på sin kurs. Al fart skal om nødvendigt tages af skibet, og det skal i alle tilfælde navigere med yderste forsigtighed, indtil fare for sammenstød er forbi.

2 Forholdsregler under nedsat sigtbarhed
Tænd lanterner og husk tågesignal  Når sigtbarheden bliver nedsat, skal du tænde dine lanterner og afgive tågesignal. Sæt farten ned Er sigtbarheden dårlig, skal farten reduceres efter synsvidden. Hører du tågesignal fra et andet skib foran for tværs - og ved du ikke med sikkerhed, hvor skibet befinder sig - skal farten sættes ned til et minimum. Sæt ikke farten op igen, før faren for sammenstød er drevet over. Hav ”hånden på håndtaget”, så du kan manøvrere I dårligt sigte skal du være forberedt på at skifte fra frem til bak. I store skibe går der tid fra, man beslutter sig til at omstille maskinen til, man får bakvirkning på skruen. Men hvis bakmanøvren er forberedt, forkortes tiden. Derfor skal du - også i små skibe have ”hånden på håndtaget”. Ekstra udkig Når du sejler i farvand med nedsat sigtbarhed er du nød til også at ”lytte dig frem”. Du kan ofte høre motorlyde fra andres skibes motorer, blæsere fra ventilationssystem, bølgeskvulp og andre skibslyde, især hvis du selv er i en sejlbåd. Andre sejlbåde kan dog være ligeså stille som dig selv (husk at afgive tågesignal!!). Lyt også efter bølgeskvulp og raslen fra bøjer, så du ikke støder inde i disse! Anbring en ”udkig” i stævnen af skibet. Herfra vil han langt bedre kunne høre andre skib og genstande end fra cockpittet eller styrehuset (væk fra motorstøj og anden støj). En udkig i stævnen vil også se et andet skib eller forhindring dukke ud af tågen ret for end en udkig længere agter. Radar og AIS Har du radar og AIS (automatic Identification System) SKAL du anvende disse.

3 Manøvrere under nedsat sigtbarhed
Når du sejler uden radar i nedsat sigtbarhed, og du hører et andet skibs tågesignal, skal du forsøge at pejle retningen til lyden og holde skærpet udkig i denne retning, især hvis lyden kommer foran for tværs. Du afgiver de sædvanlige tågesignaler. Hvis lyden synes at bliver lavere og evt. helt forsvinder, er situationen klaret. Kommer lyden nærmere (bliver højere) og den er foran for tværs, skal du slå ned i fart, evt. til mindste styrefart. Hvis retningen til lyden herefter ændrer sig og trækker foran eller agterud, er situationen også klaret. Hvis lyden stadig kommer nærmere og retningen ikke synes at ændrer sig, går du ned til mindste fart, evt. stopper helt op. Du afgiver hyppigere tågesignaler, helt ned til hvert 10 sekund om nødvendigt. Du har hånden på gashåndtaget og ror og klar til at manøvrere. Når det andet skib dukker frem af tågen, og hermed er i sigte, forholder (viger) du dig i henhold til vigereglerne i ”Søvejsreglerne” (som gælder for skibe i sige af hinanden).

4 Manøvrere under nedsat sigtbarhed - Radar
Et skib, som alene ved hjælp af radar konstaterer tilstedeværelsen af et andet skib, skal fastslå, om det vil komme på klos på det andet skib, og/eller om fare for sammenstød er til stede. I så fald skal det i god tid tage forholdsregler herimod. Såfremt sådanne forholdsregler består i kursændring, skal følgende manøvre så vidt muligt undgås: (i) drejning til bagbord for et skib foran for tværs, medmindre der er tale om et skib, der overhales; (ii) drejning mod et skib, der er tværs eller agten for tværs. Du må ikke dreje til bagbord for et skib foran for tværs. Det forventes altid, at begge skibe drejer styrbord, hvorved de aldrig vil kollidere! Hvis du drejer bagbord og skibet om bagbord drejer styrbord (som forventet, støder skibene sammen! Hvis begge skibe drejer styrbord vil skibene IKKE støde sammen! Drejning mod ethvert skib tæt på (som ved usigtbart vejr) vil ofte medføre fare for kollision! Slå i stedet ned i fart!!


Download ppt "Forholdsregler under nedsat sigtbarhed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google