Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grønlands Selvstyre Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grønlands Selvstyre Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik"— Præsentationens transcript:

1 Grønlands Selvstyre Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik
Redningsberedskabet i Grønland Henriette Lynge Boller - Tilsynet for brand og eksplosive stoffer Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angerlannermullu Naalakkersuisoqarfik

2 Historik 1980 Drift af brandvæsenerne overgår fra Staten til Grønland
1987 Ansvaret overgår fra Staten til Hjemmestyret 1993 Tilsyn overgår fra København til Nuuk 2001 Bekendtgørelse om branduddannelsen 2009 Kommunesammenlægning fra 18 kommuner til 4 kommuner 2010 Beredskabslov 2010 Beredskabsplan for Grønland Henriette Lynge Boller - Tilsynet for brand og eksplosive stoffer Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angerlannermullu Naalakkersuisoqarfik

3 Lovgrundlag Inatsisartutlov nr. 14 af 26. maj 2010 om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger Revideres ultimo 2012: Hjemtagelse af kompetencen til at planlægge for krig og truende udsigt til krig Indførelse af risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab Beredskabskommissionen -træder sammen under en kritisk hændelse og koordinerer overordnet, tværgående krisestyringer. Kommissionens er sammensat af repræsentanter fra: Grønlands Selvstyre -Landslægeembedet/Miljø/Sundhed/Råstofdirektoratets beredskabskomité KANUKOKA (kommunernes sammenslutning) Politimesterembedet Rigsombudsmanden i Grønland Arktisk Kommando Henriette Lynge Boller - Tilsynet for brand og eksplosive stoffer

4 Operatører i redningsberedskabet
De kommunale redningsberedskaber Brand Brandmyndighedsopgaver Assisterer ved redningsopgaver ved eftersøgning af savnede personer på land, fjeld og til vands Frigørelse af fastklemte ved trafikulykker Miljøredning på land og inden for 3 sømil Indkvartering og forplejning af evakuerede og nødstedte Assistance til øvrige operatører Henriette Lynge Boller - Tilsynet for brand og eksplosive stoffer Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angerlannermullu Naalakkersuisoqarfik

5 Operatører i redningsberedskabet
Politiet Ledelsen af eftersøgnings- og redningsoperationer i lokale farvandsområder og til lands Forureningsbekæmpelse uden for 3 sømil Assistance til de kommunale redningsberedskaber Eksempel: Politiets opgaver er eftersøgning og redning eller kun eftersøgning. Redning af skadede eller syge på land, hvor positionen er kendt, er transport eller afhentning og dermed sundhedsvæsenets opgave. Henriette Lynge Boller - Tilsynet for brand og eksplosive stoffer Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angerlannermullu Naalakkersuisoqarfik

6 Operatører i redningsberedskabet
Arktisk Kommando Ledelsen af søredningstjenesten – eftersøgning og redning af nødstedte fra skibe på eller under havoverfladen, uanset om hjælpeforanstaltningen udføres på søen, fra luften eller til lands Statens Luftsfartsvæsen for ledelsen af flyveredningstjenesten ved eftersøgning og redning af nødstedte fra luftfartøjer, fra luften, på søen eller til lands Havmiljøovervågningen i Grønland for bekæmpelse af forureningsulykker og -uheld i grønlandske farvande uden for 3 sømil Assistance til de kommunale redningsberedskaber Henriette Lynge Boller - Tilsynet for brand og eksplosive stoffer Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angerlannermullu Naalakkersuisoqarfik

7 Beredskabsplan for Grønland, juni 2010
Sektorområde Myndighed Kommunale redningsberedskab Grønlandsk Brandslukning Grønlandsk Lufthavne Dansk Eftersøgning og redning (SAR) Dansk Nuklear beredskab Dansk Redningsindsatser i byer og kystnære områder Grønlandsk Miljøberedskab på land og inden for 3 sømil Grønlandsk Miljøberedskab uden for 3 sømil Dansk Efterforskning og råstofudnyttelse Grønlandsk Sundhedsberedskab Grønlandsk -fra skibe Dansk og grønlandsk Fødevareberedskab Grønlandsk Animalske fødevarer, fisk Dansk Råstofudvinding på land og inden for 3 sømil Grønlandsk Forsyningskriser Grønlandsk Teleberedskabet Grønlandsk Maritime nød- og sikkerhedstjenester, allokering radiofrekvenser Dansk Indkvartering og forplejning Grønlandsk Koordinering af det samlede beredskab Dansk og grønlandsk Beredskabskommissionen Dansk og grønlandsk Henriette Lynge Boller - Tilsynet for brand og eksplosive stoffer Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angerlannermullu Naalakkersuisoqarfik

8 Udfordringer Verdens største kommuner Lang kyststrækning
Ikke alle kyststrækninger er opmålt Henriette Lynge Boller - Tilsynet for brand og eksplosive stoffer Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angerlannermullu Naalakkersuisoqarfik

9 Udfordringer Mange små spredte samfund Ingen veje mellem byer
Naboassistance er længere væk Storis en stor del af året på visse områder Manglende is de steder, hvor isen om vinteren er transportvej Niaqornat – foto ASIAQ Carsten Egevang/ARC-PIC.COM juni 2012 Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angerlannermullu Naalakkersuisoqarfik

10 Udfordringer Mange har fritidsbåd Stor del af erhvervet er til vands
Carsten Egevang/ARC-PIC.COM juni 2012 Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angerlannermullu Naalakkersuisoqarfik

11 Udfordringer Ufremkommeligt terræn ”Radiodøde” områder
Foto: ASIAQ Foto: Tele Greenland Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angerlannermullu Naalakkersuisoqarfik

12 Udfordringer Klima, -ændringer og -ekstremer
Foto: Adam Lyberth Foto: Tele Greenland Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angerlannermullu Naalakkersuisoqarfik

13 Udfordringer Øget turisme på land og til havs
Evakuering af sårede/syge, ringe modtageforhold Afgrænsning SAR fra andre redningsopgaver Koordinering af myndighedernes ansvar Uddannelsen af beredskabet er primært efter danske forhold Kultur, -forskelle Foto: ISIAQ Foto: ISIAQ Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angerlannermullu Naalakkersuisoqarfik

14 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
Afslutning Når hjælpen er lige ved hånden, er chancerne for et godt resultat større TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN Foto: Janus Køster Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angerlannermullu Naalakkersuisoqarfik


Download ppt "Grønlands Selvstyre Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google