Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vagtholdsbekendgørelsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vagtholdsbekendgørelsen"— Præsentationens transcript:

1 Vagtholdsbekendgørelsen
Opbygning og indhold

2 Anvendelsesområde - §1 Alle danske skibe – bortset fra krigsskibe
Alle udenlandske skibe i dansk territorialfarvand

3 § 2 Uden for havn eller beskyttet ankerplads skal der være:
Sikker bro-, maskin- og radiovagt Af hensyn til Skibets og besætningens sikkerhed Beskyttelse af miljøet Henvisning til bilagene

4 § 3 Vagtsystemets tilrettelæggelse.
Ingens effektivitet ¨må være forringet pga. træthed Både første vagt og afløservagter skal have fået tilstrækkelig hvile.

5 Mindre skibe - §4 Mindre skibe:
- enhver fravigelse fra vagtholdsbekendtgørelsen skal ske efter en konkret vurdering !!

6 § 6 Bøde eller fængsel i indtil 1 år. Fængsel i op til 2 år, ved
Personskade eller fare herfor Gentagelsessynder Økonomisk vinding Skader på unge er særligt skærpende

7 Bilag 1 - opbygning Part 1 – Krav til sønæringsbevis (pkt. 1-2)
Part 2 – Planlægning af rejsen (pkt. 3-7) Part 3 – Vagthold til søs Generelle principper (pkt. 8-11) Part 3-1, Vagthold på broen Udkig (pkt ) Vagtordninger (pkt.17) Overtagelse af vagten (pkt.18-22) Udførelse af brovagten (pkt.23-42) Vagthold under forskellige forhold (pkt.43-51)

8 Bilag 1 – opbygning fortsat
Supplerende bestemmelser for fiskeskibe (1-4) Part 3-2, Vagthold i maskinen (pkt.52-83) Part 3-3, Radiovagt (pkt.84-89) Part 4 – vagthold i havn Part 4-1 til 4-5 (pkt )

9 Punkt 1-2 – krav til sønæringsbevis
Navigatører, der varetager vagten skal have sønæringsbevis Maskinmestre skal have sønæringsbevis

10 Punkt 3-7 – planlægning af rejsen
Planlægning på forhånd – alle relevante oplysninger Opdaterede kort og publikationer Kontrol og visning af rute i søkort Afvigelse medfører omgående ny planlægning

11 Punkt 8-11 – generelle principper for vagthold til søs
Ansvar: Føreren er ansvarlig for planlægningen Vagthavende navigatør ansvarlig for den sikre sejlads – særligt at undgå kollisioner og grundstødning. Maskinchefen (og føreren) for planlægning af maskinvagten Beskyttelse af havmiljø – her skal alle være opmærksomme på følgerne af forurening

12 Punkt 12-16 – principper for vagthold på broen
Vagthavende navigatør er førerens stedfortræder Behørigt udkig jf. søvejsreglernes regel 5 + opdagelse af nødstedte Udkiggen er KUN udkig Udkiggen er IKKE også rorgænger Navigatøren som udkig forudsætter En konkret vurdering af situationen At vejr, sigt, trafik og nærliggende farer er vurderet At assistance er umiddelbart tilgængelig. I mindre skibe kan navigatøren være rorgænger, hvis der fra styrepladsen er uhindret udsyn hele horisonten rundt

13 Punkt 17-22 – vagtordninger og overtagelse af vagten
Broen må ALDRIG være ubemandet Vagthavende navigatør må ikke lade sig afløse, hvis afløseren ikke ser ud til at være tjenestedygtig (18) Afløseren tjekker sit eget vagthold (19) Afløseren tjekker position, kurs, fart og evt. farer. (20-21) Afløseren forvisser sig om stående ordrer, den nuværende situation, instrumenterne mm. (21) Ved manøvrer udskydes vagtoverdragelsen (22)

14 Punkt 23-42 – udførelse af brovagten
Førernes overtagelse – varsko, vgt som udgangspunkt stadig ansvarlig for sejladsen (23) Kontrol af sejlads (24) Ikke påtage sig andet arbejde (26) Anvende nav.udstyr effektiv og i henhold ti søvejsreglerne (27-28) Ikke tøve med at bruge ror, maskine eller horn (29) Kende skibets manøvreegenskaber (30) Føre omhyggelig dagbog (31)

15 Punkt 23-42 fortsat – udførelse af brovagten
Afprøve instrumenter og kontrollere og afprøve selvstyrer og kompasser mm. (33-34) Kendskab til instrumenter (36) Brug af radar (37-39) Varsko af føreren (40) Indskærpelse af, at nødvendige handlinger undertiden skal udføres omgående – også inden føreren kan varskos (41)

16 Punkt 43-51 – vagthold under forskellige forhold
Klart vejr (43-44) forholdsregler ved møde med andet skib – radarøvelser Nedsat sigt (45); varsko, udkig, skibslys, radar Mørke (46); fastsættelse af udkigstjenesten Kystnær sejlads (47-48); søkort med stort målestoksforhold, hyppige stedsbestemmelser Sejlads med lods (49-50); navigatørens forpligtelser, planlægning, kontrol, samarbejde. Tvivl om lodsens handlinger. Til ankers (51)

17 Punkt 84-89 – principper for varetagelse af en radiovagt
Føreren skal sørge for at radiosikkerhedsvagten varetages, Sikre at anden kommunikation ikke griber forstyrrende ind Radiooperatøren sikrer, at der lyttes på de rette frekvenser, og at udstyret kontrolleres Radiooperatøren sørger for nødvendige optegnelser

18 Punkt 90-106 – vagthold i havn
Føreren sørger for sikker havnevagt (90) med fokus på Sikkerhed for mennesker, skib og omgivelser Overholdelse af havneregler mm. (91) Dæksvagten kan påhvile en kvalificeret navigatør (93) Ved overtagelse af vagten gælder det samme som til søs mht. afløserens tilstand og evt. udskydelse (96-97) Særlige fokuspunkter for dæksvagten (98-99), herunder fortøjning, lastearbejde, sikkerhedsforanstaltninger, farligt gods mm.

19 Punkt , fortsat Dæksvagtens udførelse (102); inspektionsrunder, fortøjning og tidevand, vejrforhold, sikkerhed, tilsyn med alle personer om bord Særlig opmærksomhed ved behandling af farligt gods – bl.a. altid en navigatør ombord ( ).


Download ppt "Vagtholdsbekendgørelsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google