Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Fosfor Et livsnødvendigt næringsstof for planter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Fosfor Et livsnødvendigt næringsstof for planter"— Præsentationens transcript:

1 Fosfor Et livsnødvendigt næringsstof for planter Bindes stærkt i jorden, især til lerpartikler og til jern- og aluminiumsforbindelser Ca. 50% organisk, ca. 50% uorganisk fosfor i jorden Ca. 20% af planternes fosforoptagelse sker fra tilført fosfor, ca. 80% fra jordens pulje Ca. 4,6 tons fosfor pr. ha landbrugsjord ned til 75 cm’s dybde, ca. 2,7 tons i løvskovsjord (naturareal) ”Man gøder jorden med fosfor, der dannes en betydelig fosforpulje i jorden og jorden gøder planterne”

2 Risikoen for fosfortab ved udvaskning stiger med stigende mængder fosfor i jorden

3 Årligt akkumuleret fosforoverskud i dansk landbrug i det 20. århundrede
Dalgaard & Kyllingsbæk, 2003

4 Den geografiske fordeling af fosfor fra husdyr i Danmark
Dalgaard & Olsen, 2002

5 Fosfortab fra landbruget
tons pr. år (~0,4 kg pr. ha) (tab fra naturarealer omkring 0,1 kg pr. ha) Tabet er stærkt varierende i tid og sted Behov for kortlægning af risikoområder Jordens bindingskapacitet og fosforfrigivelse Områder med nedvaskning Erosion og overfladeafstrømning

6 Årsvariationer i dyrkningstabet af opløst fosfat og partikelbundet fosfor

7 Kvantitative skøn over forskellige tabsposters betydning for dyrkningsbidraget
Tons fosfor pr. år Dyrkningsbidrag Vanderosion og overfladisk afstrømning 7-35 Vinderosion 5-15 Brinkerosion Nedvaskningstab 65-405 Tab via grundvand < 80

8 Et risikoområde – eller kritisk kildeområde - er et areal, der både har et højt indhold af mobiliserbart fosfor og en effektiv transportvej, der forbinder området med vandmiljøet. Effektive transportveje omfatter både de overjordiske (erosion og overfladisk afstrømning og de underjordiske transportveje (overfladenær grundvandsafstrømning eller afstrømning via dræn).

9 Kortlægning af erosionsrisiko-klasser i Danmark
Kronvang, et al., 2003

10 Konklusion I. Generelle virkemidler: Begrænse fosforophobningen
Forbedre fordelingen af fosfor Anvendelse: hele landet, alle bedrifter Tidshorisont: lang sigt II. Virkemidler i risikoområder: Hindre udledningen til vandmiljøet Anvendelse: i udpegede områder Tidshorisont: kortere Indsats: kombination af I og II


Download ppt "Fosfor Et livsnødvendigt næringsstof for planter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google