Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Grønne regnskaber Søren Kolind Hvid Landscentret | Planteavl.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Grønne regnskaber Søren Kolind Hvid Landscentret | Planteavl."— Præsentationens transcript:

1 Grønne regnskaber Søren Kolind Hvid Landscentret | Planteavl

2 Data fra grønne regnskaber 2002 Ca. 290 grønne regnskaber for 2002 med MVJ-tilskud –Konsulenter har udarbejdet ca. 225 Data indsamlet fra 210 regnskaber med Grønt Regnskab Statistik Formål: Sammenligningstal og analyse af data

3 Kvælstofoverskud på 33 konv. kvægbrug i 2002, kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 0,51,01,52,02,5 Dyretæthed, DE/ha N-overskud, kg N/ha 0 50 100 150 200 250 Op til 80 kg N/ha i forskel ved samme antal DE pr. ha Gns.: 152 kg N/ha

4 Kvælstofoverskud og jordtype JB 5+6 0 50 100 150 200 250 0,51,01,52,02,5 Dyretæthed, DE/ha N-overskud, kg N/ha 0 50 100 150 200 250 JB 1+3 30 kg N/ha i forskel

5 Kvælstofoverskud på 34 økol. kvægbrug i 2002, kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 0,51,01,52,02,5 Dyretæthed, DE/ha N-overskud, kg N/ha 0 50 100 150 200 250 Op til 150 kg N/ha i forskel Gns.: 121 kg N/ha

6 Kvælstofoverskud på konv. og økol. kvægbrug 2002, kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 0,51,01,52,02,5 Dyretæthed, DE/ha N-overskud, kg N/ha 0 50 100 150 200 250 20 kg N/ha i forskel Konv. Økol.

7 Gns. tilførsel og bortførsel af N på konv. kvægbrug 2002, kg N pr. ha ved 1,6 DE pr. ha kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 TilførselBortførsel Foder indkøbt 113 Handels- gødning 67 N-fiksering31 Andet 22 Mælk 39 N-overskud 152 31Afgrøder 11Dyr

8 Tilførsel af kvælstof til konv. kvægbrug i 2002, kg N pr. ha Tilført, kg N/ha 0 50 100 150 200 250 300 12,3 Dyretæthed, DE/ha 0 50 100 150 200 250 300 Handelsgødning 77 56 N-fiksering 26 42 Andet 19 28 Foder indkøbt 65 161

9 Bortførsel af kvælstof på konv. kvægbrug i 2002, kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 300 12,3 Dyretæthed, DE/ha Bortførsel, kg N/ha 0 50 100 150 200 250 300 Mælk 26 59 Afgrøder 44 N-overskud 111 211 Dyr 6 17

10 Fordeling af kvælstofoverskud på tabsposter (typetal), kg N pr. ha Dyretæthed, DE/ha N-overskud bedriften 0 50 100 150 200 250 12,3 kg N/ha 0 50 100 150 200 250 N-overskud bedriften 111 211

11 Fordeling af kvælstofoverskud på tabsposter (typetal), kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 12,3 Dyretæthed, DE/ha kg N/ha 0 50 100 150 200 250 N-overskud marken Stald- og lagertab 13 30 98 181

12 Fordeling af kvælstofoverskud på tabsposter (typetal), kg N pr. ha 0 Ammoniaktab mark 12,3 Dyretæthed, DE/ha 0 50 100 150 200 250 kg N/ha 0 50 100 150 200 250 Stald- og lagertab 14 22

13 Fordeling af kvælstofoverskud på tabsposter (typetal), kg N pr. ha Denitrifikation Ammoniaktab mark 12,3 Dyretæthed, DE/ha 0 50 100 150 200 250 kg N/ha 0 50 100 150 200 250 Stald- og lagertab 19 35

14 Fordeling af kvælstofoverskud på tabsposter (typetal), kg N pr. ha Nitratudvaskning 12,3 Dyretæthed, DE/ha 0 50 100 150 200 250 kg N/ha 0 50 100 150 200 250 Stald- og lagertab Denitrifikation Ammoniaktab mark 64 82

15 Fordeling af kvælstofoverskud på tabsposter (typetal), kg N pr. ha Jordpulje Nitratudvaskning 12,3 Dyretæthed, DE/ha 0 50 100 150 200 250 kg N/ha 0 50 100 150 200 250 Stald- og lagertab Denitrifikation Ammoniaktab mark

16 1999 Udvikling i kvælstofoverskud på kvægbrug 1989/90–2003, kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 300 350 0,5 11,5 2 2,5 Dyretæthed, DE/ha N-overskud, kg N/ha 2002 GR 1989/90 1997 1998 2000 2001 2002 2003

17 Udvikling i forbrug af N i handels- gødning og N høstet i afgrøder (ved 1,6 DE/ha) 0 50 100 150 200 250 89/90199719981999200020012002 kg N pr. ha 0 50 100 150 200 250 N-overskud N høstet i afgrøder 235 157 Handelsgødning 159 64

18 Søer mv. Slagtesvin Udegrise Gns. 118 kg N/ha (ved gns. 1,3 DE/ha) Kvælstofoverskud på 54 bedrifter med søer, 20 med slagtesvin og 2 med udegrise

19 Kvælstofoverskud på svinebrug med JB 1+3 (33 bedr.) og JB 6+7 (27 bedr.)

20 Kvælstofoverskud på svinebrug med gylle (63 bedr.) og andre typer gødn. (13 bedr.)

21 Sammenligningstal for kvælstofoverskud på svinebrug med gylle 2002, kg N/ha

22 Sammenligningstal for kvælstofoverskud på kvægbrug 2002, kg N/ha

23 Sammenligningstal for fosforoverskud på kvægbrug 2002

24 Sammenligningstal for fosforoverskud på svinebrug 2002, kg P/ha

25 Programmet Grønt Regnskab 2004 Nye nøgletal: Næringsstofeffektivitet Ændringer i beregning af kvælstoffiksering Korrektion af DE/ha for beholdninger Nye normer og diverse små programændringer Fejlrettelser


Download ppt "Grønne regnskaber Søren Kolind Hvid Landscentret | Planteavl."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google