Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anvendelse af N-les III til beregning af kvælstofudvaskningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anvendelse af N-les III til beregning af kvælstofudvaskningen"— Præsentationens transcript:

1 Anvendelse af N-les III til beregning af kvælstofudvaskningen
Planteproduktion 2004 Herning, 14. Januar, 2004 Kristian Kristensen Uffe Jørgensen og Ruth Grant DJF & DMU

2 Disposition Baggrund Datakilder Modelstruktur Afslutning
Gruppering (afgrøde, forfrugt) Overordnet Direkte og indirekte kvælstofeffekter Andre additive effekter Multiplikative effekter Estimater Andre undersøgte effekter Afslutning

3 Baggrund NLES1 NLES2 NLES3 blev publiceret i 2000
Nye nedbørs og fordampnings data Enkelte nye data Let modificering af model NLES3 Seneste model Flere data og ændret model struktur Anvendt i VMP II Slutevaluering

4 Data Ca. 1300 observationer ca. 250 marker/forsøgsled
ca. 30 år (varierer fra 2 år til 25 år for den enkelte mark/forsøgsled)

5 Datakilder

6 Gruppering af afgrøder
1 Frøgræs, Græs 2 Korn/udlæg, Korn/efterafgrøde eller vinterraps 3 Græs-brak/vinterkorn, Roer, Vårraps 4 Korn/vinterkorn 5 Korn/bar jord, Ærter, Vinterraps/vinterkorn 6 Kartofler, Majs

7 Gruppering af forfrugter
1 2. og 3. års græs 2 Frøgræs, 1. års græs, Majs, Korn/efterafgrøde eller vinter raps, Græs-brak/vinterkorn, Raps 3 Korn/udlæg, Korn/vinterkorn, Korn/bar jord, Roer, Ærter 4 Kartofler

8 Modelstruktur

9 Direkte og indirekte N-effekter
Gennemsnitlig N-tilførsel over foregående 5 år Mineralsk kvælstof forår Fikseret kvælstof Kvælstof afsat af dyr under græsning Mineralsk kvælstof efterår (sand/ler) Fjernet kvælstof Afgrøde (6 grupper) Forfrugt (4 grupper)

10 Direkte og indirekte N-effekter

11 Direkte og indirekte N-effekter

12 Andre additive effekter
Konstantled Teknologi effekt (trend over år) Evt. negativ N-balance

13 Andre additive effekter

14 Multiplikative effekter
Afstrømning i udvaskningsåret Afstrømning i foregående udvaskningsår Jordens humusindhold Jordens lerindhold

15 Multiplikative effekter

16

17 Udvaskning ved varierende N-forår på lerjord for korn (bar jord, vinterkorn, efterafgrøde)

18 Andre undersøgte variable
Forårsudbragt organisk N Efterårsudbragt organisk N Brugstype Forhistorie (6-30 år forud) 3 sædskiftetyper 3 niveauer af tilført N

19 Forklaringsgrad og usikkerhed
Forklaringsgrad: R2, ca. 53% Standardafvigelse: s, ca. 35 kg N ha-1 år-1 Tilfældig variation: CV, ca. 58% Afvigelser mellem data og model % negativ positiv

20 Tilfældig variation Eksempler på tilfældig variation i forsøg ved DJF:
4 sædskifteforsøg Forskellige lokaliteter og afgrøder m.m. Variation mellem gentagelser CV var i gennemsnit ca. 50% (varierede mellem 11% og 110 %)

21 Afslutning Stor restvariation – men det må forventes
Vigtig at have en model, der er baseret på mange observationer, men modellen skal være ”rimelig” Synes at forklare data på rimelig vis Mangler Usikkerhed ved anvendelse af modellen


Download ppt "Anvendelse af N-les III til beregning af kvælstofudvaskningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google