Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det fede landskab Landskabets næringsstoffer og naturens tålegrænser NATURRÅDET Forlaget NICHE WWW.NATURRAADET.COM.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det fede landskab Landskabets næringsstoffer og naturens tålegrænser NATURRÅDET Forlaget NICHE WWW.NATURRAADET.COM."— Præsentationens transcript:

1 Det fede landskab Landskabets næringsstoffer og naturens tålegrænser NATURRÅDET Forlaget NICHE WWW.NATURRAADET.COM

2 Vismandsrapportens sigte Naturen er stadig under enormt pres Vandmiljøplan I og II har ikke løst problemet, selv om der er sket store fremskridt Naturens tålegrænser for fosfor og kvælstof overskrides mange steder DET FEDE LANDSKAB

3 Wilhjelmudvalgets arbejde Baggrund –OECD´s evaluering kritiserede DK (formulere en egentlig national handlingsplam for nat –urbeskyttelse med kvantitative målsætninger og tidsfrister) –Biodiversitetskonventionen –EU sigter mod at have stoppet forringelserne i biodiversitet inden 2010

4 Status for biodiversitet Halvkulturen på retur med 80-90% i det foregående århundrede Vandløbene er mishandlet (98%) Skovene vokser, men kun 10% er “oprindelig” (kontinuitet) Udslip af næringsstoffer påvirker fortsat miljøet Naturområderne for små, opsplittede og uden kontinuitet

5 Biodiversitets-planlægning ? Sikre eksisterende natur bedre 100.000 ha. ny halv-natur Nationale naturområder Bufferzoner og tålegrænser Målrette tilskudsordninger Naturkvalitetsplanlægning EU-habitat implementeres ordentligt

6 Natura 2000 Natura 2000 er fuglebeskyttelses og - habitatområder Det bliver kernen i fremtidens naturpolitik  194 Habitatområder for at bevare forskellige typer af natur og bestemte dyr og planter  111 Fuglebeskyttelsesområder for at beskytte levesteder for bestemte fugle  27 Ramsarområder for at beskytte vådområder med rigt fugleliv

7 Vores fremgangsmåde Input/output beregninger på dansk landbrug Varierer : –svineproduktionens størrelse –produktionens N- effektivitet –landbrugsarealets størrelse Naturens tålegrænser i centrum !

8 Vandmiljøplanens landbrug Produktion af 23 mill. svin N-effektivitet 43 % Brugt areal 2,5 mill. ha Kvælstoftab : –249.600 t/år Vandmiljøplanen overholdes Tålegrænser respekteres ikke

9 Vandmiljøplanens landbrug

10 Det højteknologiske scenarie Produktion af 23 mill. svin N-effektivitet 50 % Brugt areal 2,5 mill. ha Kvælstoftab : –192.000 t/år Vandmiljøplanen overholdes Tålegrænser respekteres ikke

11 Det højteknologiske scenarie Produktion af 35 mill. svin N-effektivitet 50 % Brugt areal 2,5 mill. ha Kvælstoftab : –223.000 t/år Vandmiljøplanen overholdes Tålegrænser respekteres ikke

12 Det højteknologiske scenarie

13 Økologisering af landbruget Produktion af 23 mill. svin N-effektivitet 40 % Brugt areal 2,5 mill. ha Kvælstoftab : –288.000 t/år Vandmiljøplanen overholdes måske Tålegrænser respekteres ikke

14 Økologisering af landbruget Produktion af 10 mill. svin N-effektivitet 40 % Brugt areal 1.9 mill. ha Overskud 600.000 ha. Kvælstoftab : –230.000 t/år Vandmiljøplanen overholdes Tålegrænser respekteres ikke

15 Økologisering af landbruget

16 Et kombinationsscenarie Produktion af 17 mill. svin N-effektivitet 44,7 % Brugt areal 1,8 mill. Ha Overskud 700.000 ha Kvælstoftab : –189.000 t/år Vandmiljøplanen overholdes Tålegrænser respekteres måske

17 Et kombinationsscenarie

18 Naturrådets anbefalinger En bæredygtig udnyttelse af landskabet der giver plads til en mangfoldig natur : –at naturens tålegrænser ikke overskrides –kvælstofbelastningen ned til ca. 25% af niveauet i midten af 1980´erne –overgødskningen med Fosfor stoppes

19 Naturrådets anbefalinger Vandmiljøplan III skal sætte ind over for såvel vandet som landjorden - og den skal ikke kun sigte mod kvælstof men også fosfor og kalium Wilhjelmudvalgets anbefalinger skal følges

20 Wilhjelm +1 konference Næste fredag, d. 22. November på GEUS, Øster Voldgade i København Program og tilmelding : pc@i4.auc.dk


Download ppt "Det fede landskab Landskabets næringsstoffer og naturens tålegrænser NATURRÅDET Forlaget NICHE WWW.NATURRAADET.COM."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google