Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gødningsplacering i majs

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gødningsplacering i majs"— Præsentationens transcript:

1 Gødningsplacering i majs
Jens Petersen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, DJF Henning Høgh Jensen (KU/LIFE) og Gitte Rubæk (DJF) A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet

2 Dagens praksis 40 t gylle/ha er ikke ualmindeligt, og det dækker rigeligt majsens behov for fosfor Hertil startgødes med kg P/ha i handelsgødning, da majsen er sen til at komme i gang med væksten

3 Hvorfor bekymre sig om P?
Driftsøkonomisk – startgødning koster ca. 300 kr./ha VMPIII krav om halvering af DK’s fosforoverskud inden 2015 Miljøbeskyttelse – tab af fosfor til følsomme naturområder Bedriftens udviklingsmuligheder – fosforbalancer indgår (i udvalgte områder) som en del af VVM-godkendelsen

4 Hvorfor majs? Startgødningen udgør 12% af forbruget af handelsgødningsfosfor Majsen udgør kun 6% af landbrugs-arealet Opgave: Finde metode til opnåelse af samme effekt, men med brug af mindre fosfor

5 Forsøgsplan Led Gødningstype Afstand P-mængde Beskrivelse 1 Kvæggylle
30 kg N/ha, 10 kg P/ha 5 cm Afstand mellem planterække og gyllestreng. Ammonium-N i gyllen blev mærket med 15N 2 10 cm 3 15 cm 4 Handelsgødning 30 kg N/ha placeret 5 cm fra planterække og 5 cm under sådybden 0 kg P/ha Placeret sammen med kvælstofgødningen 5 3 kg P/ha 6 7 20 kg P/ha 8 + 5 kg N/ha placeret som mikrogranulat i såsporet

6 Forsøg anlægges Foto: Henning Thomsen, Jyndevad Forsøgsstation, DJF/AU

7 Placeret traditionelt Led 8: 3 kg P/ha i sårillen
Frø sået med 10 cm afstand Led 1-3: Kvæggylle (10 kg P/ha) Placeret i 5-15 cm afstand Fotos: Henning Thomsen, Jyndevad Forsøgsstation, DJF/AU

8 Forsøgsomstændigheder

9 Forsøgsplan – del A Led Gødningstype Afstand P-mængde Beskrivelse 1
Kvæggylle 30 kg N/ha, 10 kg P/ha 5 cm Afstand mellem planterække og gyllestreng. Ammonium-N i gyllen blev mærket med 15N 2 10 cm 3 15 cm 4 Handelsgødning 30 kg N/ha placeret 5 cm fra planterække og 5 cm under sådybden 0 kg P/ha Placeret sammen med kvælstofgødningen 5 3 kg P/ha 6 7 20 kg P/ha 8 + 5 kg N/ha placeret som mikrogranulat i såsporet

10 Del A - Afstand 1. juni

11 Del A - Afstand 1. juni

12 Tydelige røde bladrande
Ingen mangel Foto: Henning Thomsen, Jyndevad Forsøgsstation, DJF/AU

13 Del A - Afstand 1. juni

14 Forsøgsplan – del B Led Gødningstype Afstand P-mængde Beskrivelse 1
Kvæggylle 30 kg N/ha, 10 kg P/ha 5 cm Afstand mellem planterække og gyllestreng. Ammonium-N i gyllen blev mærket med 15N 2 10 cm 3 15 cm 4 Handelsgødning 30 kg N/ha placeret 5 cm fra planterække og 5 cm under sådybden 0 kg P/ha Placeret sammen med kvælstofgødningen 5 3 kg P/ha 6 7 20 kg P/ha 8 + 5 kg N/ha placeret som mikrogranulat i såsporet

15 Del B – Fosformængde 1. juni

16 Del B – Fosformængde 1. juni

17 Del B – Fosformængde 1. juni

18 Forsøgsplan – Helt tæt på
Led Gødningstype Afstand P-mængde Beskrivelse 1 Kvæggylle 30 kg N/ha, 10 kg P/ha 5 cm Afstand mellem planterække og gyllestreng. Ammonium-N i gyllen blev mærket med 15N 2 10 cm 3 15 cm 4 Handelsgødning 30 kg N/ha placeret 5 cm fra planterække og 5 cm under sådybden 0 kg P/ha Placeret sammen med kvælstofgødningen 5 3 kg P/ha 6 7 20 kg P/ha 8 + 5 kg N/ha placeret som mikrogranulat i såsporet

19 Del B – Helt tæt på 1. juni

20 Del B – Helt tæt på 1. juni

21 Del B – Helt tæt på 1. juni

22 Del B – Helt tæt på 1. juni

23 Konklusioner (1) Forsøgskonceptet fungerede meget tilfredsstillende med stor sikkerhed for, at næringsstofferne blev placeret som ønsket Vanskeligt at vurdere placerings-effekten alene på planternes vækst Mineralstofanalyser af planterne er nødvendige for at opnå en forståelse, der kan bruges fremadrettet

24 Konklusioner (2) Afstand til gødningsstrengen har stor betydning
Umiddelbar virkning af fosfor i den anvendte gylle var utilfredsstillende 10 kg P/ha placeret traditionelt har i dette forsøg været tilstrækkelig 3 kg P/ha placeret i sårillen (eller meget tæt på planterækken) har nogle interessante perspektiver, men metoden kan endnu ikke anbefales

25 Gødningsplacering i majs
- Tak for opmærksomheden Gødningsplacering i majs Jens Petersen Institut for Jordbrugsproduktion og Miljø, DJF Henning Høgh Jensen (KU/LIFE) og Gitte Rubæk (DJF) A A R H U S U N I V E R S I T E T Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet


Download ppt "Gødningsplacering i majs"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google