Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lars J. Munkholm og Bjørn Molt Petersen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lars J. Munkholm og Bjørn Molt Petersen"— Præsentationens transcript:

1 Hvor meget kulstof kan vi binde i jorden ved at ændre på dyrkingspraksis?
Lars J. Munkholm og Bjørn Molt Petersen Jordbrugsproduktion og Miljø, DJF

2 Kulstof i landbrugsjord
427 mio. tons C (Miljøstyrelsen 2003, 2007)

3 Modelforudsigelser Danmark har tiltrådt Kyotoprotokollens artikel 3.4, hvilket medfører at ændringer i jordens indhold af C medregnes i den nationale emission af drivhusgasser. Aktuelt klima (Miljøstyrelsen 2007; C-TOOL beregninger)

4 Hvor er kulstofindholdet lavt?
Lavest på lerjord Lavest v. planteavl Faldende på lerjord

5 Hvordan øges kulstofindholdet?
Højere C-input Højt udbytte Lang vækstsæson Tilbageførsel af størst mulig mængde C Hegn og småbiotoper i landskabet Nedsætte omsætningshastigheden Rumlig og tidslig placering af C-input Påvirke fysiske, kemiske og biologisk betingelser for C-omsætning

6 Virkemidler -kulstoflagring
C-input Red. omsætning Sædskifte +/- (+) Efterafgrøder + Halmnedmuldn. ? Red. jordbearb. Kalkning - Dræning

7 Effekt af jordbearbejdning?
C-input Vækst og biomasseprod. Vekselvirkning m. sædskifte Omsætning Placering af kulstof i profilen Omsætningshastighed Påvirker lattergasemission

8 Effekt af efterafgrøder?
Olieræddike 1. dec. 2006 C-input Forskel ml. efterafgrøder C-afsætning i dybden Omsætning Omsætning af C-input fra efterafgrøder (top/rod) Foto: Ole Green

9 Hvorfor parkere C i dybden?
Petersen, 2007

10 Ændringer i C-input og omsætningshastighed
-25% omsætningshastighed i pløjelaget + 10% C-input Modelberegning af Bjørn Molt Petersen

11 CoolCrop – nyt projekt Samarbejde mellem DJF og FØI
6 mio. kr fra DFFE Samarbejde mellem DJF og FØI LR, FRDK og Miljømin. tilknyttet Internationale samarbejdspartnere

12 CoolCrop – mål og hypotese
Omkostningseffektive metoder i planteproduktionen til at reducere udledningen af drivhusgasser. Hypotese: Vores hypotese er, at udledningen kan nedsættes markant ved anvendelse af reduceret jordbearbejdning i kombination med øget dyrkning af vårsafgrøder og efterafgrøder.

13 Opsummering Der er noget at komme efter
Stor C pulje i DK landbrugsjord Små relative ændringer af stor betydning Størst pot. for C-lagring i Østdanmark Vifte af virkemidler (sædskifte, efterafgrøder, halm, jordbearbejdning ….) Vi arbejder på at finde omkostningseffektive metoder

14

15 Halmnedmuldning


Download ppt "Lars J. Munkholm og Bjørn Molt Petersen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google