Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Skolens profil Den lille skole er et trygt og udfordrende læringsmiljø for elever 0 til 9 klasse, hvor den faglige og sociale læring er forankret i en.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Skolens profil Den lille skole er et trygt og udfordrende læringsmiljø for elever 0 til 9 klasse, hvor den faglige og sociale læring er forankret i en."— Præsentationens transcript:

1 Skolens profil Den lille skole er et trygt og udfordrende læringsmiljø for elever 0 til 9 klasse, hvor den faglige og sociale læring er forankret i en kreativ og musisk tilgang

2 Hvor læringen er forankret i en kreativ og musisk tilgang
Det ser man ved Trygt De voksne er nærværende, anerkendende og kender alle børn. De voksne sætter sunde rammerne for samværet De store elever kender , hjælper, og leger med de mindre børn Udfordrende Eleverne arbejder eksperimenterende, problembaseret, tværfagligt i et læringsmiljø hvor der er plads til den enkelte Eleverne trænes gradvist i samarbejde, og fremlæggelser, så de i overbygningen er helt trygge ved den arbejdsform Hvor læringen er forankret i en kreativ og musisk tilgang Musik undervisning fra 0-9 klasse Alle årgange har teater/musical forløb Eleverne arbejder i den alm. undervisning med kreative produkter, samt i billedkunstfaglige koncentrerede forløb.

3 Tryghed er fundamentet
Skolen er lille (0 – 6 kl. 20 elever pr. klasse (7 – 9 kl. 24 elever pr. klasse). Det lave elevtal gør at alle bliver set og hørt Integration mellem skole og klub Pædagogerne er knyttet til en klasse (0-3 kl.) og indgår i undervisningen gennem skoleåret ved eksempel vis teaterstykker, som støttelærere, og i temaperioder. Lærere og pædagoger er daglig kontakt omkring eleverne. Undervisning/aktiviteter på tværs af klasserne P-fag, Billedtema , Sommerfest, Fælleslejerskole , Karneval . Eleverne kender hinanden på tværs af klasserne pga. de mange aktiviteter og forløb hvor elever fra de forskellige klasser er og undervises sammen Fællestimer : Musik og teater fremvisning, P-fags fremvisning hvor eleverne optræder for hele skolen. Vi lægger vægt på at eleverne som publikum er positive og lyttende Kendskab til det enkelte barn. På de ugentlige teammøder udveksler personalet vidne om eleverne så vi bibeholder størst muligt indsigt og forståelse for det enkelte barn. Nærværende voksne. 3 gårdvagter, i alle frikvarterer, en i overbygningen og 2 på lille mellemtrin. Eleverne er desuden trygge ved at henvende sig på lærerværelset når de har brug for hjælp.

4 Udfordring der udvikler
Fagligt Brug af mange læringsmedier/former. Skolen har en stor brede af undervisningsmidler bøger og abonnere på div. faglige hjemmesider og computer programmer Eleverne bliver ansporet til aktivt at deltage i læringen. Det bliver de ansporet til helt fra de små klasser hvor der bl.a. arbejdet med storryline forløb, og projekt orienderet undervisning. . Alle elever i overbygningen (7-9 kl.) har hver en bærbar computer. Den enkelte elev bliver udfordret på sit niveau. Socialt Eleverne oplæres I en lyttende og rummene adfærd hvor vi er større end jeg. I indskolingen foregår den socialindlæring eksempelvis gennem arbejde med fabler og rollespil.

5 Kreativ og Musisk Den kreative musiske fundament ses tydeligst i fremlæggelserne på mellemtrin og i overbygningen ,hvor elevernes studie produkter er fantasifulde og levende gjort via billeder, film, musik udtryksformer eleverne er trygge ved. Eleverne producere selv historier, teaterstykker, power point, storyline forløb, eleverne laver film, spil og bygger og konstruere og meget mere.

6 Tryghed er kendskab til hinanden
I fremtiden vil der blive planlagt undervisningsforløb hvor eleverne i overbygningen underviser mellemtrinet og mellemtrinet underviser indskolingen Eksempelvis: Det kunne være et geometri forløb som 8 klasse underviser 5 klasse i, hvor eleverne bliver introduceret til brug af Geometer programmet, og hvor det er en fordel at have en til en undervisning. Således at alle eleverne i kl. ville have en hjælper.( Det vil åbne mulighed for at de elever i eks. 8 klasse der har brug for et ekstra løft I de timer vil kunne modtage denne fra læreren. ) Kunne være et historie forløb hvor 6 klasse underviser 2 kl. i middelalderen, hvor de formidler gennem rollespil, højtlæsning og opgaveløsninger


Download ppt "Skolens profil Den lille skole er et trygt og udfordrende læringsmiljø for elever 0 til 9 klasse, hvor den faglige og sociale læring er forankret i en."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google