Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

R UGVÆNGETS SKOLE - F REMTIDENS SKOLE ! Helhedsskole – et udviklingsskoleprojekt 2012/13.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "R UGVÆNGETS SKOLE - F REMTIDENS SKOLE ! Helhedsskole – et udviklingsskoleprojekt 2012/13."— Præsentationens transcript:

1 R UGVÆNGETS SKOLE - F REMTIDENS SKOLE ! Helhedsskole – et udviklingsskoleprojekt 2012/13

2 B ALLERUP K OMMUNES VISION 2020 En højtpræsterende folkeskole

3 B ALLERUP KOMMUNES VISION FOR FREMTIDENS SKOLE Alle børn lærer optimalt i skolen Alle skaber fællesskaber i skolen Skolen mestrer fornyelse Så hvordan skaber vi forandring og forankring der giver mening for elever, forældre og ansatte på Rugvængets skole?

4 R UGVÆNGETS SKOLES UDVIKLINGSMÅL At Helhedsskolen sikrer eleverne gode kompetencer såvel, personligt, socialt som fagligt så de kan udvikle sig til aktive livsduelige borgere, der tager del i fritidslivet, foreningslivet og samfundslivet At Helhedsskolen sikrer et mangesidet og tæt samarbejde med skolens parter (forældre, pædagoger/ BFO / Klub, lærere, erhvervslivet og forvaltningen) At Helhedskolen styrker og udvikler faglige, didaktiske og pædagogiske kompetencer sammen med personalet

5 M ÅL OG V ISION FOR R UGVÆNGETS SKOLE At være skole for alle distriktets børn og specialtilbuddenes børn At være en skole der gør en forskel – have et godt image At arbejde inkluderende i alle fællesskaber At udvikle forudsætninger, lyst, læring til at få og indgå i et indholdsrigt fritidsliv.

6 M ÅL OG VISION FOR R UGVÆNGETS SKOLES HELHEDSPROJEKT Målet med helhedsskolen er at give børn og unge en skolegang der styrker dem sprogligt, socialt og kulturelt til at blive aktive medborgere i såvel lokal- som samfundet og som verdensborgere. Der arbejdes målrettet med at øge børn og unges muligheder for livslang læring og livsduelighed gennem pædagogisk pertinens, kontinuitet og integration

7 H ELHEDSSKOLE 2012/13 Tirsdag og onsdag som projektdage fra kl. 8-15 i indskolingen, kl. 8- 13,35 på mellemtrinnet og gennemsnitligt 12 lektioner på de to dage i udskolingen – efter aftale med lærerne Man-, tors- og fredag som almindelige skoledage med skema som vi kender det ???? Projektdage giver mulighed for fordybelse, flow i læringen og aktiviteter ud af ’skolen’ – udematematik, natur og teknik on location m.m.

8 L ÆRING I HELHEDSSKOLEN Der arbejdes i tværfaglige forløb – forskningen viser at det er den bedste læring for de fleste børn Der arbejdes med kurser, hvor indlæring har et større fokus med et specifikt mål Der arbejdes med faglig fordybelse på forskellige niveauer og i forskellige fag og fagkombinationer Der arbejdes med læring gennem oplevelser, bøger, IKT og forskellige læreprocesser / metoder Der arbejdes stadig udfra Fælles mål, med Nationale test og afgangseksamen

9 I NDSKOLINGEN Arbejder med lærere og pædagoger over hele dagen Arbejder med et tema på årgangen Inddrager nærmiljø så meget som muligt Talelæseklasserne deltager til kl. 13,35 og så vidt muligt i temaet Høreklasserne deltager, hvor det giver mening Andre læreprocesser tages i brug som fx CL Storyline og musisk / kreative læreprocesser Læringsmiljøet vil bære synligt præg af aktivitet

10 M ELLEMTRINNET Arbejder på at fordybe sig fagligt Arbejder med holddeling på tværs af klasser og måske årgange Arbejder på at inddrage klubberne i deres temaer Øger aktiviteter ud af huset Arbejder med andre læringsmetoder så som CL, MI og læringsstile Arbejder praksis og oplevelsesorienteret Gange og fælles arealer bærer præg af andre læringsmiljøer

11 U DSKOLINGEN Arbejder med faglig fordybelse Arbejder med både hold og niveaudeling Samarbejder med ungdomsuddannelses- institutionerne Samarbejder med erhvervslivet – erhvervsklasser Undersøger og besøger lokaliteter der understøtter både den personlige, sociale og faglige udvikling på vej mod afgangseksamen og ungdomsuddannelse

12 F ORÆLDREINDDRAGELSE Besøg på arbejdspladser Praktikanter Deltagelse på projektdage Deltagelse på ture ud af ’skole’ Forældrekartotek Lektiehjælp ????? Hvad tænker du?


Download ppt "R UGVÆNGETS SKOLE - F REMTIDENS SKOLE ! Helhedsskole – et udviklingsskoleprojekt 2012/13."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google