Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen."— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen

2

3 Regeringen Vejle Kommune Bredagerskolen

4 Mål og Indhold De 3 mål (loven)
Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de kan blive så dygtige de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

5 Der er formuleret tre overordnede indsatsområder
En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få klare mål og regelforenklinger

6 Der er formuleret fire nationale resultatmål
Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år. Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år Elevernes trivsel skal øges

7 Understøttende undervisning Åben skole
Noget af det nye Understøttende undervisning Åben skole Bevægelse (bevægelse, lære, samarbejde) Lektiehjælp/faglig fordybelse

8 • Forhøjelse af dansk i 4.-9. klasse med én lektion om ugen
Flere fagopdelte timer og understøttende undervisning Med den længere og varierede skoledag indføres følgende ændringer af timefordelingen: • Forhøjelse af dansk i klasse med én lektion om ugen • Forhøjelse af matematik i klasse med én lektion om ugen • Indførelse af engelsk i 1. og 2. klasse med én lektion om ugen • Forhøjelse af idræt i 1. klasse med én lektion om ugen • Forhøjelse af musik i 1. og 5. klasse med én lektion om ugen • Forhøjelse af håndværk og design i 4. klasse med én lektion om ugen • Indførelse af 2. fremmedsprog i 5. klasse med én lektion om ugen og i 6. klasse med to lektioner om ugen • Forhøjelse af timetallet i natur/teknik i 2. og 4. klasse med én lektion om ugen • Indførelse af valgfag fra 7. klasse med to lektioner om ugen • En ugentlig lektion fra 8. klasse i geografi flyttes til 7. klasse, således at der sker en udjævning af timerne mellem de to klassetrin. Se JK’s bilag

9 Nye Fælles Mål bliver frivillige det første år
[ ] De nye forenklede Fælles Mål bliver frivillige for skolerne og kommunerne at arbejde med i skoleåret 2014/2015, hvor folkeskolereformen træder i kraft. Det har folkeskoleforligskredsen besluttet.

10 Vejle Kommune

11 Skolereformen Om processen Klarhed i præmisser og forventninger.
Tillid og tiltro til skoleledere og medarbejdere. Plads og arbejdsro. Og en proces, der er …… … ”Fælles opgave for skolens interessenter” … ”Gennemført i konstruktivt samarbejde”

12 Mål og Indhold De 3 mål (loven) De 6 principper (skolen i bevægelse)
Gøre en god skole bedre De 3 mål (loven) De 6 principper (skolen i bevægelse) De 10 signaler (udmøntnings notatet) Revideres vinter 13/14 - Inkludere opfølgningsmodel

13 Mål og Indhold De 6 principper (skolen i bevægelse)
Skolens opgave er at bevæge og at bevæge sig – for at sikre optimale udviklings og læringsbetingelser. Skolen skal sikre at alle børn og unge møder nærværende voksne – hver dag. Skolen danner mennesker der mestrer livet og læring. Skolen bygger på elevernes mod på og lyst til læring. Skolen udvikler fleksible og innovative organisationsformer. Skolen er en del af samfundet – samfundet er en del af skolen.

14 Nytænke organiseringen af læring og organisering af skoledagen.
Mål og Indhold De 10 signaler (udmøntnings notatet) Spændende, sammenhængende og afvekslende skoledag med høj faglighed og høj trivsel. Nytænke organiseringen af læring og organisering af skoledagen. Sammenhæng og integration mellem faglektioner og understøttende undervisning. Integrere inklusionsindsatsen i reformarbejdet. Arbejde i teams som fundament for gennemførelsen og udbredelsen af reformen. Den digitale skole som grundsten for reformen. Den åbne skole i samspil med omverdenen. Læring skabes i samspil mellem mange kompetencer - inkl. pædagoger. Forældre og skolebestyrelser bidrager til skolens virke. Inddragelse af elever er en forudsætning for udvikling.

15

16 Bredagerskolen Den samme retning, vi bygger på det, der virker – vejen derhen og hvad vi vil gøre til vores styrker – godt på vej Allerede engelsk fra 0. i år Allerede lektiehjælp i Midgård to timer om ugen i år Allerede samarbejde med Ungdomsskolen og musikskolen

17 Kriterier ind i sammenhængende dag
Klar struktur – klart koncept – tydelig dagsorden Eleverne kender målet for den sammenhængende dag, for struktur og organisering og for arbejdsformerne Der er tid og rum for arbejdet med elevernes læringsmål og arbejdet med evaluering og feedbackprocesser Der skabes rum for varierede arbejdsformer og projektforløb med tydelige læringsmål for den enkelte elev side 17

18 Faglig fordybelse – to klokketimer frivilligt i skoleåret 2014/2015
Asgård 0.-2. 8.15 14.15 Faglig fordybelse – to klokketimer frivilligt i skoleåret 2014/2015

19 Midgård 3. årgang 30 klokketimer
8.15 14.15 Faglig fordybelse – to klokketimer frivilligt i skoleåret 2014/2015

20 Midgård 4. – 6. årgang 33 klokketimer
8.15 14.15 15.15 Lektiehjælp/Faglig fordybelse tre klokketimer – frivilligt i skoleåret 2014/2015

21 Faglig fordybelse – to klokketimer frivilligt i skoleåret 2014/2015
Udgård klokketimer 8.15 15.15 Faglig fordybelse – to klokketimer frivilligt i skoleåret 2014/2015

22 SFO I SFO II

23 Det er målet Eleverne skal ikke opleve fag + understøttende uv. + bevægelse, men en hel god skoledag Skolehjemsamarbejdet skal stå stærkt

24 Den tætte relation – feedback og feedforward Sund skole - bevægelse
Praktisk/ musiske Bredagerskolen Internationalt samarbejde Skolehjems-samarbejdet Naturfaglig dimension & innovation Andre samarbejdspartnere – åben skole

25 Elefanten skal spises i bidder


Download ppt "Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google