Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Gruppe - Hvidovre. Information og kommunikation Formålet er at fremme informationen og kommunikationen mellem de to institutioner og gøre børnene og de.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Gruppe - Hvidovre. Information og kommunikation Formålet er at fremme informationen og kommunikationen mellem de to institutioner og gøre børnene og de."— Præsentationens transcript:

1 Gruppe - Hvidovre

2 Information og kommunikation Formålet er at fremme informationen og kommunikationen mellem de to institutioner og gøre børnene og de voksne fortrolige med Forskellige informationsplatforme. Vi ønsker, at udarbejde en kommunikationsmodel for hvordan, vi gensidigt får udbredt kendskabet til hinandens og fælles aktiviteter. Vi bruger Julekalenderen som et eksempel på hvordan, vi fremover kan kommunikere om aktiviteter og projekter. Nationalperspektiv - Pallesgavebod Nøglebegreb: Roller og relationer

3 Forløb Opstart Skolebibliotekarerne informeres på møde. Information til lærerne sendes til skolebibliotekarerne og lægges på Fællesnet og evt. på lærerintra. Skolebibliotekarene lægger dagenslåge ud på intranettet på skolerne. Særlig indsats Historiefortælling og forløbet finder sted på én skole.

4 Evaluering Hvor mange besvarelser i forhold til sidste år? Deltagelse på skolerne: Hvor mange klasser får lagt Spifh på klassens opslagstavle /Nyt fra biblioteket /som link i klassens genveje? Særlig deltagelse for klasserne der får historie intro? Hvor skal det ligge for at give bedst reklame og omvendt ikke støj.

5 Børn formidler Formål er at fremme børnenes digitale dannelse og bringe legen ind på biblioteket. Vi bruger Finurlige ord (fællesudviklingsprojekt om faglig læsning) som eksempel på hvordan børn kan arbejde med videofremstillinger. Nøglebegreb: Lærings- og oplevelsesrum

6 Forløb Læse uge 6 På skolebibliotek Speak’en – elevernes 1 minutes tale filmes af elever og Moviemaker ruges til at indsætte startbillede med elevens navn. Vinterferie uge 7 På folkebibliotek Konkurrence. Filmklippene lægges på hjemmesiden, vises på infoskærme, tv, med datakanon i det fysiske bibliotek. På hjemmesiden kan man gætte på interessen. Afslutning Gæt sendes til den deltagende klassen i uge 9, så de kan også kan se dem.

7 Evaluering Hvor mange film produceres? Hvor mange gæt kommer der på hjemmesiden? Hvad synes udvalgte deltagere om forløbet?

8 Børn nominerer Formålet er at understøtte børns demokratiske dannelse, kvalificere børns brug af internettet ved at bruge alle Orla-sitets funktioner. Vi bruger Orla-prisen som platform. Nøglebegreb: Lærerings- og oplevelsesrum

9 Forløb Start Indkøbt 1 sæt bøger centralt til hver skole, og hver skole køber et sæt selv. Læse uge 6 Hver klasse har bogsættene i en dag. Klassen deles i 6 grupper hvis der er 6 bøger. Læser og vurdere bøgerne ud fra et skema med ca. 30 min pr bog. Skema: Tekst, målgruppe, billeder, stemning, Afstemning – hver enkelt elev har én stemme Stemmekort udarbejdes af projektgruppen og sendes med bøgerne Folkebiblioteket: Orla på hjemmesiden. Skolebibliotekarer samler resultater, sendes til gruppen (os). Resultat offentliggøres på folkebibliotekernes hjemmeside og linket lægges på skoleintra. Opfølgning Efter den national afgørelse oplyses skoler om lokal og national vinder. Plakater og hjemmeside?

10 Evaluering Afventer erfaringer fra første forløb. Overvejer interview med læsevejledere, skolebibliotekarer, lærere.

11 Verdensborger 2 aktiviteter under udarbejdelse – med udgangspunkt i Hele verden i skole. U-lighedsspil Nøglebegreb: Medier og Læringsressourcer Lærings- og oplevelsesrum Roller og relationer

12 DJEEO Digitale undervisningsspil DJEEO Education undervisningsspil bygger på motion, IT,samarbejde og kommunikation. Spillene sender eleverne ud på et digitalt orienteringsløb med indbyggede faglige opgaver. Virtuelle spil og oplevelser DJEEO Play kan tjene alskens formål med udgangspunkt i motion og samvær. De virtuelle spil og oplevelser kan anvendes som tilbud til vidt forskellige målgrupper. Nøglebegreb: medier og læringsressourcer.


Download ppt "Gruppe - Hvidovre. Information og kommunikation Formålet er at fremme informationen og kommunikationen mellem de to institutioner og gøre børnene og de."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google