Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tilsyn Aabenraa Friskole 2010

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tilsyn Aabenraa Friskole 2010"— Præsentationens transcript:

1 Tilsyn Aabenraa Friskole 2010
Birgitte Boelt, Pædagogisk konsulent Center for Undervisningsmidler, Aabenraa

2 Friskoleloven (Eksternt tilsyn)
Stk. 2. Forældrekredsen vælger for højst 4 år en eller flere personer til at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk og hvis skolen er omfattet af § 8 a, stk. 4, historie samt med, om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Den eller de tilsynsførende skal endvidere påse, at skolen opfylder kravet i § 1, stk. 2, 4. pkt., og at undervisningssproget er dansk.

3 Tilsyn 2010 Faglig evalueringseftermiddag (4/3) Faguge (16/3 og 17/3)
Samtale med skolens leder Morgensamling Konklusion på tilsyn skoleåret

4 Grundfag: Fra 6. -9. klasse Fællesmål 2
Ønske om faste grundbøger i 8. og 9. klasse Måske skifte system i hele udskolingen . Supplere med andet materiale - nettets muligheder (Alinea f.eks.) Tendens flere bærbare blandt elever.

5 Natur og Teknik/geografi / biologi
Brug for ekstra faguge i 7 .klasse Besøg på Landbrugsskole skal ind i årsplanen. Lejrskole:Shoppe- tur -cykeltur ?? Kontinenter: Skal alle gennemgås? Skolens opgave er at give børn andre oplevelser. Fællesmål 2 Videndeling

6 Indskoling / specialundervisning
Sammenligning med Fællesmål 2 – trinmål Øget faglighed Sjovere at være faglig – flere muligheder (Alinea) Fagfordybelse (hel dag) Grundfag – ikke så flydende faggrænser som før. Spec. Undervisn: Kurser à 10 uger, foregår i og udenfor klassen. Mere struktur end før.

7 Opsamling af evaluering:
Øget faglighed Fællesmål 2 Samfundets krav (Pisa- undersøgelser m.m.) Nyuddannede lærere Godt med faglig evaluering – nye og konstruktive idéer

8 Faguge: Biologi og geografi
Opgaver: Teori og praksis Geografi: Højdekurver, jordbundens opbygning, istidslandskabet, vulkaner m.m. Biologi: Skoven og fødekæder Formidling: Fremlæggelse inden næste opgave påbegyndes

9

10 Dansk/Kristendom/Historie (Bh.kl., 1. og 2. kl.)
Fælles oplæsning (døden) ”Engle”

11

12 Historie Del af grundfag
Kræver derfor at skolens lærere er meget opmærksomme på at faget ikke ”glemmes” Detaljeret fagbeskrivelse af faget (findes på hjemmesiden under fagplaner) – kan man læne sig op ad.

13 Matematik 6. og 7. kl. 6. klasse: Mønstre
7. klasse: Måling og beregning Elever: Meget koncentrerede om opgaverne – arbejdsro og fordybelse. Lærerudsagn: ”Faguger gør det muligt at fordybe sig – det er godt”

14 Fysik og billedkunst 3.-5. klasse
Kursus i loddekobling Opfør et hus med grund, som der skal sættes lys i. Meningsfuldt samarbejde mellem to fag. Anvendelses- værdi.

15

16 Interview med elever fra 5. klasse
Hvad er værdien af fag- og emneuger? Man slipper for et fag som matematik..(:0 Minisamfund: Det allerbedste – der oplever man den virkelige verden (voksenverdenen – det omkringliggende samfund)

17 Samtale med skoleleder
Målet med fag- og emneuger: Fordybelse, anden struktur: Både børn og voksne afprøver nye sammenhænge. Systematisk evalueringskultur (faglig evaluering i år) Fællesuger: Friskoletænkning at arbejde på kryds og tværs. Mere fagdebat på skolen. Øge den faglige bevidtshed. Husk i det faglige løft også grundværdier som ligeværd mellem det faglige og det musisk-kreative. Friskolen er ved at genfinde sig selv. Trivsel, den enkelte, samarbejde skal spille sammen med nye krav. Fællesmål 2: ”Metoden til at skabe sig det frirum, som hedder friskole”. Kulturen fra friskoler kan åbne døre Friskolens platform: Vi er en forældrefriskole

18 Morgensamling Ugens tema/emne: ”Dansens historie” Dannelse Fællesskab
Lytte Tage hensyn Den mundtlige fortælletradition Friskolen når den er bedst!

19 Friskolen på vej mod nye tider
En skole i udvikling Synlig ledelse Øget faglighed Nye lærere Godt skoleklima Forholder sig til tidens krav. Nye bygninger – mere plads. God vind fremover…..


Download ppt "Tilsyn Aabenraa Friskole 2010"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google