Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

De pædagogiske læreplaner i dagplejen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "De pædagogiske læreplaner i dagplejen."— Præsentationens transcript:

1 De pædagogiske læreplaner i dagplejen.
Pædagogisk dag for Dagplejen, Bulderby d. 24. maj 2008.

2 Barnets alsidige personlighedsudvikling.
Socialministeriet skriver følgende: I dagtilbud skal børn kunne opleve mange relevante invitationer til at få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer. Det sociale og kulturelle liv i dagtilbud skal give plads til at børn kan udfolde sig som stærke og alsidige personer. Det sociale liv i dagtilbud skal give mulighed for, at børn oplever sig som værdifulde medlemmer af et fællesskab.

3 Barnets alsidige personlighedsudvikling.
I dagplejen betyder det: Dagplejeren med en værdsættende og anerkendende pædagogik viser det enkelte barn positiv interesse. Dagplejeren interesserer sig for det barnet er optaget af. Dagplejeren skaber et stimulerende miljø, hvor børnene kan udvikle deres læring. Det enkelte barn skal have mulighed for at udvikle sin egen personlighed og et positivt selvværd.

4 Sociale kompetencer. Socialministeriet skriver følgende:
Børn skal anerkendes og respekteres som de personer, de er, og de skal opleve at høre til. Børn skal opleve tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i et dagtilbud, der er kendetegnet ved rummelighed og ved, at der tages afstand fra mobning, drilleri og usynlig udskilning. Børn skal inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere, der samarbejder med andre, og er med i demokratiske beslutningsprocesser.

5 Sociale kompetencer. I dagplejen betyder det:
Barnet skal mærke, at det er betydningsfuldt for gruppen. Tonen mellem børnene og mellem dagplejeren og børnene skal være god. Dagplejeren er rollemodel også i forhold til forebyggelse og løsning af konflikter. Dagplejeren må give børnene mulighed for at deltage aktivt i hverdagslivet og planlægningen heraf.

6 Sprog. Socialministeriet skriver følgende:
Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer. Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal. Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler og IT, herunder have mulighed for at arbejde med computere.

7 Sprog. I dagplejen betyder det:
Dagplejeren må tale meget med børnene, på en måde som de kan forstå. Dagplejeren må lytte til børnene og følge op med spørgsmål, så hun inspirerer dem til at udvikle deres sprog. Dagplejeren må dagligt læse og kigge bøger med børnene. I dagligdagens praktiske arbejde findes mange muligheder for at børnene kan tilegne sig forståelse for tal og bogstaver.

8 Krop og bevægelse. Socialministeriet skriver følgende:
Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved deres krop og ved at være i bevægelse samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner og bevægelser i både fri leg og tilrettelagte fysiske udfordringer. Børn skal leve under betingelser, som styrker deres fysiske sundhed, herunder forhold som ernæring, hygiejne og aktiv livsstil. Børn skal have mulighed for aktivt at udforske og tilegne sig den fysiske og kulturelle verden gennem alle sanser. Børn skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner og støttes i at udvikle forståelse for egen og andres kropslighed.

9 Krop og bevægelse. I dagplejen betyder det:
Barnet skal have mulighed for at bevæge sig og bruge sin krop både ude og inde. Fin- og grovmotorisk. Dagplejeren må sørge for at en sund kost og en god hygiejne er en selvfølgelig del af hverdagen. Dagplejeren må i dagligdagen tale med børnene om kroppen og dens funktioner.

10 Naturen og naturfænomener.
Socialministeriet skriver følgende: Børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at være i naturen og at udvikle respekt for natur og miljø. Børn skal kunne erfare naturen med alle sanser, og opleve den som et rum for leg og fantasi og som rum for både vilde og stille aktiviteter. Børn skal have mulighed for at få mange og forskelligartede erfaringer med naturen og naturfænomener, samt for at opleve naturen som et rum til at udforske verden.

11 Naturen og naturfænomener.
I dagplejen betyder det: Dagplejeren må give barnet mulighed for at være ude i naturen og opleve den med alle sanser. Dagplejeren er rollemodel og må vise interesse for naturen, fortælle børnene om det de møder samt vise hensyn til alt levende og respekt for miljøet.

12 Kulturelle udtryksformer og værdier.
Socialministeriet skriver følgende: Børn skal møde voksne, der selv er aktive kulturbrugere, og støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer. Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og med skabende kulturel aktivitet. Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger.

13 Kulturelle udtryksformer og værdier.
I dagplejen betyder det: Dagplejeren må finde muligheder for børns eget skabende arbejde både i dagplejehjemmet, udendørs osv. Dagplejeren må inddrage barnet i det lokale kulturmiljø med dets traditioner. Dagplejernes dag, jul, påske osv. Sang, musik, dans, tegning, maling og formning er former for kultur, som dagplejeren kan give børnene mulighed for at prøve i hverdagen.

14 Fotodialog – hvorfor? Mål med arbejdet med fotodialog:
Konkret metode til arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Mekanikerens tjekliste. Bevidstgørelse af den viden man i forvejen har om børnene. Sætte navn på selvfølgeligheder.

15 Fotodialog – hvordan? Metode til arbejdet med fotodialog:
Brug af fotos fra dagligdagen. Fokus på et barn eller et tema. Skiftevis spontane og planlagte aktiviteter/læringssituationer. Brug skemaet. Hjælp hinanden i dagplejegruppen. Gem det til eget brug eller barnets bog.

16 Fotodialog – hvordan? Eksempel på fotodialog:
Eksempel med ”Noah og Sofie i gårdhaven” indsættes her…


Download ppt "De pædagogiske læreplaner i dagplejen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google