Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hjerterum og opsøgende funktion

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hjerterum og opsøgende funktion"— Præsentationens transcript:

1 Hjerterum og opsøgende funktion
At arbejde ud fra et anerkendende og inkluderende perspektiv

2 Hvordan opstod visionen
Stort hus med mange børn og voksne Børn søgte ind i vores små obs. klasser for at finde ro Ønske om en struktur med faste nære voksne der har tid Ønske om fokus og opfølgning på enkelte børn og klasser Ønske om stadig at kunne bevare øvrige aktiviteter i huset

3 Rummelighedsteamet opstod
Open space med fokuspunkt på et pmøde Hvad består funktionen i og hvem kunne tænke sig at byde ind Et stadigt perspektiv på SFOens tiltag omkring fællesskab og inklusion Hvem sidder i vores rummelighedsteam: SE-vejleder, Elevmæglere, Familieklassepæd., lektiecaféansvarlig, obs.kl. koordinator, ledelse, øvrige som har tider i rummet Mødeaktivitet Status og evaluering

4 Hjerterummet Hjerterummets funktion:
at skabe et rum hvor der er mulighed for at have en rolig stund og hygge sig med små aktiviteter. at rummet er åbent hver dag med faste voksne som på skift har rummet. at der er nærhed og tid til en snak samt fred og ro til at have en stund for sig selv. rummet skal være hyggeligt og der skal være legetøj, samt materialer til diverse små aktiviteter. Hjerterummet er et tilbud til alle børn. Visse børn kan i en periode have hjerterummet, som et sted de skal henvende sig, når de skifter aktivitet, eller ikke ved hvad de skal lave. Hjerterummet er ikke en skammekrog, hvor man bliver sat, men tilbydes som en mulighed og støtte til at skabe en god dag for barnet og give barnet et pusterum i en hektisk hverdag. Legetøj og aktivitetskasser ryddes op hver dag og lukkes inde i et skab. Dette for at sikre en god ansvarlighed omkring tingene og sikre at hjerterummet altid kan åbne og fungere, fordi tingene er til rådighed. Så derfor må disse kasser og legetøj ikke udlånes til brug andre steder. Hjerterummet skal have den funktion med ro og fordybelse, faste regler, faste voksne og tydelighed, som der er i vores indskolingsobservationsklasser

5 Opsøgende funktion Opsøgende funktion
Der skal være en pædagog hver dag, som har opsøgende arbejde. Det opsøgende arbejde består i at få skabt meningsfulde relationer til husets mest sårbare børn. Som opsøgende pædagog går man jævnligt runder og har øje for børn som ”hænger” eller er kede af det. Målet er at få børnene ind i fællesskaber, aktiviteter og danne grobund for venskaber. Overordnet er målet at give barnet en god dag og gode oplevelser Den opsøgende har tid og ro til at være nærværende og snakke med børnene samt hjælpe og støtte dem. Funktionen kan både bestå i at følge børn til aktiviteter, løse små konflikter, observere samt skabe en relation til barnet. Børnenes relationer og venskaber er omdrejningspunktet i funktionen. Få børn ud af en negativ spiral ved at bruge en anerkendende tilgang. Organisering af hvordan børn bliver fokusbørn sker via daglig observation og skriftlig/mundtlig kontakt til primærpædagogerne. Primærpædagogerne har stadig et ansvar for at følge op på egne børn. Hvis primærpædagogen har prøvet at finde på løsninger for barnet og har brug for at der sker mere, kan man give det videre til de voksne som har den opsøgende funktion. De primærpædagoger der har andre store aktiviteter i gang om eftermiddagen, kan også her få hjælp af de voksne som har den opsøgende funktion. Forældrene kan inddrages hvis der er brug for at der sættes noget særligt i gang. F.eks. tid i Hjerterummet – tid sammen med den opsøgende. Indkøring af nye børn løbende sker gennem Hjerterummet for at skabe en tryg start

6 Regler for Hjerterummet
Hjerterummet åbner kl hver dag. Fra kl. 13 – er der klargøring af rummet. Rummet lukkes lige efter skoletid og låses op igen af den som er hjerterumsansvarlig. I hjerterummet er der ro Der er mulighed for at lege med legetøj, høre musik/historier på discmann (disse står på kontoret i en sort arkivkasse) Der er mulighed for at tegne, spille spil, lave lektier og diverse små sysler Hjerterummet er ikke et rum hvor man har værksted Den voksne skal kunne gå fra en aktivitet, hvis et barn har brug for hjælp I det bagerste rum kan der leges med puder, bygges huler osv. Hvis det kan foregår under ordnede forhold Der ryddes pænt op og tingene stilles i skabe eller på kontoret Der spilles kun computer på nettet i sjældne tilfælde Hjerterummet har en computer med tilhørende spil på kontoret som må bruges

7 Hjerterum og Lektiecafé
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Martina Flemming I Hjerterummet 2.c Tanja Karina Astrid Sofie Morten I astronauten 2.b

8 Skema fokusbørn Dato: Klasse: Navn: 1 liste for hver klasse:
Legeaftale: Melde tilbage ved skift af aktivitet Sættes i gang med en aktivitet Hjælp til struktur Være en del af et fællesskab Være med til fælles lege, kunne samarbejde i gruppe Hjælp til konfliktløsning Guidelines til hvordan jeg kommer ud af en konflikt eller undgår at komme i en konflikt Observering: Hvad Hvor Hvem Hvordan Andet:


Download ppt "Hjerterum og opsøgende funktion"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google