Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forædremøde den 24.09.2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forædremøde den 24.09.2012."— Præsentationens transcript:

1 Forædremøde den

2 Fra mere til bedre. Ressourcerne på daginstitutionsområdet bliver fortsat beskåret, så vi er nød til at se på daglig praksis, og hvordan kan vi optimerer den daglige indsats til glæde for børnene. Hver pædagog skal i dag passe 10,5 barn og vikar dækningen er 7 timer pr. uge Her i Holbøllsminde er der nogle ting vi allerede har gjort i et samarbejde mellem forældre og personale.

3 Eksempler på hvordan forældrenes medvirken er med til at sikre pædagogerne får mest mulig tid til samvær med børnene. Forældrekaffen Party service, hjælper ved arrangementer med praktik arbejde Fællesspisninger ved arrangementer, sommerfest Arbejdsdage Det har stor betydning ved sammenkomster, at I som forældre yder så stort et bidrag. Fra mere til bedre - en lille historie fra hverdagen- historien om 12 par gummistøvler.

4 Plads til nærvær, ro og fordybelse
Aktivitetspædagog Aktivitetspædagogen har lov til at fordybe sig med sin børnegruppe, og skal ikke deltage i opsyn, praktiske opgaver, tage mod børn etc. Tilrettelægger aktiviteter der henvender sig til en nøjere defineret gruppe . Gruppen består som reglen af 4 – 6 børn ad gangen, temaerne kan varierer meget, Sprog, få øje på hinanden, motorik, udvikling af sociale kompetencer. Relationspædagogen Mindst en af relationspædagogerne er hele tiden i bevægelse, og opgaven går især ud på at hjælpe børnene ud og ind i børnefællesskabet. Vi motiverer og understøtter de lege børnene selv sætter i gang. I vil ofte se en pædagog sidde og observerer børnene i deres leg – en bevidst handling for at få fornemmelse for , hvordan vi bedst bakker op omkring det enkelte barn . Ugeskema Mandag Aktivitetspædagoger : Dorte og Sigrid Tirsdag : Alder inddelte grupper Tema i august / september. Det personlige indre Tema oktober/ november Det sociale Onsdag aktivitetspædagoger Susanne / Katja Torsdag Maddag , alders inddelte gruppe Fredag Aktivitetspædagoger Katja/ Kevin fredag samling

5 Ro og fordybelse Udover de planlagte aktiviteter, opstår gennem dagen mange små, fordybelses muligheder. Nogle er selvvalgte af børnene, andre er tilrettelagt af de voksne. Næsten hver dag, sidder en mindre gruppe børn og tegner, bygger lego, laver perle plader, ”Grotten” er også hjemsted som mange selvvalgte aktiviteter, som købmand og familie lege I køkkenet har vi gennem dage flere opgaver som løses, sammen med nogle børn, udvælgelsen sker ud fra pædagogiske overvejelser, her bliver bl.a. valgt de børn, der er så selvhjulpne, at de ikke søger den store voksen kontakt, så er det oplagt at få lidt tid med dem, mens vi hjælpes med at ordne i køkkenet. Megen fordybelse foregår med at se og undres over naturen, en snegl kan der bruges rigtig meget tid på.

6 En historie fra hverdagen

7 12 par gummistøvler

8 Spisning og læreplaner

9 Læreplans grupper Grupper 1 :Katja personlige og sociale udvikling
Gruppe 2: Dorte Sproglige udvikling Gruppe 3: Susanne motoriske udvikling Gruppe 4: Kevin Natur og naturfænomener Gruppe 5: Sigrid Kulturelle udtryksformer og værdier


Download ppt "Forædremøde den 24.09.2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google