Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kontakt forældre møde 12. Oktober 2011.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kontakt forældre møde 12. Oktober 2011."— Præsentationens transcript:

1 Kontakt forældre møde 12. Oktober 2011

2 Dagsorden Konkretisere retningen for vores arbejde i år
Vision 2020 – Læring uden grænser Visionen Hvad gør skolen i forvejen Processen herfra Forældres bidrag til læringsmiljø Præsentation Kommentar og bidrag Præsentation af bestyrelsens fokus i 2011 Sommerfest: Resultat og evaluering Eventuelt

3

4 Vision Børn og unge lærer uden grænser - de udnytter og udvikler deres ressourcer og potentialer maksimalt. Voksne indretter strukturer og organisation, så de til enhver tid fremmer børns læring.

5 Udgangspunkt Faglighed Fællesskab Fremsyn
Faglige og personlige udvikling højt med fokus på kreativitet, problemløsning og innovation. Vi udvikler konstant de fysiske og mentale rammer Fællesskab Læringsmiljøer, der er præget af fællesskab, anerkendelse, deltagelse og stærke relationer Forældrene har en særlig forpligtigelse til at bidrage Fremsyn

6 Mål Ethvert barn og enhver ung yder sit bedste, gør sig umage og udvikler sig mest muligt. Alle børn og unge er bevidste om, at skolen er et af de første led i et livslangt læringsforløb. Enhver ung gennemfører en ungdomsuddannelse og er parat til videreuddannelse eller job. Medarbejdere og ledere anvender og udvikler deres kompetencer maksimalt. Forældre bidrager med deres ressourcer til alle børn og unges udvikling

7 Hvad bliver anderledes?
Udfordre hinanden og rammer Når ”noget” forhindrer at øge læringsmuligheder At udfolde børns og unges potentiel

8 Hvad gør skolen i forvejen

9 FAGLIGHED FÆLLESSKAB FREMSYN
FÆLLESSKAB FREMSYN FAGLIGHED LESSKAB FREMSYN FAGLIGHED FREMSYN FAGLIGHED FÆLLESSKAB SYN FAGLIGHED FÆLLESSKAB GLIGHED FÆLLESSKAB FREMSYN LESSKAB FREMSYN FÆLLESSKAB

10 Mål Børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere er sammen med politikerne ansvarlige for at løfte opgaven, så: Ethvert barn og enhver ung yder sit bedste, gør sig umage og udvikler sig mest muligt. Elevsamtaler. Dynamiske elevplanerne.

11 Mål Børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere er sammen med politikerne ansvarlige for at løfte opgaven, så: Enhver ung gennemfører en ungdomsuddannelse og er parat til videreuddannelse eller job. Brobygning – videndeling, samarbejde

12 Mål Børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere er sammen med politikerne ansvarlige for at løfte opgaven, så: Medarbejdere og ledere anvender og udvikler deres kompetencer maksimalt. Undervisningsvejledere. Relationel og ressourceorienteret tilgang til alle børn. Fagdidaktik. Test- og prøveresultater analyseres. Aktionslæring. Professionelle råderum og ansvar udfordres. Kompetenceudvikling i jobbet. Fundamentet i orden.

13 Mål Børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere er sammen med politikerne ansvarlige for at løfte opgaven, så: Forældre bidrager med deres ressourcer til alle børn og unges udvikling. Forældrene inddrages i skolens hverdag. I dagens program: Hvordan kan forældre øge børn og unges mulighed for at lære? Hvordan kan forældre arbejde med sociale normer og værdier, for at skabe det bedste læringsmiljø?

14 Derfor: tænker og handler vi i helheder og skaber sammenhænge i børn og unges liv Sundhedspolitik. Overgangene: børnehave-skole/GFO, indskoling-mellemtrin, mellemtrin-udskoling, udskoling-gymnasium.

15 Derfor: skaber vi produktive og innovative partnerskaber mellem skoler og institutioner Naturskolen, SG, SH og OS Overgangen til gymnasium. 9. kl – 1. G Biblioteket, gymnasiet og børnehaverne UCC samarbejde om professionsløft Steno - om sundhedsteater

16 Derfor: inddrager vi børn og unge i deres egne læreprocesser
målsætter, vejleder og evaluerer vi læringsmål for den enkelte i endnu højere grad Elevsamtaler. Udvikle dynamiske elevplaner/uddannelsesplaner. Undervisningsvejledere.

17 Derfor: udbygger vi samarbejdet med professionshøjskoler og forskningsmiljøer UCC samarbejde om professionsløft. Forskningsprojekt. Steno, teater, forskning om sundhedsteater. Sundhed og forebyggelsesfremme, sundhedsprofil, forskning.

18 Derfor: samarbejder vi på tværs med forældre, daginstitutioner, fritidsorganisationer, ungdomsuddannelser, nationale og internationale partnere og andre. Samarbejder omkring faglighed, didaktik og fagsprog. Overgangene: børnehave-skole/GFO, indskoling-mellemtrin, mellemtrin-udskoling, udskoling-gymnasium. Biblioteket, gymnasiet og børnehaverne Pleckgate School, skype, besøg.

19 Rather than work harder
Work smarter Rather than work harder

20 Forældres bidrag til læringsmiljø
Kultur og Værdier Mulighed for at lære I alle klasser indgår forældrene en aftale om en kodeks Omtale vigtighed af det sociale samvær Forældremøder: et rum til forventningsafstemninger Slogans på det Ordrup skole står for Temabank Ny kontaktforældres- og forventningsfolder Lektie tilbud De alternative Erfaringsdeling

21 Hvad er det VI står for? Brainstorming: Slogan

22 Bestyrelses særlig fokus
Tovholder Sparringspartner Involvering af elevrådet Forældres bidrag til læringsmiljø Formidling af forældres opgaver Skole-hjemsamarbejde, Sundhedsprojekt Fællesskab med fokus på arrangementer og traditioner IT systemer, der fungerer Medarbejdernes muligheder for kompetenceudvikling

23 Sommerfest Rekord overskud Flotte boder Hvad synes I?
Hvad kan vi gøre bedre Sende besked tidligere

24 Eventuelt


Download ppt "Kontakt forældre møde 12. Oktober 2011."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google