Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Deltagere Cirkelledere Cirkel I – målgruppe: normalklasser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Deltagere Cirkelledere Cirkel I – målgruppe: normalklasser"— Præsentationens transcript:

1 Deltagere Cirkelledere Cirkel I – målgruppe: normalklasser
Rie Thomsen, Aarhus Universitet (AU) Rita Buhl, ViaUC Randi Skovhus, ViaUC Cirkel I – målgruppe: normalklasser 2 UU-vejledere (Brøndby og Ishøj) 2 undervisere fra grundskolen (Brøndby og Ishøj) 1 fra SOSU*C 1 fra KTS 1 forældrerepræsentant 1 projektansvarlig (fra UU) Cirkel II – målgruppe: specialklasser 2 UU-vejledere (Hvidovre og Vallensbæk) 2 undervisere fra grundskolen (Hvidovre og Vallensbæk) 1 fra TEC 1 fra CPH West

2 Nuværende praksis 9. kl. 8. kl. Udfordringen Temauger
Afklarende kurser UEA UEA 5. og 6. klasse Introkurser Skal der arbejdes med efterfølgende Intro-til-intro Skills Praktik Uddannelsesplan UEA 0. og 4. kl. Klasselærerkurser Brobygning Uddannelsesmesser

3 Hvad vil vi? I forbindelse med UEA på 5. og 6. klassetrin vil vi bl.a. udvikle nye undervisningsmaterialer aktiviteter metoder samarbejdsformer samarbejdsrelationer Få grundskolelærerne til at undervise i UEA – UEA skal være en naturlig del af skolens/lærernes tanker i forbindelse med planlægning af undervisningen/skoleåret

4 Arbejdsmetode  forskningscirkler
Forskningscirkler har rødder i studiekredse og aktionsforskning og har som mål at udvikle indsigt og praksis hos både forskere og praktikere. Udbyttet er: Dybere forståelse for egen praksis Rum til at reflektere over og analysere egen praksis Mulighed for at afprøve nye ideer i samarbejde med kolleger Mulighed for at ændre praksis i egen organisation. Gode erfaringer med forskningscirkler – Preventing Dropout

5 Effekter Eleven får større kendskab til sig selv – evner, interesser
uddannelsessystemet egne veje og muligheder gennem uddannelsessystemet Mere kvalificerede valg af ungdomsuddannelse Ny viden, nye tilgange Nye samarbejdsformer vedr. UEA og erhvervsuddannelse Afprøvning og udvikling af nye aktiviteter/metoder Anbefalinger vedr. UEA og erhvervsuddannelse Spredning af ny viden til kolleger i UU, folkeskole og erhvervsuddannelse Refleksion over egen praksis

6 Forankring i hverdagen
UU afholder (klasse-)lærerkurser UU-vejleder deltager i planlægningsmøder med årgangs-/klasseteams Nye samarbejdsformer og -relationer på tværs af institutioner – evt. med UU som tovholder Grundskolen får en fagudvalgsformand for UEA Ungdomsuddannelsen får en UEA-kontaktperson UEA og UU er en naturlig del af grundskolens årsplan på skolen i klassen i de enkelte fag

7

8 Hvad er en forskningscirkel?
Forskningscirkler har rødder i studiekredse og aktionsforskning og har som mål at udvikle indsigt og praksis hos både forskere og praktikere. Udbyttet er: Dybere forståelse for egen praksis Rum til at reflektere over og analysere egen praksis Mulighed for at afprøve nye ideer i samarbejde med kolleger Mulighed for at ændre praksis i egen organisation. Forskningscirkler kan skabe et unikt rum for videndeling, udvikling og afprøvning på et ligeværdigt grundlag mellem forskere og praktikere. Det er en vej til praksisudvikling, som tager afsæt i et længerevarende samarbejde mellem forskning og praksis. Forløbet for en forskningscirkel er typisk at en gruppe praktikere og en eller to forskere samles om et tema/spørgsmål eller problemstilling, de mødes ca. hver 4. uge i 1 år, hvor de undersøger, reflekterer, læser og afprøver. De afslutter med et produkt, som kan formidle cirklens arbejde (konference, film, idékatalog, prezi, mv.)

9 Aktiviteter i forskningscirklerne ’UEA og Erhvervsuddannelse’
De to forskningscirkler ’UEA og Erhvervsuddannelse’ har tre cirkelledere og op til 16 deltagere fra de 4 kommuner som UU:Center Syd samarbejder med. Deltagerne kommer fra henholdsvis UU, folkeskoler, erhvervsuddannelser og forældre. Cirklernes arbejde igangsættes primo oktober 2013 og afsluttes september For hver cirkel afvikles i alt 8 cirkelmøder (6 cirkelmøder à 3 timer og 2 cirkelmøder à 6 timer). Dertil kommer 1 midtvejsmøde i februar 2014 ca. 2 timer. Her deltager forskerne og UU:Center Syd. Forløbet afsluttes med en konference/læringsdag (4 timer). Her yder forskerne sparring vedr. program og medvirker med korte oplæg. UU:Center Syd er konferencearrangør og afholder evt. udgifter i forbindelse med konferencen. Cirklernes produkt er konferencen og de præsentationer, som foretages der.

10 Invitation til deltagerne
Du læser denne tekst fordi du har fået tilbud om at deltage i et udviklingsprojekt vedr. UEA, brobygning, introkurser mv. Projektet skal give dig tid og rum til at udvikle din praksis i samarbejde med andre og på tværs af organisationer. For at støtte op om det udviklingsprojekt, du gerne vil lave, deltager du i en forskningscirkel. I forskningscirklen er der ca. 8 deltagere, som samarbejder om forskellige udviklingsprojekter. I cirklerne diskuterer vi projekterne, giver hinanden ideer og vi har midler til at invitere oplægsholdere og købe bøger. Hvert møde begynder med frokost og vi lægger vægt på både at være både faglige og sociale. Resultaterne af arbejdet i forskningscirklen skal være lige til at omsætte i praksis, fx undervisningsforløb, idékataloger eller noget helt tredje som opstår undervejs. Du får tid til arbejdet…


Download ppt "Deltagere Cirkelledere Cirkel I – målgruppe: normalklasser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google