Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tryllefløjten tilbyder børnene kulturelle oplevelser indenfor drama, kunst, kulturhistorie og musik i børnehøjde i tæt samarbejde med kulturinstitutioner.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tryllefløjten tilbyder børnene kulturelle oplevelser indenfor drama, kunst, kulturhistorie og musik i børnehøjde i tæt samarbejde med kulturinstitutioner."— Præsentationens transcript:

1 Tryllefløjten tilbyder børnene kulturelle oplevelser indenfor drama, kunst, kulturhistorie og musik i børnehøjde i tæt samarbejde med kulturinstitutioner.

2 Børnene får udfordringer til at udvikle selvstændighed og socialisering. Tryllefløjtens pædagogisk praksis er skiftevis struktureret og børnenes selvvalgte aktiviteter. Børnene tilbydes lærings rum til at eksperimentere med deres kompetencer. Følgende sider belyser de pædagogiske værktøjer og begreber, som er en vigtig del af pædagogisk praksis. I sidste sætning: tilføj evt. Tryllefløjtens pædagogiske praksis

3 Samling Samling er et læringsrum, hvor vi arbejder med at udvikle følgende kompetencer hos børnene: at lytte, at koncentrere sig, udvikle sprog og sprogforståelse, lære at modtage kollektive beskeder og være en del af et fællesskab. Vi tilstræber at holde samling i børnenes små primærgrupper, således at alle børn ses og høres.

4 Rutiner Rutiner er et trygt læringsrum, som hjælper børnene til at være åbne og kreative. Børnene reagerer forudsigeligt i de trygge rammer, som er selvværdsforstærkende.

5 Kultur Kultur stimulerer børnenes nysgerrighed og lysten til at lære, til selv at skabe, give sig tilkende, udtrykke sig og sætte eget aftryk igennem kreativiteten. Kulturen skaffer indsigt i andres erfaringer og oplevelser, og bidrager til ny indsigt i andre kulturer og til mødet mellem kulturer.

6 Legen I legen lærer børnene følgende: udvikler sociale kompetencer, evnen til at lære, lære at løse konflikter, skabe venskaber, bygge videre på egne og andres ideer og viden, tænke kreativt og bruge fantasi, opnå stærke følelser af selvfornemmelse, samhørighed, empati og overskridelse af egne grænser.

7 Digitalisering Det pædagogiske mål er at udvikle børns digitale kompetencer, og at de bliver fortrolige med it inden skolestart. Vi arbejder med IT som et pædagogisk læringsværktøj, hvor børn og pædagoger kan gå på opdagelse sammen i et fælles digitalt univers.

8 Læring Læring er en proces, som foregår individuelt og i samspil med andre. Børn skal inspireres og udfordres med positive problemer, der kan løses, de skal inviteres til at se, sanse og eksperimentere med verden i følgeskab med kreative pædagoger. Der skabes en nærværskultur med plads til fordybelse. Kreative spor og bidrag skal integreres i pædagogisk praksis

9 Dokumentation Vi udmønter vores pædagogiske praksis gennem projekter, som vi dokumenter via nyhedsbreve, hjemmeside, daglig skriftlig information til forældrene, børnenes produkter, foto og ”tegn på læring”. Vi reflekterer vedvarende over pædagogisk praksis og sikrer et inkluderende miljø via et månedligt LP møde (pædagogisk analyse), ved stuemøder og personalemøder.


Download ppt "Tryllefløjten tilbyder børnene kulturelle oplevelser indenfor drama, kunst, kulturhistorie og musik i børnehøjde i tæt samarbejde med kulturinstitutioner."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google