Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Buskelundskolens børnehave Fokus for år 2009 -2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Buskelundskolens børnehave Fokus for år 2009 -2010."— Præsentationens transcript:

1 Buskelundskolens børnehave Fokus for år 2009 -2010

2 Fokus for det kommende år NYE FÆLLESSKABER Pædagogiske læreplan sociale kompetencer med fokus på at få etableret trygge fællesskaber for alle. Pædagogiske læreplan sprog med fokus på sprogvurdering af 3-årige Pædagogisk læreplan kulturelle udtryksformer og værdier

3 Nye fællesskaber – ny organisering Sammenhæng: Vi har fokus på inklusion og tryghed i vores hverdag både for børn, forældre og personale. Omdrejningspunktet er at få skabt vitaliseringsmiljøer i børnehaven der tilgodeser: At børnene bliver set som de er At børnene oplever at høre til At børnene møder rollemodeller som kan vise dem hvad de kan bliv betydningsfulde voksne og andre børn At børnene møder passende udfordring, så de bliver støttet i deres nærmeste udviklingszone i meningsgivende fællesskaber og meningsfulde læringsrum inden for de 4 kompetencefelter Videnskompetence Det udfordrende obligatoriske uderum (noget bestemt at lære) Sociale kompetencer Det udfordrendevvoksenrammesatte børnevalgte uderum (at lære sammen med andre) Selvvurderingskompetence Det stabile voksenstyrede hjemmerum (Mange måder at lære på) Værens- og oplevelseskompetence Det selvstyrende hjemmerum (lyst til at lære)

4 Nye fællesskaber – ny organisering Mål: Et inkluderende fællesskab, hvor der er skabt tryghed for børnene – fællesskabet rummer alle Venskaber der ikke lukker sig om sig selv – men åbner op for nye fællesskaber Styrke legerelationerne Ro og fordybelse – læring og udvikling Styrke personalefællesskabet – ikke at være så sårbare

5 Nye fællesskaber – ny organisering Tiltag: Børnene fordeles i 4 aldersblandet hjemmegrupper både med piger og drenge Det tilstræbes ligelig fordeling i hjemmegruppen – kan det ikke tilgodeses tilstræbes, ligelig fordeling i team. De 4 hjemmegrupper inddeles i 2 team Holddeling: 14 dagsperiode i de enkelte afdelinger pr team. Børnehaven åbner i Huset kl. 6.45 Der åbnes på Gården kl. 8.00 i en forsøgsperiode. Det betyder, at alle børn som møder inden kl. 8.00 afleveres i Huset og de børn som skal være på Gården afleveres der, efter kl. 8.00. Børnehaven lukke i Huset kl. 17.00 De børn og voksne som har været på Gården er tilbage i Huset 14.45. Se også beskrivelse af børnehavens hele dag. Der tilbydes aktiviteter på tværs af team. Om fredagen er vi alle i Huset i aldersopdelte grupper

6 Mandag til torsdagFredag - Legedag i børnehaven 6.45 – 8.00Tilbud om morgenmad 8.15De børn og voksne som skal på Gården tager tøj på, pakker og går 9.10 – 9.40Morgen hjemme i aldersblandet hjemmegrupper.Morgen hjemme for en aldersgruppe De to øvrig aldersgrupper gå på legepladsen, salen eller på Gården. 9.40 – 11.30Uderum Aktiviteter – leg - MEB 11.30 – 11.50 11.50 – 12.30 Hjemmetid Vi spiser madpakker i hjemmegrupperne Oprydning efter madpakker Børnene guides på legepladsen Vi spiser madpakker i de grupper vi er i Oprydning efter madpakker Børnene guides på legepladsen 12.30 – 16.00 14.30 Uderum Børnene støttes i at igangsætte gode lege Børn og voksne forlader Gården for at gå i Huset Uderum Børnene støttes i at igangsætte gode lege 16.00 – 17.00 Fr. 16.00 -16.45 Oprydning af børnehaven, Spiser frugt læser, spiller, leger Oprydning af børnehaven, Spiser frugt læser, spiller, leger Barnets hele dag

7 Nye fællesskaber – ny organisering Tegn: Vi ser En overskuelig hverdag for børn, forældre og personale. En hverdag hvor vi voksne kan være stillads for alle børn, en hverdag der giver større mulighed for at være stillads for børn med særlige behov og for ny børn. En hverdag med så få opbrud som overhovedet muligt, for flest børn. Børn der trives Børn der ved hvad de skal – en kendt og overskuelig hverdag Børn der hjælper hinanden – tager vare på hinanden og hjælper og guider. Børn der få øje på nye legerelationer Små grupperinger og positive legerelationer på kryds og tværs af hjemmegrupper og alder Børn der kan fordybe sig i leg og aktivitet Børn der har fysisk plads til leg og fordybelse - Færre konflikter Børn der møder flere forskellige voksne, som hver især kan byde ind med noget forskelligt. Voksne der har kendskab til hele børnegruppen i børnehaven. Voksne der samarbejder på tværs af hjemmegrupper og team Flere voksne til at dække hverdagen og dermed voksne der bruger mindre tid på at organisere hverdagen Flere voksne til at løfte opgaven – mindre sårbarhed i ydertidspunkterne og i middagspausen.

8 Organisering af børn og voksne i børnehaven Guldsmedene Mariehønsene Sommerfuglene Haletudserne Hjemmegrupper

9 Virkeligheden findes i utallige versioner og skabes i øjeblikket Den måde vi tænker – tale om os selv, hinanden og vores fælles arbejdsplads på det er det som konstruerer den virkelighed, vi lever i Med andre ord – sproget vi bruger og fortællingerne vi fortæller skaber vores virkelighed.


Download ppt "Buskelundskolens børnehave Fokus for år 2009 -2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google