Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Mediepædagogiske værktøjer i teori og i praksis

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Mediepædagogiske værktøjer i teori og i praksis"— Præsentationens transcript:

1 Mediepædagogiske værktøjer i teori og i praksis
Tårnby, 25. september 2012

2

3 De fem benspænd Hvordan understøttes pædagogisk praksis?
Hvordan udfordres den pædagogiske dagsorden? Hvordan udfordres fagforståelsen? Hvordan udvikles nye måder at lære på? Hvordan udvikles arbejdet med digitale ressourcer?

4 Mediepædagogik … defineres som et dynamisk begreb, der til stadighed reflekterer over sammenhængen mellem børn, unge og medier, og som udvikles i spændingsfeltet mellem mediepædagogisk praksis, mediepædagogisk empiri og mediepædagogisk teori … (Læring med levende billeder, s. 60)

5 Perspektiver

6 De fem udfordringer…

7 UNDERVISNINGENS MEDIALISERING
Det mediepædagogiske håndværk UNDERVISNINGENS MEDIALISERING Undervisningsdesign (lærer) Læringsdesign (lærer+elever)

8 Almen didaktik Fagdidaktik Mediedidaktik

9 Almen didaktik Fagdidaktik Filmdidaktik

10 MEDIEPÆDAGOGISK HÅNDVÆRK
Pædagogisk praksis MEDIEPÆDAGOGISK HÅNDVÆRK Teknik og udstyr Håndværk, æstetik og formsprog

11 Martin Brandt-Pedersen: Læring med Levende billeder, kap.4

12 Ny praksis? Vidensformer Iscenesættelser Praksis
Digitale medier supplement Håndtering af software og hardware, (kontekstfjerne) kurser Kvalifikationer Digitale medier som integration Erfaringer med medier i en undervisningskontekst, understøttelse af pædagogisk praksis Kompetencer Digitale medier som udfordring Fag og fagligt indhold planlægges, gennemføres og evalueres på nye måder, udfordring af medie- pædagogisk og didaktisk praksis Eksperimenter Digitale medier som kultur Samfundets og undervisningens medialisering, hverdagskultur Kultur

13 UDVIKLINGSPROJEKTET SVENDBORG KOMMUNE 2011-2013
Hver skole bedes indsende 1 til 3 korte, uredigerede videooptagelser (af max. 5 min. varighed), der belyser arbejdet med de udvalgte digitale værktøjer sammen med elever og lærere. Vigtigt: Hver video indledes med en meget kort præsentation af: skole, matrikel, klassetrin og tema (fag/emne/projekt). Video(erne) kan optages på mobiltelefon,  videokamera eller iPad. Gør hvad der er nemmest for jer. Jeres video streames direkte på den fælles private Bambuserkanal. Det er således kun deltagerne i projektet samt Ole og jeg der kan se jeres optagelser. Giv filen en titel der indeholder skolens navn og temaet. Videoerne benyttes som udgangspunkt for en senere vejledning sammen med Ole og Merete. Deadline: d. 3.februar 2012 Opskrift: Gå ind på log på med fælleskoden: Username: xxxxx Password: xxxxx Installer en BambuserApp på en smartphone, eller brug videokamera eller…, optag, læg jeres video som Privat.

14 Visionen Brugen af visuelle, digitale værktøjer fremmer elevers faglige læsning .... det kan projektarbejde understøtte … og det udfordrer skolen som organisation

15 Mediepædagogiske vejledningsværktøjer
Informationssøgning Wordle.net Sortfix Produktion og præsentation Prezi Bambuser YouTube Wix Analyse og brainstorming MindMeister Kommunikation og samarbejde Blogger Wikispaces Skoleintra Dropbox You Tube / Skole Tube Facebook Mail Sms

16 Mediepædagogiske vejledningsværktøjer – nogle erfaringer
Fokus er rettet mod digitale værktøjer (understøttelse af praksis) Fokus skal flyttes til æstetik og formsprog (udfordring af praksis) Fokus skal flyttes til arbejdsformer Fokus skal flyttes til roller og positioner

17 Læringsrum og læringsformer
Det innovative læringsmiljø Roller og relationer Ressourcer og læremidler

18 Skolen og medierne – Svendborg Kommune – 2012
Ole Christensen og Lars Tjørnelund Nissen (2012): Skolen og medierne - fra medievejledning til ny pædagogisk praksis

19 Læreren siger? I skal lave en brainstorm eller tænke over et emne... Læreren siger? I skal lave en fremlæggelse... Eleven skal tænke: Online officepakke Eleven skal tænke: Mindmeister Læreren siger? I skal skrive eller regne... Læreren siger? I skal opsamle og lave logbog... Eleven skal tænke: Blog Eleven skal tænke: Prezi Læreren siger? I skal dokumentere eller evaluere... Læreren siger? I skal søge Info... Eleven skal tænke: You tube eller bambuser Eleven skal tænke: Google

20

21 Perspektiver Web 2.0 og digitale værktøjer giver nye muligheder og ændrer vores måde at definere vidensudvikling og –produktion på Indhold er dynamisk, stammer fra forskellige kilder, remixes til nye kreationer under lærernes vejledning og facilitering, deles med andre og ændrer sig over tid Læring udvikles mens man skaber indholdet… digitale medier understøtter denne proces Brugergeneret indhold giver motivation til læring og brug af kulturelle kompetencer i nye kontekster

22 Projektudvikling

23 Mediepædagogiske værktøjer
Hvad skal understøttes og udfordres? Hvilke eksperimenter skal iscenesættes? Hvilke værktøjer skal anvendes og hvordan – helt konkret?


Download ppt "Mediepædagogiske værktøjer i teori og i praksis"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google