Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvikling af mediepædagogisk praksis – med fokus på film og levende billeder 6. Marts 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvikling af mediepædagogisk praksis – med fokus på film og levende billeder 6. Marts 2012."— Præsentationens transcript:

1 Udvikling af mediepædagogisk praksis – med fokus på film og levende billeder
6. Marts 2012

2 Børns og unges mediebrug
Digitale og mobile medier er i fokus Medier, formater og aktiviteter blandes - konvergens Primær og sekundær mediebrug - kulissemediebrug Kommunikation, information og oplevelse Lukkede og åbne platforme og sociale sites Mediering og remediering Medialisering: Indirekte og direkte

3 Det mediepædagogiske projekt
Undervisningens medialisering: mediepædagogik og didaktik Multimodal læring og didaktisk design: Fokus på semiotiske ressourcer; tegnsystemer samt analoge og digitale medier Det mediepædagogisk håndværk Ressourcer og læremidler

4 TECHNUCATION teknologiforståelse
”Den lærte evne til at tilegne sig og kombinere teknisk handleviden med anden form for social og kulturel forståelse, hvilken gør det muligt at træffe kvalificerede valg, se muligheder for implemen-tering, brug og anvendelse af nye og forstyrrende teknologier i en professionel kontekst”.

5 Technucation ”Man kan godt fortsætte med at indføre mere teknologi i
både skolen og sundhedssektoren, men hvis ikke vi samtidig udvikler en forståelse for det relationelle, evnen til overskue og prioritere handlinger og det sanselige i omgangen med teknologi i arbejdspraksisser, så kan det kan have store menneskelige og etiske konsekvenser til følge. Og hvis man skal tænke professionsfagligt, så kan lærere og sygeplejersker miste evnen til at vurdere komplekse situationer”. (Katia Dupret Søndergaard)

6 Når vi taler om it og medier… Debat-artikel om it og medier i skolen
”Denne retorik, hvor der fokuseres på teknologi, værktøjer og ”it”, har været karakteristisk for den generelle måde, hvorpå man i den politiske og kulturelle offentlighed har tilnærmet sig en i stigende grad medialiseret kultur. Det som er problemet med at fokusere på it – frem for fx ”medier” – er at der anlægges et teknologiperspektiv på mediekulturen: Digitalisering drejer sig i denne forståelse blot om at sætte strøm til digitale netværk og mod brugen af udstyr og nogle tekniske løsninger. Og i forlængelse heraf udvikles didaktikker bundet til værktøjsorienterede skolelogikker.” ”Der skal udvikles et helt andet udsigtspunkt, som sikrer udvikling af en bred mediebaseret kulturforståelse, der giver mulighed for at belyse og forstå mediers kulturelle betydning for mennesker og relationer i dag.”

7

8 Kollegavejledning i Frederiksberg kommune – 2009-2011
Efter år 1: Barrierer: kan… ingen vejlederkultur og for meget brandslukning vejlederens manglende voksenpædagogiske kompetencer manglende fælles begrebsbrug mere tradition for uformel end formel vejledning manglende tillid til det tekniske udstyr og mangel på udstyr manglende økonomisk prioritering

9 Kollegavejledning i Frederiksberg kommune – 2009-2011
Efter år 1: Udviklingsperspektiver: skal… inddrage andre vejledere (læsevejledere, matematikvejledere mm) indkøb af materialer og udstyr skal begrundes pædagogisk vejledning skal tidsfastsættes struktureret formel vejledning vejlederen skal have adgang til og bruge årsplanerne ledelsens opbakning

10 Kollegavejledning i Taarnby 2011 - 2012
Hvert mediecenter-team bedes fremlægge et eksempel på kollegavejledning. Eksemplet skal bruges som udgangspunkt for en samtale om, hvorledes kollegavejledningen kan udvikles og organiseres i fremtiden. Ved fremlæggelsen bedes der sættes fokus på: Hvad er i fokus for, og hvad er målet med vejledningen? Hvordan er relationen mellem dig som vejleder og den kollega, der vejledes? Hvordan understøtter du som vejleder den kollega, der vejledes? Og hvordan udfordrer du kollegaen? (Didaktik 2.0 – didaktisk design m.m.) Optag meget gerne eksemplet på lyd eller video, så vi har noget konkret at tage udgangspunkt i, når vi mødes. Optagelserne er kun til internt brug og tænkt som en måde at arbejde praksisnært.

11 Hver skole bedes indsende 1 til 3 korte, uredigerede videooptagelser (af max. 5 min. varighed), der belyser arbejdet med de udvalgte digitale værktøjer sammen med elever og lærere. Vigtigt: Hver video indledes med en meget kort præsentation af: skole, matrikel, klassetrin og tema (fag/emne/projekt). Video(erne) kan optages på mobiltelefon, videokamera eller iPad. Gør hvad der er nemmest for jer. Jeres video streames direkte på den fælles private Bambuserkanal. Det er således kun deltagerne i projektet samt Ole og jeg der kan se jeres optagelser. Giv filen en titel der indeholder skolens navn og temaet. Videoerne benyttes som udgangspunkt for en senere vejledning sammen med Ole og Merete. Deadline: d. 3.februar 2012 Opskrift: Gå ind på log på med fælleskoden: Username: xxxxx Password: xxxxx Installer en BambuserApp på en smartphone, eller brug videokamera eller…, optag, læg jeres video som Privat.

12 Mediepædagogiske vejledningsværktøjer – nogle eksempler
Informationssøgning Wordle.net Sortfix Produktion og præsentation Prezi Bambuser YouTube Wix Analyse og brainstorming MindMeister Kommunikation og samarbejde Blogger Wikispaces Skoleintra Dropbox You Tube / Skole Tube Facebook Mail Sms

13 ‍Fokus I: Ressourcer og læremidler
Læremidler: analoge og digitale læremidler Ressourcer: ikke-didaktiserede og didaktiserede Brugergenerede ressourcer

14 Fokus II: Læringsrum og læringsformer
Fysiske og virtuelle læringsrum Synkrone og asynkrone tilstedeværelsesformer Blandede læringsformer

15 ‍ Fokus III: Roller og relationer
Lærer- og elevroller Positioner i undervisningen Undervisning og vejledning

16 Pædagogisk praksis / skolen i skyen
FILMPÆDAGOGISK HÅNDVÆRK Teknik og udstyr Håndværk, æstetik og formsprog

17 F.eks. læring med levende billeder
Almen didaktik Fagdidaktik F.eks. læring med levende billeder

18 Fremtidige læringsscenarier
Nyt udsigtspunkt: en bred mediebaseret kulturforståelse Ny begrebsbrug: Fra it og digitalisering til digitale medier og medialisering Nye læringsscenarier: Nye læringsrum og læringsformer; på tværs af tid, sted og rum Fra digitale medier som rammer til digitale medier som vinduer Fra læremidler til ressourcer Fra roller til positioner Blandede læringsformer: fysiske og virtuelle, synkrone og asynkrone

19 UDVIKLINGSPERSPEKTIV?
Elev Andre vejledere/konsulenter Mediepædagogisk praksis Organisationens mediekultur Medievejleder Ledelse Lærer

20 DE STORE SPØRGSMÅL Hvordan skal filmpædagogisk arbejde udvikles (kultur, medier og læring) ? Hvordan skal filmpædagogisk arbejde organiseres (tid, sted og rum) ? Hvilke former for vejledning skal udvikles (roller og relationer)?

21 DE SMÅ SPØRGSMÅL Hvorledes iscenesættes filmpædagogisk arbejde (øvelse, produktion, analyse, dokumentation)? Hvorledes arbejdes filmpædagogisk i en digitaliseret og netbaseret kultur (digital kultur, film 2.0)? Hvorledes sikres filmfagligheden i en pædagogisk praksis? Er progression som begreb brugbart i den forbindelse?


Download ppt "Udvikling af mediepædagogisk praksis – med fokus på film og levende billeder 6. Marts 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google